Alle dieren drijven (kerntitel KBW19)

[DOOR Michelle] ‘Rommelmakers! Ruziezoekers! Rotzooitrappers!
Fluitende speren vlogen in het rond.
Kerels als beren rolden over de grond.
Hé! Hallo….HALLO!!!
– Alle dieren drijven –

Dit boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf groep 1-2.

Het verhaal

Alle dieren drijvenHet is een grote rotzooi in de wereld. Iemand kijkt van bovenaf toe en wil de wereld verbeteren.

Echter niemand hoort hem, behalve de eigenwijze man. Samen verzinnen ze een plan en worden zelfs vrienden. Van elke diersoort mogen een mannetje en een vrouwtje op de boot.

Maar dan begint het te regenen, zo hard dat bijna de hele wereld kopje-onder gaat. Zou het plan van de twee vrienden lukken?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Recensie

In het boek Alle dieren drijven wordt vanuit het perspectief van God het Bijbelverhaal over de Ark van Noah vertelt. Noah heet in dit verhaal echter de man en God zijn naam wordt niet genoemd. Ik vind dat Gideon Samson een bijzondere invalshoek gekozen heeft, omdat ik nooit eerder een boek las waarin God de verteller en tegelijk een hoofdpersoon is.

Als je alleen de tekst zou lezen van het boek begrijp je het verhaal niet, omdat in de tekst wordt verwezen naar de afbeeldingen. Zoals: ‘Waarom maak je dat?’ Om te weten wat ‘dat’ is, heb je als lezer de illustratie nodig. Tekst en illustraties sluiten in dit boek naadloos op elkaar, zodat de boodschap begrepen wordt.

Het mooiste moment in het boek vind ik als God vraagt:

‘Heb je mij soms niet meer nodig?’

Als vrienden bereik je samen meer als alleen. Soms doe je toch iets alleen of met een ander, dat betekent niet dat je de ander niet waardeert of dat je geen vrienden meer bent!

Dit boek is een kerntitel voor groep 1-2 tijdens de Kinderboekenweek 2019 met het thema Reis mee!

Met dank aan Uitgeverij Leopold voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Zelf dit boek aanschaffen? Dat kan in de plaatselijke boekhandel of hieronder:

Ideeën mini leeslessen Alle dieren drijven

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je Alle dieren drijven interactief kan voorlezen. Interactief voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn:

Voor het voorlezen:

 • Wat zie je op de kaft?
 • Lees de titel voor. Nu je de titel weet en de kaft hebt gezien, kan je voorspellen waar het verhaal over zal gaan. Bij LIST vertel je nu kort de essentie van het verhaal.

Tijdens het lezen:

 • Jij gaat kijken of de bomen alweer boven water zijn.’ Ik? Tegen wie praat de man? Waarom geeft de man deze opdracht?

Na het lezen:

Maak een keuze uit één van onderstaande vragen.

 • Waarom begon hij te stralen? Wanneer straal jij?
 • Wanneer ben je vrienden? Hoe kan je dat zien?
 • Wat was het plan van de vrienden? Heb jij weleens een plan bedacht met een vriend?
 • Als de wereld alleen uit water zou bestaan, kunnen mensen dan blijven leven?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: alle dierennamen die in het boek voorkomen.
 • Uitleggen met andere woorden: team, vrienden, familie, weervoorspeller, bootbouwer, dierenbabbelaar, rommelmakers, ruziezoekers en rotzooitrappers.

DOWNLOAD hier de Mini leesles leskaart Alle dieren drijven.

Overige ideeën

 • LIST bij kleuters:

Dit prentenboek past bij het thema van de Kinderboekenweek 2019 ‘Reis mee!’. Het essentiële thema zou ook ‘Wij gaan op reis’ kunnen heten. Ook past Alle dieren drijven bij het thema ‘We zijn toch vrienden?’

Alle dieren drijven vind ik minder geschikt om een heel thema op te baseren, maar is wel een mooi boek om een thema wat extra diepgang te geven.

De zin die ik centraal zou stellen is, “Wij zijn toch vrienden?” Deze zin komt twee keer in het boek voor. Vanuit deze zin kan je het woord ‘vriend’ selecteren wat meerdere keren in het boek voorkomt.

Verwerkingsopdrachten:

 1. Reactiespel: lees het boek nog eens voor, laat bij het woord vriend kinderen gaan staan.
 2. Laat kinderen het woord vriend zoeken in het boek en daarna een tekening maken van hun vriend en het woord of zelfs een zin erbij schrijven.
 3. Jij gaat kijken of de bomen alweer boven water zijn.’ Ik? Maak een tekening hoe jij zou gaan onderzoeken of er al bomen boven water zijn.
 4. Onderzoek in de watertafel wanneer een boot blijft drijven of zinken? Welk materiaal is het beste? Hoeveel dieren passen erin voor hij zinkt, dus hoe zwaar kan je de boot beladen? Houd aantekeningen bij!
 5. Welke soorten boten ken je? Hoe verplaatsen ze zich? Zoek het op in informatieboeken.
 6. Knutsel samen met een vriend een boot. Bedenk samen een plan. Wie doet wat?
 7. Hoe kan je op reis gaan? Waarmee ben jij weleens op reis geweest? Bouw dit van bijvoorbeeld lego, knex, knutselmateriaal of noppers.
 • Natuur:

Eén plus één is drie,’ zei de man. ‘Of vijf. Of negen.’ Ga met de kinderen op onderzoek uit hoeveel baby’s een dier tegelijk kan krijgen.

 • Filosofie:

Heb je mij soms niet meer nodig? Wie heb jij nodig?

‘Jij gaat kijken of de bomen alweer boven water zijn.’ Ik? Hoe zorg je dat je in leven blijft op een boot zonder land in zicht? Als de wereld alleen uit water zou bestaan, kunnen mensen dan blijven leven?

Kerntitels

Ben je nieuwsgierig naar de overige kerntitels van de Kinderboekenweek 2019? Lees dan hier verder.

Vergelijkbare artikelen