Lichtjes uit de ruimte

[DOOR MICHELLE] ‘Emma zat in het donker en richtte haar zaklamp op de nachtelijke hemel,
vol betoverende twinkelende sterren.
Ze hoopte dat iemand haar lichtje zag.’
– Lichtjes uit de ruimte –

Dit boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf groep 1.

Het verhaal

Lichtjes uit de ruimte

Emma wil graag in de ruimte wonen. Ze probeert contact te krijgen met het buitenaards leven door met haar zaklamp te knipperen. Een ruimtewezen ziet haar signaal en ze mag mee in het ruimteschip.

Op de computer ziet ze dat haar ouders haar missen. Ze besluit om terug te gaan naar aarde. Vanaf aarde wil ze contact blijven houden met haar buitenaardse vriend.

Helaas krijgt ze geen contact, wat ze ook probeert met radiogolven, elektrische signalen, licht en geluid. Zou ze haar buitenaardse vriend ooit terug zien?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Recensie

Het boek Lichtjes uit de ruimte bevat prachtige illustraties die het verhaal vertellen over Emma. Zonder de tekst is het verhaal goed te begrijpen waardoor het boek zeer geschikt is voor jonge lezers. Daarnaast zit er een mooie symbolische boodschap in het verhaal verwerkt.

‘Maar voor het eerst begreep ze dat de magie die ze tussen de sterren had gezocht… al die tijd op aarde was geweest.’

Met dank aan Uitgeverij De Vier Windstreken voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Lichtjes uit de ruimte

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je Lichtjes uit de ruimte  interactief kan voorlezen. Interactief voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn:

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je kan dit doen door vragen te stellen over de kaft

 • Wat zie je op de kaft?
 • Hoe voelt het meisje zich?
 • Wat denk je dat er boven haar hoofd staat?

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt.

 • Emma is een meisje. Ze zit op een grote steen, die ze haar sterrenrots noemt. Ze probeert met haar zaklamp contact te krijgen met ruimtewezen. Boven haar hoofd bevindt zich een ruimteschip. Het licht van het ruimteschip schijnt op haar.

Tijdens het lezen:

 • Na de zin ‘Ze zag haar vader en moeder, die haar zochten in het bos.’ bedenk je met de kinderen wat Emma nu zou gaan doen.
 • Na , hoorde ze een bezorgd stemmetje… vraag je wie er wat tegen Emma zegt en wat zou hij zeggen.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het verhaal zo min mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal.

Na het lezen:

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Wat bedoelt de schrijver met ‘de magie is al die tijd op aarde geweest’?
 • Hoe zou de familie van Emma zich voelen en waar zouden zij denken dat Emma is geweest?
 • Zou jij dezelfde beslissingen nemen als Emma?
 • Geloof jij dat er buitenaards leven bestaat?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: radiogolven, heelal, buitenaardse wezens
 • Uitleggen met andere woorden: elektrische signalen, nachtelijke hemel, betoverende, twinkelende, fonkelende sterren, magie

DOWNLOAD hier de Mini leesles leskaart Lichtjes uit de ruimte.

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terug komen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij dit boek past het essentieel thema: Leven tussen de sterren.

Ik zou ster als centraal woord kiezen, omdat dit woord veel voorkomt in het boek en het klankzuiver is.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

 • Op reis naar de sterren.
 • Ik stap in het ruimteschip.
 • Wonen in de ruimte.

Introductie:

Neem een sterrenkijker oftewel telescoop mee naar de klas. Bespreek met de kinderen wat dit is en wat je er mee kan doen.

Als je die niet hebt, kan je ook een verrekijker meenemen en vertellen dat je eigenlijk de sterren wilt zien. Helaas lukt het niet, weten de kinderen een oplossing?

Mochten ze geen idee hebben, laat dan een kort of wat langer filmpje zien om het onderwerp in te leiden.

Mogelijke activiteiten

Bij het essentiële thema  Leven tussen de sterren  zijn er verschillende hoeken mogelijk. Een raket, een ruimtestation, een bos, een lanceerstation en het huis van Emma. Om het verhaal na te kunnen spelen kan de huishoek het huis van Emma worden met daarnaast het bos. Vanuit het bos kunnen de kinderen dan vliegen naar het ruimteschip of ruimtestation.

De activiteiten die ze kunnen doen in de hoeken zijn:

Creatief schrijven:

 • Routekaart maken: hoe gaan ze door de ruimte vliegen.
 • Een mail typen of brief schrijven naar degene die ze missen ze als in de ruimte zijn.
 • Opschrijven hoe de proefjes in de ruimte zijn gegaan.
 • Bijhouden van onderzoek.
 • Bijhouden van de staat van het ruimteschip of de raket.

Spel:

 • De knoppen bedienen van het ruimteschip.
 • Tas inpakken voor de reis.
 • Verkleden als ruimtewezen.
 • Interactie tussen mensen en het ruimtewezen.
 • Wat eet je in de ruimte?
 • Proefjes doen. Ideetjes vind je hier

Creatief:

 • De aarde tekenen vanuit het heelal.
 • Ruimtewezens verzinnen.
 • Een steen als sterrensteen beschilderen.
 • Een ruimteschip bouwen van kosteloos materiaal.
 • Een ster knutselen.

Andere titels bij het thema ‘Leven tussen de sterren’:

Bij een essentieel thema kies je meerdere boeken.

Vergelijkbare artikelen