Algemene voorwaarden versie 14 december 2022

Op al onze aanbiedingen, dienstverlening of verkopen zijn altijd onze algemene voorwaarden (versie 14 december 2022) van toepassing, die je hier kunt lezen en downloaden. Toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden wordt altijd uitgesloten.

Op al onze aanbiedingen of verkopen aan consumenten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden consumenten (versie 14 december 2022) van toepassing, die je hier kunt lezen en downloaden.

Algemene voorwaarden versie 14 december 2022