Het oneindige verhaal

[DOOR LINDA] ‘En toch wist Bastiaan dat hij zonder boek niet weg kon gaan. Hij begreep nu dat hij enkel en alleen om dit boek hiernaartoe was gekomen. Op een geheimzinnige manier had het hem geroepen, omdat het naar hem toe wilde, omdat het eigenlijk altijd al van hem was! Bastiaan luisterde naar het gemompel dat nog in het kamertje te horen was. En toen, voordat hij erop bedacht was, heeft hij opeens razend vlug het boek onder zijn jas gestopt. Met beide armen drukte hij het tegen zich aan. Zonder ook maar het minste geluid te maken liep hij achteruit naar de winkeldeur, terwijl hij de andere deur, die van het kamertje, angstvallig in het oog hield. Voorzichtig drukte hij de kruk naar beneden. Hij wilde voorkomen dat de koperen belletjes geluid maakten, daarom deed hij de glazen deur net voldoende open om zich er doorheen te wringen. Zachtjes deed hij vanbuiten de deur weer dicht. Toen pas begon hij te hollen.’
– Het oneindige verhaal –

Dit boek is geschikt om zelf te lezen vanaf groep 7.

Het verhaal

Cover Het oneindige verhaal

Bastiaan vlucht de winkel van meneer Koriander in als hij wordt nagezeten door pestkoppen. In de winkel valt zijn oog op een boek en het lijkt wel alsof hij door het boek wordt aangetrokken. Als meneer Koriander even aan het bellen is pakt hij het boek en rent er vandoor. Hij vlucht naar de zolder van zijn school en leest daar alles over Fantasië.

In Fantasië is een grote ramp gaande. Steeds meer delen van het rijk verdwijnen in het Niets. Artréjoe wordt eropuit gestuurd om te zoeken naar een oplossing voor dit kwaad. De kleine keizerin heeft een nieuwe naam nodig en al snel blijkt dat Bastiaan zijn hulp nodig is om de keizerin te kunnen redden. Bastiaan besluit het boek in te stappen om te gaan helpen. Zal het hum lukken om het Niets te stoppen?

Recensie

Het oneindige verhaal verscheen in Nederland voor het eerst in 1982. Deze jubileumeditie bevat een prachtige omslag met koperen slangen. De tekst van het oneindige verhaal is groen. Tussendoor lees je over de belevenissen van Bastiaan bij het verkrijgen van het boek en het lezen dat hij daarna doet. De tekst die dit beschrijft is rood.

Als Bastiaan bij meneer Koriander een boek ziet liggen, blijkt dat dit boek er precies hetzelfde uitziet als het boek dat ik in mijn handen heb:

Hij tilde het boek op en bekeek het van alle kanten. De band was van koperrode stof en glansde wanneer hij het boek heen en weer bewoog. Toen hij het vluchtig doorbladerde, zag hij dat de tekst in twee verschillende kleuren gedrukt was. Plaatjes schenen er niet in te staan, maar wel heel mooie grote beginhoofdletters. Toen hij de band nauwkeuriger bekeek ontdekte hij er twee slangen op, een lichte en een donkere, die elkaar in de staart beten en zo een ovaal vormden. En in dit ovaal stond de titel: Het oneindige verhaal.’

Heel merkwaardig om te lezen dat een persoon een boek vindt dat gelijk is aan het boek dat ik zelf in mijn handen heb. Later wordt duidelijk dat ook Bastiaan het oneindige verhaal gaat lezen. Hij wordt erdoor aangetrokken en kan niet anders dan het boek meenemen, zichzelf verstoppen en het verhaal lezen. Dat is wat ik ook het liefst gedaan zou hebben toen ik begonnen was. Het verhaal is meeslepend en ik vond alle bijzondere figuren en wendingen fascinerend.

Kinderen die dol zijn op verhalen vol met avontuur zullen waarschijnlijk Katvis, De brief om middernacht en Alex M. en de boeken van de nacht ook erg leuk vinden.

Met dank aan Uitgeverij De Fontein voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Het oneindige verhaal

Om kinderen te enthousiasmeren om het boek te lezen en hen te stimuleren om erover na te denken kun je het boek koppelen aan mini leeslessen. Dit zijn tevens manieren om met kinderen in gesprek te raken over boeken en hun interesses te ontdekken. Enkele mini leeslessen voor het boek Het oneindige verhaal zijn:

 • Bastiaan is op de vlucht voor de kinderen uit zijn klas. Lees bladzijde 6 ‘De jongen wist…’ t/m bladzijde 10 ‘…een vaag gemompel.’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand op de vlucht?
 • Bastiaan neemt zomaar het boek van meneer Koriander mee. Lees bladzijde 11 ‘De heimelijke verlangens…’ t/m bladzijde 13 ‘…was een dief!’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zomaar iets van een ander meeneemt?
 • In het rijk Fantasië leven een heleboel verschillende wezens. Lees bladzijde 34 ‘beraadslagingen die het…’ t/m bladzijde 36 ‘…onmetelijke rijk Fantasië.’ voor.
  Leesvraag: Wat voor figuren komen er in jouw boek voor?
 • Artréjoe en Foechoer zijn uitgeput, maar ze zetten toch door. Ze willen niet opgeven totdat ze de oplossing hebben gevonden voor de Kleine Keizerin . Lees bladzijde 121 ‘Hoog door de…’ t/m bladzijde 124 ‘…uur te veel.’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die niet wil opgeven en die doorzet?

Overige ideeën

 • Bastiaan stapt in het boek om het leven van de Kleine Keizerin te redden. Wat zou jij doen als je geroepen zou worden? Zou jij gaan? En welke naam zou jij de Kleine Keizerin geven? Schrijf een verhaal vanaf het moment dat je het boek in stapt. Of juist vanaf het moment dat je besluit om dat niet te doen.
 • De Archarai smeken Bastiaan om hun een ander uiterlijk te geven. Lees bladzijde 278 ‘Het hele dal…’ t/m bladzijde 281 ‘…voorval niets gemerkt.’ voor. Bastiaan geeft gehoor aan hun vraag en besluit ze een ander uiterlijk te geven. Zou jij hetzelfde doen of zou jij een andere keus maken? Schrijf dit stukje van het verhaal opnieuw, zoals jij het aan zou pakken.

Vergelijkbare artikelen