De zus van Sinterklaas

Het verhaal

De zus van SinterklaasKlaasje, de zus van Sinterklaas, is het zat dat ze al honderden jaren niks mag van haar broer. Ze bedenkt een plan om Sinterklaas op te sluiten zodat zij zelf naar Nederland kan. Zo gezegd, zo gedaan. Ze sluit Sinterklaas met hoofdpiet Pepito op in het paleis en neemt de rol van Sinterklaas over. De pieten vertelt ze dat Sinterklaas ziek is en dat zij dit jaar naar Nederland mag. De rol van de Sint vervult ze zo slecht nog niet. Klaasje controleert het snoepgoed en de pakjes. Maar dan worden de pieten ziek. De griep heerst. Hoe moet dit nu met het plan van Klaasje? En ondertussen probeert Sinterklaas een plan te bedenken om te ontsnappen. Zou het de Sint lukken? Wie van de twee zal in Nederland aankomen tijdens de intocht?

Recensie

Ik heb genoten van dit originele sinterklaasverhaal met dank aan Uitgeverij Gottmer. Het is helemaal van deze tijd met iPieten en filmpjes op Youtube. Daarnaast is het ook origineel omdat de bekende liederen aangepast zijn voor dit verhaal. Zo wordt er geschreven over ‘De zus van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas’ op de melodie van ‘De zak van Sinterklaas’. Het boek is geschikt voor lezers vanaf groep 5, maar ik kan het boek vooral erg aanraden om voor te lezen in groep 3 of 4. Het boek bestaat uit 18 hoofdstukken waarvan sommigen erg kort zijn. Precies genoeg hoofdstukken tot 5 december.

Zelf dit boek aanschaffen?

Ideeën mini leeslessen De zus van Sinterklaas

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het draait vooral om het gesprek met kinderen en een groot deel om begrijpend luisteren. Dit bereik je het beste door het boek interactief voor te lezen. Daarbij blijft het belangrijk om met kinderen in gesprek te gaan en de juiste vragen te stellen.

Daarnaast kun je verschillende woorden uit een verhaal goed gebruiken om de woordenschat van kinderen te vergroten. Je kunt woorden daarbij uitleggen met behulp van de tekeningen of tekst, door de woorden voor te doen, door de woorden uit te leggen met andere woorden en door ze te laten zien.

Enkele interactieve vragen en woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten bij het boek De zus van Sinterklaas zijn:

Vooraf:
 • Wie zou de zus van Sinterklaas zijn?
 • Waar zou het boek ‘De zus van Sinterklaas’ over gaan?
 • Wat zou je willen weten over de zus van Sinterklaas?
1 Een plan…
 • Wat zou Klaasje voor een plan hebben denk je?
 • Woordenschat: Nijdig (uitleggen) en geheimzinnig (tekening/uitleggen).
2 In de zak
 • Blz. 13: ‘Je weet niet half hoe zwaar het is om Sinterklaas te zijn.’ Wat denken jullie dat er zwaar is aan Sinterklaas zijn? Wat doet Sinterklaas allemaal?
 • Wat zou Klaasje van plan zijn nu ze Sinterklaas en Pepito in de zak heeft gestopt?
 • Woordenschat: Naar de filistijnen (tekst), lariekoek (uitleggen) en mijter (laten zien).
3 Wie staat hier?
 • Lees blz. 15: ‘Honderden jaren lang…’ t/m blz. 16 ‘…of Hoofdpiet zijn!’ voor. Wat vinden jullie? Waarom zou dat wel/niet kunnen?
 • Woordenschat: Lakeien (uitleggen), hoogstpersoonlijk (uitleggen), plechtig gebaar (laten zien), petoet (tekst), tabberd (laten zien) en mantel (laten zien).
4 Opgesloten
 • Wat vind jij ervan? Dat Klaasje haar tweelingbroer op sluit en zelf Sinterklaas gaat spelen?
 • Woordenschat: linnengoed (uitleggen) en  wenteltrap afdalen (uitleggen).
5 De kat van Sinterklaas
 • Hoe zou Sinterklaas kunnen ontsnappen denk je?
 • Woordenschat: goedheiligman (uitleggen) en Perzische kat (tekeningen).
6 Check!
 • Als wij niet wisten wat Klaasje van plan was, zou je haar dan geloven?
 • Woordenschat: chocoladeleverancier (uitleggen) en neuriënd (voordoen).
7 Foutjes van Sinterklaas
 • Maak jij wel eens foutjes? Noem eens een voorbeeld. Wat doe je dan als je iets fout hebt gedaan?
 • Wat zou er bij Klaasje allemaal fout kunnen gaan, waardoor ze ontmaskerd wordt?
 • Woordenschat: door de kamer ijsberen en ijsbeert (voordoen/tekst) en ontmaskerd (uitleggen).
8 Gezocht: Noodgevalpieten
 • Na het voorlezen van blz. 28: Hoe zou Klaasje dit op kunnen lossen?
 • Na het voorlezen van blz. 29: Wat zijn noodgevalpieten?
 • Woordenschat: medicijnen (uitleggen).
9 Wat je belooft, moet je doen
 • Wat vind jij? Moet Florencia doen wat zij beloofd heeft? Wanneer mag je wel een belofte breken? En wat zou jij doen als jij Florencia was?
 • Woordenschat: zegt hij poeslief (voordoen).
De zus van Sinterklaas10 Storm op zee
 • Wat vind jij? Had Klaasje dit wel moeten doen? Kan ze het nog ongedaan maken, nu ze al op de boot zit?
11 Ontbijtje
 • Wat zouden Pepito en Sinterklaas nog meer kunnen doen met een laptop?
 • Sinterklaas heeft een plan, wat zou het zijn denk je?
 • Woordenschat: onaangeroerd (uitleggen) flonkerende ogen (laten zien).
12 De voorstelling begint
 • Bekijk de plaat op blz. 42. Lijkt Klaasje op Sinterklaas?
 • Woordenschat: opperbest humeur (laten zien/uitleggen).
13 Ontsnapt!
 • Het is Sinterklaas en Pepito gelukt te ontsnappen. Wat zouden ze nu gaan doen?
 • Woordenschat: dwaalspoor (uitleggen) en perplexe (laten zien/uitleggen).
14 Daar is Sinterklaas
 • Wie van jullie is er bij de intocht van Sinterklaas geweest? Hoe was dat?
 • Woordenschat: orkest (laten zien) en mensenmenigte (uitleggen).
15 Het foutje van Klaasje
 • Vooraf: Wat zou Klaasje fout doen denk je?
 • Sinterklaas wordt niet geloofd, hoe zou jij je voelen als de mensen niet geloven dat je bent wie je zegt dat je bent? Stel jij heet Joep, maar ze geloven niet dat jij Joep bent.
 • Klaasje is haar schoenen vergeten, hierdoor valt ze door de mand. Hoe zou Klaasje zich nu voelen?
16 Ontmaskerd
 • Wat zal Sinterklaas in het journaal vertellen? Speel dit na.
 • Laat blz. 54/55 zien aan de kinderen. Wie kan het verhaal samenvatten?
 • Woordenschat: oplichtster (uitleggen) en verslaggeefster (uitleggen).
17 Sinterklaas weet alles
 • Wat vertelt Klaasje aan het journaal (blz. 57)? Laat de kinderen een gebeurtenisketting invullen. Een gebeurtenisketting is een soort tool van systeemdenken. Daarin schrijf/teken je wat er gebeurt en hoe de verhaallijn gaat. Download hier het format Gebeurtenisketting.
 • Wat vertelt Sinterklaas aan het journaal (blz. 58)? Laat de kinderen een gebeurtenisketting invullen.
 • Teken Sinterklaas met de slappe lach in de televisiestudio.
 • Sinterklaas weet álles. Hoe zou dat kunnen denk je?
 • Woordenschat: televisiestudio (tekeningen), bedriegster (uitleggen), nieuwslezeres (uitleggen), ouderwets (uitleggen).
18 Slot
 • Schrijf een pagina voor in het grote boek waarin je alles over jezelf aan Sinterklaas vertelt. Download hier en pagina uit Het grote boek.

Overige lesideeën bij het boek De zus van Sinterklaas zijn:

 • Op blz. 9 worden de verschillen tussen woorden van enkele letters beschreven. Klaas en Klaasje, dat is toch niet zo’n groot verschil? Maar boek en buik zijn wel een groot verschil, net als piep en poep. Bespreek het verschil tussen buik en boek met de kinderen. En tussen piep en poep. Kennen zij nog meer woorden die maar 2 letters verschillen en toch anders zijn?
 • Klaasje moet op zoek naar noodgevalpieten (Blz. 28/29). Wat zijn noodgevalpieten volgens de kinderen? Laat ze zelf oefenen als noodgevalpieten met deze gymles pietengym (volgt op 13-11-2016).
  Download hier de Leskaart pietengym en kijk hier voor ideeën van pietendiploma’s.
 • Lees blz. 15 ‘Maar dat kan…’ t/m ‘…op hun stoelen.’ voor. Inpakpiet, schoorsteenpiet en de acrobatenpieten. Welke pieten zijn er nog meer? Teken jouw piet.
 • Leer de kinderen het lied ‘Zie ginds komt de stoomboot’ aan (als dit nog nodig is). Op sinterklaasliedjes.nl worden allerlei liedjes aangeboden of klik hier voor de Sinterklaasliedjes van Nu volgens Paul Passchier en Thedo Keizer. Op blz. 16 hebben ze een nieuwe versie bedacht. ‘Zie ginds komt…’ t/m ‘…WIJ weten meer…’. Zing deze samen met de kinderen.
  Hetzelfde kun je doen met het lied ‘De zak van Sinterklaas’. Op blz. 24 zingt Klaasje ‘De zus van…’ t/m ‘…is zo’n baas…’.
 • Klaasje heeft een brief van Sinterklaas waarin Sinterklaas rijmt dat zijn zus het over mag nemen. Blz. 16 ‘Geachte iedereen, leest…’ t.m blz. 17 ‘…uit de petoet.’ voor. Laat de kinderen oefenen met rijm. Welke woorden rijmen er in dit verhaal op elkaar? En welke woorden kunnen zij laten rijmen? Kunnen ze al twee hele zinnen laten rijmen?
 • Richt een hoek in waar de kinderen zichzelf als Sinterklaas kunnen verkleden, net als Klaasje doet op blz. 17 ‘Opnieuw steekt het…’ t/m ‘…bedoel ik. Sinterklaas.’.
Stelopdracht:
 • De zus van SinterklaasLees hoofdstuk 5 ‘De kat van Sinterklaas’ voor. Laat de kinderen het verhaal af schrijven. Hoe zou Sinterklaas ontsnappen en zijn zus stoppen?
Systeemdenken
 • Systeemdenken is een goede manier om kinderen de tekst beter tot zich te laten nemen. Bij prentenboeken kan systeemdenken goed ingezet worden om in gesprek te gaan met kinderen over het boek en om goed te begrijpen waar het echt om draait in het boek.
  Laat de kinderen een GedragsPatroonGrafiek (GPG) invullen. Dit kan vanuit Sinterklaas of vanuit Klaasje. Kopieer eventueel afbeeldingen van het verhaal welke de kinderen onderaan het verhaal kunnen plakken. Via de website van meester Steeef kun je hier online gelijk mee aan de slag. Klik hier voor een online GPG. Deze kun je op allerlei manieren invullen, let erop dat er wel weinig ruimte is om teksten te typen. Gebruik hierbij vragen om het probleem, de gebeurtenissen en de oplossing duidelijk te krijgen. ‘Wat gebeurt er met Sinterklaas in het begin van het verhaal?’, ‘Hoe voelt Sinterklaas zich als hij opgesloten zit?’ en ‘Hoe krijgt Sinterklaas het voor elkaar dat hij toch bij de optocht aanwezig is?’. Hieronder staat een voorbeeld waarbij de emoties van Regenboog (De mooiste vis van de zee) aan de linkerkant staan en onderaan verschillende gebeurtenissen benoemd worden:
  De zus van Sinterklaas

 

Vergelijkbare artikelen