Boer Boris gaat naar de markt

[DOOR LINDA] ‘Ze staan de hele dag te loeien.
Boer Boris melkt alle koeien, voor pudding, kaas en boter.
Maar als hij naar de markt toe gaat, ziet hij een bord en daarop staat: verboden voor de motor!

– Boer Boris gaat naar de markt –

Dit boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf groep 1

Boer Boris gaat naar de marktHet verhaal

Boer Boris heeft hard gewerkt op de boerderij en wil de etenswaren graag naar de markt brengen.

Hij gebruikt hiervoor steeds een ander vervoersmiddel, maar helaas komt hij steeds een verkeersbord tegen die hem zegt dat niet verder mag reizen. Zal het boer Boris lukken om op de markt te komen?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Bekijk ook: Boer Boris en de olifant

Recensie

Het hele verhaal is op rijm geschreven. De eerste drie zinnen vertellen iedere keer iets over het product dat boer Boris naar de markt wil brengen. De laatste drie zinnen zijn iedere keer gelijk. Het enige verschil is het gebruikte vervoersmiddel. Dit maakt de structuur van het verhaal herkenbaar voor kinderen.

Omdat er in het boek veel verschillende vervoersmiddelen worden gebruikt is het zeer geschikt om te gebruiken tijdens de kinderboekenweek van 2019 met het thema: reis mee!

Met dank aan Uitgeverij Gottmer voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Zelf dit boek aanschaffen? Dat kan in de plaatselijke boekhandel of hieronder:

Bekijk ook: Kerstmis met Boer Boris

Ideeën mini leeslessen Boer Boris gaat naar de markt

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je Boer Boris gaat naar de markt interactief kan voorlezen. Interactief voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn:

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorg dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je kan dit doen door vragen te stellen over de kaft.

 • Wat is boer Boris aan het doen?
 • Wat heeft boer Boris allemaal op zijn boot?
 • De titel is Boer Boris gaat naar de markt, wat zal hij daar gaan doen?

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt.

 • Boer Boris heeft hard gewerkt op de boerderij en wil zijn spullen verkopen op de markt.
 • Iedere keer komt hij een bord tegen dat zegt dat hij er niet in mag met zijn vervoersmiddel.
 • Boer Boris wil graag naar de markt dus hij probeert het iedere keer opnieuw.

Tijdens het lezen:

 • Op de plaat in het midden van het boek zijn veel vervoersmiddelen te zien. Welke vervoersmiddelen heeft boer Boris al gebruikt? Welke vervoersmiddelen van de tekening zou hij nog kunnen gebruiken?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het verhaal zo min mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal.

Na het lezen:

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Welke vervoersmiddelen heeft boer Boris allemaal gebruikt?
 • Hoe is boer Boris toch op de markt gekomen?
 • Welke vervoersmiddelen heeft boer Boris niet gebruikt?
 • Ben jij weleens op de markt geweest? Wat heb je daar gedaan?
 • Wat is er op de tekening (op de laatste pagina) allemaal te koop op de markt?
 • Met welke vervoersmiddelen uit het boek ben jij weleens geweest?
 • Met welk vervoersmiddel zou jij graag een keer reizen?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: halmen, koren, akker, koolraap, peen, kroten, vliegmachines, .
 • Uitleggen met andere woorden: verboden, geoogst, loeien, gerooid, zwoegt, ploegt, vitamines, karrenvrachten, openbaar vervoer.

DOWNLOAD hier de Mini leesles leskaart Boer Boris gaat naar de markt.

Overige ideeën

 • Tekenen: In het verhaal gaat boer Boris op veel verschillende manieren naar de markt. Kun jij nog een andere manier bedenken? Maak hier een tekening van.
 • Ontwerpen: Op de plaat in het midden van het boek is te zien dat boer Boris hard aan het bouwen is aan zijn vervoersmiddelen. Kun jij zelf een nieuw vervoersmiddel bedenken met de materialen die op tafel liggen? (Denk aan kosteloos materiaal en laat kinderen eventueel dingen meenemen van huis.)

 Bekijk ook: De algemene pagina van de kinderboekenweek

Andere delen

Inmiddels zijn er al vele boeken over Boer Boris verschenen. In oktober 2019 zal het nieuwste boek Boer Boris een paard voor Sinterklaas verschijnen.

Vergelijkbare artikelen