De grote hummelheisa

[DOOR SANDRA] ‘En terwijl Flavio voor het eerst in zijn leven heerlijk slaapt,
zetten egel Egbert en de directeur met hun zoektocht naar de kleine kameleon de hele dierentuin op zijn kop…’
-De grote hummelheisa-

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1

Het verhaal

Cover De grote hummelheisa

Het is lente in de dierentuin en overal klinkt het opgewonden gekwebbel van jonge dieren, behalve bij de kameleons Keet en Karel, omdat hun dochtertje verdwenen is. Dierentuindirecteur Diederik en zijn vriend egel Egbert gaan op zoek naar de kleine kameleon. Tijdens hun zoektocht komen ze verschillende dierentuindieren en hun jongen tegen. Elk dier lijkt een probleem te hebben. Zo kan de kleine leeuw niet brullen en wil de zeehondenpup niet zwemmen. Dierentuindirecteur Diederik en egel Egbert hebben voor elk dier een oplossing. Zou het hen ook lukken om de kleine kameleon terug te vinden?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

De grote hummelheisa is geschreven door Sophie Schoenwald en Günther Jakobs onderdeel van een serie boeken over egel Egbert en dierentuindirecteur Diederik. Samen met de dieren in de dierentuin beleven zij verschillende avonturen. Het diverse taalgebruik met zinnen zoals:

‘een zacht maar hartverscheurend gemiauw vult de stilte na al dat kabaal

en de prachtige illustraties van Günter Jakobs zorgen voor een fijne leesbeleving. Een schitterende serie prentenboeken die wat mij betreft niet mogen ontbreken op de boekenplank!

Dit boek van Uitgeverij de Fontein komt uit mijn eigen kast.

Ideeën voorlezen De grote hummelheisa

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je De grote hummelheisa kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken. 

Verder vind je in dit blog ook uitwerkingen hoe  je met dit prentenboek aan de slag kunt gaan met geletterdheid en hoe je allerlei activiteiten kunt koppelen aan dit specifieke boek.

Introductie en voorlezen

Als introductie: Laat de kaft zien en bespreek wat er te zien is. Welke dieren zijn te zien op de kaft. Hoe heten de jongen van de dieren? Wat zou de schrijver bedoelen met ‘De grote hummelheisa’?

Voor het voorlezen

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Vertel dat dit boek gaat over dierentuindirecteur Diederik en egel Egbert. Zij gaan samen op zoek naar de kleine kameleon Keet die verdwenen is. Tijdens hun zoektocht naar de kleine kameleon komen zij verschillende dieren en hun jongen tegen. Elke dier lijkt een probleem te hebben. Zou het dierentuindirecteur Diederik en egel Egbert lukken om de problemen van de dieren op te lossen en tegelijkertijd de kleine kameleon terug te vinden?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie. 

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment of een bepaald land uit het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk:De kleine kameleon Keet lijkt onvindbaar omdat zij zich steeds aanpast aan haar omgeving. Bekijk en vergelijk de verschillende illustraties van de kleine kameleon. Kun je de kleine kameleon ontdekken? Op welke manier past de kleine kameleon zich aan de omgeving aan? Wat is er anders op de verschillende pagina’s?
BetwijfelenOp de bladzijde: ‘De hele dierentuin is gevuld met het opgewonden gekwebbel van jonge dieren’, beloofd directeur Diederik dat de kameleons zich geen zorgen hoeven te maken omdat Egbert de kleine kameleon wel zal vinden. Is het een goed idee om te beloven dat de kleine kameleon gevonden wordt?
BedenkenOp de bladzijde: ‘En terwijl Flavio voor het eerst in zijn leven heerlijk slaapt, zetten egel Egbert en de directeur met hun zoektocht naar de kleine kameleon de hele dierentuin op zijn kop…’. Welke problemen zouden de dieren hebben en welke oplossingen bedenken egel Egbert en dierentuindirecteur Diederik?
Oplossen:Dierentuindirecteur Diederik en egel Egbert lossen de problemen van veel verschillende dieren op. Wat vind je van de oplossingen die bedacht zijn. Kun je ook andere oplossingen bedenken?
VoorspellenDe kleine kameleon lijkt onvindbaar voor egel Egbert en dierentuindirecteur Diederik omdat de kameleon zich steeds aanpast aan de omgeving. Denk je dat ze de kleine kameleon terugvinden? Zo ja, waar hoe of hoe gaan ze de kleine kameleon vinden?
OntwerpenOp de bladzijde: ‘En terwijl Flavio voor het eerst in zijn leven heerlijk slaapt, zetten egel Egbert en de directeur met hun zoektocht naar de kleine kameleon de hele dierentuin op zijn kop…’. Op elke bladzijde past de kleine kameleon zich aan de omgeving aan door van kleur te veranderen, behalve op deze bladzijde waardoor de kleine kameleon vindbaar is. Op welke manier kan de kleine kameleon zich aanpassen aan de omgeving om onvindbaar te blijven?
Grote ideeënDierentuindirecteur Diederik en egel Egbert bedenken voor elk dier een oplossing. Wanneer is iets een goede oplossing?
VerbindenWil jij ook weleens onvindbaar zijn? Hoe zorg jij ervoor dat je onvindbaar bent?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: vindbaar, onvindbaar, aanpassen, kleur van de omgeving aannemen.
 • Uitleggen met andere woorden: bedrukt, nestelt, warrige, overstemt, vol overgave, opgewonden, aarzelen.
 • Uitdrukkingen: ‘uit de veren’, ‘kijken alsof je het gras op groeien wil betrappen’, ‘kijken alsof het ijs onder voeten aan het smelten is’.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij het boek De grote hummelheisa past het essentieel thema: veranderingen

Een zin die centraal kan staan is: op zoek naar…   

Als centrale woord zou ik ‘zoek’ kiezen, omdat je in De grote hummelheisa op zoek kunt gaan naar de kleine kameleon Keet die zich aanpast aan de omgeving en kunt zoeken naar de problemen en oplossingen bij de andere dieren.  

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Jonge dieren
 • Oplossingen
 • Dierentuin

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven

 • In de dierentuin wonen verschillende dieren. Kun jij opschrijven welke dieren er in de dierentuin wonen?
 • De dieren in de dierentuin hebben problemen waarvoor egel Egbert een oplossing bedenkt. Kun jij een lijstje maken van de problemen en oplossingen?
 • In De grote Hummelheisa op de bladzijde: ‘En terwijl Flavio voor het eerst in zijn leven heerlijk slaapt, zetten egel Egbert en de directeur met hun zoektocht naar de kleine kameleon de hele dierentuin op zijn kop…’, zie je oplossingen die Egel Egbert heeft bedacht. Welke problemen zouden de dieren hebben?

Rekenen

 • In februari droomde Egel Egbert van regenwormen die nog langer dan spaghetti waren. Hoe lang is een sliert spaghetti ongeveer? Kun jij ook etenswaren bedenken die langer zijn dan spaghetti? Welk etenswaar is langer dan spaghetti en vind jij lekker?
 • Hoeveel pinguïns tel je?
 • Kun je de flamingo’s tellen? Hoeveel poten hebben zij samen?
 • Hoeveel dieren zijn te zien op de grote poster. Kun je een staafdiagram maken van het aantal dieren per soort? Van welke diersoort zijn de meeste/minste/evenveel dieren te zien op deze poster?

Creatief

 • Teken de route die dierentuindirecteur Diederik en egel Egbert door de dierentuin lopen. Kun jij in elk verblijf de kleine kameleon tekenen en ervoor zorgen dat de kleine kameleon zich aanpast aan de omgeving?
 • Op de bladzijde: ‘En terwijl Flavio voor het eerst in zijn leven heerlijk slaapt, zetten egel Egbert en de directeur met hun zoektocht naar de kleine kameleon de hele dierentuin op zijn kop…’, heeft de kleine kameleon zich niet aangepast aan de omgeving. Kun jij ervoor zorgen dat de kleine kameleon aangepast is aan de omgeving?

Constructie

 • Kun jij met verschillende materialen de dierentuin nabouwen? Welke verblijven moeten de dieren hebben. Hoe groot moeten de verblijven zijn? Is een wandelpad voor de bezoekers. Kun je bordjes maken met daarop informatie over de dieren, zodat de bezoekers zien welke dieren in de dierentuin leven? Kun je de kleine kameleon verstoppen in de verblijven? Hoe pas je de kleine kameleon aan de omgeving aan? Is er ook een plattegrond van de dierentuin?

Vergelijkbare artikelen