Dokter Vos (thematitel KBW21)

[DOOR MICHELLE] ‘Hier en daar liepen, in het laatste licht, wat dieren.
Ze zagen er akelig gezond uit, vond Vos.
Ze hadden hem helemaal niet nodig!’
– Dokter Vos –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Dokter Vos

Vos lijkt het fantastisch om dokter te worden, omdat je iedereen kan helpen. Hij richt in zijn huis een eigen dokterspraktijk op. Hij wacht op zijn eerste patiënt, maar er komt helemaal niemand op bezoek. Dan verzint hij een plannetje. Hij maakt ‘s nachts een valkuil. Zou er iemand invallen en gewond raken? Kan hij iemand helpen?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Dokter Vos is een kleurrijk prentenboek van Daan Remmerts de Vries. Op elke illustraties staat dokter Vos centraal. Zijn lichaamshouding en mimiek geven zijn emoties perfect weer, waardoor zelfs zonder tekst het verhaal te begrijpen is. Dit boek is dan ook geschikt om met de kinderen over hun emoties te praten, net als het kleurenmonster. Gezondheid is een thema wat dichtbij de belevingswereld van kleuter staat, waardoor dit boek samen met boeken als Rambamboelie een mooie basis is voor een thema over ziek zijn.

Dokter Vos is een thematitel voor groep 3/4 voor de kinderboekenweek 2021. Dit boek sluit goed aan bij het thema Worden wat je wil.

Met dank aan Uitgeverij Gottmer voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Dokter Vos.

Om kinderen te enthousiasmeren om het boek te lezen en hen te stimuleren om erover na te denken kun je het boek koppelen aan mini leeslessen. Dit zijn tevens manieren om met kinderen in gesprek te raken over boeken en hun interesses te ontdekken. Hieronder staan enkele mini leeslessen voor het boek Dokter Vos. Aangezien het boek geen paginanummers bevat zijn ze op volgorde van het boek geordend.

 • Vos is somber, omdat er geen patiënten komen. Lees bladzijde 1 ‘Op een ochtend…’ t/m bladzijde 3 ‘…moest worden gemaakt.’ voor.
  Leesvraag: Waarom zijn de personages in jouw boek somber?
 • Akelig gezond zien de dieren er volgens Vos uit. Akelig en gezond zijn woorden die eigenlijk niet bij elkaar passen, maar ze zijn samen een uitdrukking om duidelijk te maken dat Vos het vervelend vindt dat de dieren gezond zijn. Lees bladzijde 4 voor.
  Leesvraag: Zitten er in jouw boek ook woorden achter elkaar die eigenlijk niet bij elkaar passen?
 • Soms is er geen tekst nodig om duidelijk te maken waar het verhaal over gaat. Laat de bladzijde met Aaaaaah! zien en lees de bladzijde die er voor staat.
  Leesvraag: Welke afbeeldingen staan er in jouw verhaal die de niet door de tekst uitgelegd worden?

List bij kleuters

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je Dokter Vos kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie:

Kom als leerkracht ziek of gewond op school door je bijvoorbeeld met rode stipjes vol te schmincken of overal pleisters en verband op te doen. Vraag de kinderen om hulp? Hoe kan je weer beter worden?

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen.

 • Kijk naar de illustratie en vraag de kinderen wat ze zien.
 • Lees de titel voor en laat de kinderen bedenken wat er nog meer op de kaft bij Dokter Vos zou kunnen staan.

Bij LIST bij kleuters vertel je kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kleuters nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dat als volgt kunnen:

 • Vos wil heel graag een dokter zijn, maar niemand komt naar hem toe. Daar wordt hij erg somber van. Hij verzint een plannetje. Ik ben erg benieuwd wat jullie van zijn plan vinden.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuters het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien.

Uitleg geven kan op de volgende manier:

 • Als Vos in het laatste licht door het bos loopt ziet hij akelig gezonde dieren. Dit zijn dieren die niet ziek zijn, Vos wil dokter zijn en vindt het daarom vervelend dat alle dieren gezond zijn. Lees daarna de tekst.
 • Vos maakt een valkuil en staat te loeren of er iemand in valt. Hij kijkt vanachter een boom en wil niet dat iemand anders hem ziet, omdat het geen aardig plan is. Lees daarna de tekst.
 • Vos heeft verzorging nodig. Zijn poot doet pijn en hij heeft nu een dokter nodig die voor hem zorgt. Lees daarna de tekst.

Bij volgende keren voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk:

 • Vos voelt zich somber en zijn hart klopt langzaam op de laatste bladzijde slaat zijn hart snel en stevig. Wat is veranderd?

Betwijfelen:

 • Sprinkhaan heeft een zere poot. Wat naar, zegt Vos en hij verbindt de poot. Is dat de beste oplossing voor de sprinkhaan of zou jij het anders doen?

Bedenken:

 • Hoe moet dat dan met mijn kinderen?  Kunnen jullie een oplossing bedenken voor de kinderen van de moeder sprinkhaan?

Oplossen:

 • Vos krijgt geen patiënten in zijn praktijk. Welke acties zou hij kunnen ondernemen om zieke dieren naar hem toe te laten komen?

Ontwerpen:

 • Vos maakt een valkuil. Kun jij ook een valkuil bouwen?

Grote ideeën:

 • Wat is het verschil tussen een mensen dokter en dokter Vos? Wat voor werk doen zijn?

Verbinden:

 • Dokter Vos is geen succesvolle dokter geworden, maar toch gaat het beter met hem aan het einde. Hoe kan het dat ook al is iets mislukt, je toch blij kan zijn?

 Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: logge beest, paardenbloemen
 • Uitleggen met andere woorden: somber, akelig gezond, kneuzingen, tegenovergesteld, moedeloos, verzorging, hoopvolle glinstering, vakkundig
 • Uitleggen door het te doen/aan te wijzen: loeren, toesnellen, neuriën, afdwalen.

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terugkomen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Dokter Vos is een kerntitel bij het thema van de Kinderboekenweek 2021 Worden wat je wil. Vanuit dit thema zou je de richting van gezondheid/verzorging op kunnen gaan in je klas. De zin die centraal zou kunnen staan is: ‘Dokter Vos is ziek’. Als centrale woord zou ik vos of ziek kiezen. Waarbij ik de centrale letter zou laten aansluiten bij het aanbod in de groep.

Dit boek past ook bij het essentieel thema: Kijk eens wat ik kan. Dit thema gaat over talenten ontdekken zoals ook in het blog van Kikker is Kikker, De krokodil die niet van water hield en Zo trots als een pauw.

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven

 • Dokter Vos heeft een bord gemaakt om patiënten te lokken. De S staat echter achterste voren. Zou dit de reden zijn dat er niemand komt? Help Vos om een nog aantrekkelijker bord te maken.
 • Stop met voorlezen na de zin: ‘Kinderen?’ vroeg Vos verbaasd.‘ Laat de kinderen het verhaal verder tekenen en schrijven.

Motoriek/knutselen

 • Maak een valkuil in het klein. Werkt de valkuil met plastic dieren, LEGOpoppetjes of playmobile figuren? Wat valt er wel of niet in, waaraan ligt dat?
 • Maak met papiermache gips na.

Spel

 • Creëer een dokterspraktijk met een wachtkamer, behandelkamer en apotheek. Model het spel in de kring.

Andere titels bij het thema Worden wat je wil

Vergelijkbare artikelen