Felix zoekt geluk

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Felix is blij met het pak. Hij maakt het snel open.
Maar er zit niets in het pak. Helemaal niets.’
– Felix zoekt geluk-

Het boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf de peuterspeelzaal.

Het verhaal

Felix zoekt geluk

Felix zoekt geluk kent drie afzonderlijke verhalen

 1. Spelen: Felix krijgt als cadeau een lege doos. Hij is er blij mee want je kunt van een doos alles maken.
 2. Lachen: Felix is verdrietig. Zijn vriend Ami wil hem aan het lachen maken en verzint van alles. Eindelijk lukt het.
 3. Kiezen: Felix kan niet kiezen. Hij weet niet wat hij aan moet doen. Hij weet niet wat hij wil eten en waar hij mee kan spelen. Mama weet raad en Felix is gelukkig.

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Felix is de hoofdpersoon in dit boek. In het latijn betekent de naam Felix ‘gelukkig’. Geen wonder dat Leo Bormans deze naam gekozen heeft voor dit mooie boek. Leo beschrijft het boek als een knusselboek. Bij elk verhaal hoort een knuffelmoment en na elk verhaal vind je allerlei ideeën om samen met de kinderen te knutselen. De bedoeling van elk verhaal wordt uitgelegd in ‘Voor de voorlezer’. De voorlezer krijgt tevens voorbeeldvragen over het verhaal en tips wat je verder met de onderwerpen, spelen, lachen en kiezen kunt doen.

Ik vind het een geschikt boek voor peuters en jongste kleuters. Voor vijfjarigen zoals aanbevolen wordt, vind ik het iets te simpel. De vragen die in het boek staan nodigen uit tot denken en redeneren. De activiteiten sluiten nauw aan bij de verhalen zodat de verhalen echt tot leven komen.

Ik zie goede mogelijkheden om dit boek in te zetten voor kinderen die de Nederlandse taal als tweede taal hebben en nog in de eerst fases van de taalverwerving zitten. Bij de beschrijving van de vraagstelling geef ik daar voorbeelden voor. Leo Bormans vertelt zelf over zijn boek en in dit filmpje kun je zien hoe Rosalien Helsen het boek heeft geïllustreerd.

Met dank aan Uitgeverij Lannoo voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Felix zoekt geluk

Voor de leeftijdsgroep 2-4 jaar werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in deze leeftijdsgroep is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In onderstaande mini leesles ideeën staat beschreven hoe je Felix zoekt geluk kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en aan boekoriëntatie te werken.

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen.

 • Kijk naar de illustratie en vraag de kinderen wat ze zien. Wat doet Felix, wat heeft hij vast? Hoe kijkt Felix, hoe kijkt beer?
 • Lees de woorden van de titel voor en vraag of de kinderen willen nadenken over ‘Felix zoekt geluk’, wat zou hij zoeken denken jullie?

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dat als volgt kunnen:

 • Felix vindt het soms een beetje moeilijk om blij te zijn. Hij weet niet goed waar hij mee kan spelen en als hij verdrietig is dan weet hij niet goed hoe hij weer blij kan worden. Als hij iets moet kiezen dan vindt hij dat ook lastig. Maar hij wordt geholpen door zijn zusje, zijn vriendje en door mama. Zullen we eens gaan lezen?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien.

 • In dit boek is de taal eenvoudig en woorden hoeven niet apart uitgelegd te worden. De illustraties helpen om de woorden te begrijpen.

Wanneer je dit boek voorleest aan kinderen die de taal nog niet goed beheersen kun je gebruik maken van de fase waarin zij zitten als het gaat om hun taalverwerving. Per verhaal staan enkele voorbeeldvragen opgenomen. Pas je vraagstelling aan, aan de fase waarin de kinderen zitten in hun taalverwerving.

Wentaal: In deze fase zijn de vragen en opdrachten gericht op het aanwijzen en het voor- en nadoen van handelingen.

 • Spelen: bladzijde 10-11:
  • Wijs de roodgestreepte bal aan
  • Wijs nog iets aan wat roodgestreept is
 • Lachen: bladzijde 28-29:
  • Felix kijkt sip, kijk jij ook eens sip
  • Ga eens net zo zitten als Felix
 • Kiezen: bladzijde 48-49
  • Wijs de trui aan die te groot is
  • Welke trui is te warm?

Redzaamheid: In deze fase kunnen kinderen al dingen en personen benoemen en kunnen korte antwoorden geven

 • Spelen: bladzijde 14-15:
  • Wie is dit meisje?
  • Wat zie je hier, wijs op de doos
  • Is dit een beer of een pop?
 • Lachen: bladzijde 30-31
  • Lacht Felix hier?
  • Wat is dit? (wijs aan het boek, het kussen, de lamp, het kastje)
 • Kiezen: bladzijde 50-51
  • Vertel eens wat er in de kast ligt
  • Is dit fruit of groente? ( wijs de banaan, de appels en de wortel aan)

Omgangstaal: In deze fase kunnen zij dingen en handelingen beschrijven tijdens de uitvoering van activiteiten

 • Spelen: bladzijde 18-19:
  • Wat doet Felix hier?
  • Waar zie je Felix?
  • Wat gebruikt Felix bij het bovenste plaatje?
 • Lachen: bladzijde 34-35
  • Waarmee maakt Ami Felix een beetje aan het lachen?
  • Wat doet Ami met de hagelslag?
 • Kiezen: bladzijde 54-55
  • Wat zou Felix kunnen bouwen met de blokken?
  • Tel de boeken die je ziet op de bladzijde?
  • Wat speel jij op de computer?

Leertaal: Deze vragen zijn gericht op het logisch redeneren.

 • Spelen: bladzijde 22-23:
  • Wat vindt Felix leuk aan het pakje dat hij van Gloria krijgt?
  • Waarom denk je dat Felix en Gloria elkaar een knuffel geven?
 • Lachen: bladzijde 40-41:
  • Ami gaat weg, wat denkt Felix volgens jou?
  • Hoe komt het dat Felix en beer hier lachen?
 • Kiezen: bladzijde 56-57:
  • Waarom denk je dat Felix het blauwe boek kiest?
  • Felix zegt dat de trein te traag is. Hoe komt dat?

 Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: bal, boos, buiten, groot pak, gele, blauwe, rode, kleine, grote, te warm, te groot, puzzel, trein, computer, konijn.
 • Uitleggen met andere woorden: saai, traag.
 • Uitleggen door het te doen/aan te wijzen: kloppen op de deur, binnenkomen, sip kijken, lacht tot achter de oren, een beetje lachen, kietelt, kiezen.

LIST bij peuters/kleuters

In peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in groep 1-2 wordt op bijna altijd gewerkt  met thema’s. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terug komen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Felix zoekt geluk heeft in principe al drie essentiële thema’s; ‘spelen’, ‘lachen’ en ‘kiezen’. Deze thema’s passen prima bij een overkoepelend thema als emoties of gevoelens, zie ook het thema Anders is anders.

De zin die centraal kan staan is: ‘Felix is blij’.

Introductie

Als introductie kun je dit filmpje over verdrietig laten zien van ‘speelplezier’

Het thema gevoelens is op 123lesidee.nl uitgebreid uitgewerkt. Je vindt op deze website digitale boeken, lesmaterialen en lesontwerpen.

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven/geletterdheid

 • Maak met de kinderen een huis van een doos en geef het huis een naam.
 • Verzamel boeken over emoties. De kinderen mogen een smiley op het boek leggen (een lachende smiley voor een boek waar je om kunt lachen, een verdrietige als iemand verdrietig is in het verhaal etc.).
 • Lees het boek zonder tekeningen eens voor. Kijk hier hoe Wim Helsen kinderen aan het lachen krijgt.

Motoriek/knutselen

 • In het boek ‘Felix zoekt geluk’ vind je na elk verhaal uitgebreide knutselactiviteiten
 • Via google vind je voorbeelden voor peuters en kleuters voor het thema emoties

Sociaal-emotioneel

 • Juf Maike heeft emotiekaarten gemaakt en heeft daar 5 activiteiten bij beschreven die je met die kaarten kunt doen
 • Maak per kind een kaart met activiteiten die ze zelf mogen kiezen. Als ze iets gekozen en gedaan hebben dan mag er een kruis door. Vraag aan de kinderen welke activiteiten er op de kaart kunnen staan
 • Speel net alsof je bang bent, blij bent, verdrietig bent…
 • Laat de kinderen een knuffel kiezen en vraag hoe de knuffel zich voelt

Muziek

 • Juf Maike heeft liedjeskaarten gemaakt die je kunt downloaden. Bij het verhaal over kiezen kun je de kinderen laten kiezen welke liedje ze willen zingen door ze een kaart te laten kiezen
 • Hier vind je kinderliedjes over emoties en gevoelens, of bekijk hieronder enkele liedjes

Andere titels bij het thema:

Filmpjes

Kikker is bedroefd

Vergelijkbare artikelen