Avonturen aan de Wondere Ommesprong

[DOOR LINDA] ‘Dit verhaal kan je helpen om voor jezelf op te komen. Het leert je dat je zelf heel wat invloed hebt op wat je denkt, voelt en doet. Hier ontdek je hoe je je beter in je vel kan voelen en hoe je tegelijkertijd toch rekening met anderen kan houden.
Je ontdekt dat er prachtige schatten van talenten in jou verborgen zitten, veel meer dan je denkt. Die talenten zullen je helpen te zijn wie je écht bent. Weet dat je leuk bent zoals je bent met jouw talenten. Je mag daar best trots op zijn.’
– Avonturen aan de Wondere Ommesprong –

Dit boek is geschikt om zelf te lezen vanaf groep 6.

Het verhaal

Cover Avonturen aan de Wondere Ommesprong

In dit ‘Hey, ik ben oké – lees- en doeboek’ lees je over twee paarden die een uitdaging krijgen van hun moeder. Ze gaan op pad en onderweg komen ze allemaal verschillende dieren tegen die aansluiten bij het gezelschap. De verschillende dieren hebben allemaal hun eigen kenmerken en specialiteiten, dit zorgt af en toe voor wrijving. De dieren leren elkaar hierdoor beter kennen en leren nieuwe sociale vaardigheden.

Bij de thema’s die in het verhaal worden besproken zijn denk, doe en voel opdrachten geschreven die kinderen zelfstandig en in groepen kunnen uitvoeren.

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Als ik heel eerlijk ben dan had ik dit boek al een tijdje in de kast staan voordat ik eraan begon. Een paar keer heb ik hem in mijn handen gehad en dan pakte ik toch eerst een ander boek om te lezen. Een lees- en doeboek over het welbevinden bij kinderen. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan moest vinden. Toen ik begon met lezen werd mij meteen duidelijk dat deze opbouw weleens heel helpend zou kunnen zijn. Voor individuele kinderen die zelf aan de slag gaan, maar ook voor klassen onder begeleiding van de leerkracht. Naast de opdrachten kun je ook heel goed met kinderen in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen.

Vlak na het lezen van dit boek deed zich een situatie voor in mijn klas, waarbij het ging om zelfvertrouwen en je vergelijken met anderen. Ik heb toen zelf de mini leesles over dit onderwerp in de klas gedaan en heb achteraf ook aan de kinderen gevraagd wat ze ervan vonden. Een aantal kinderen gaf aan dat je er heel goed over kunt nadenken en een mening kunt vormen als het over anderen gaat, zoals in dit verhaal. Dat dit ervoor zorgt dat je ergens anders naar kijkt op het moment dat de koppeling wordt gemaakt naar de eigen situatie en de eigen klas. Dit vond ik erg waardevol. Ik ben dan ook van plan de teksten en opdrachten uit dit boek vaker te gebruiken, als er zich een situatie voordoet waarbij het passend is.

Dit boek is heel geschikt om met de klas aan de slag te gaan over thema’s als zelfvertrouwen, doorzetten en volhouden, misverstanden en keuzes maken. Andere boeken die je goed in de klas kunt gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkelingen zijn Het jongetje die niet stil kon zitten, Het meisje dat doet wat ze niet durft en Feedback is fantastisch.

Met dank aan Uitgeverij Acco voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Avonturen aan de Wondere Ommesprong

Om kinderen te enthousiasmeren om het boek te lezen en hen te stimuleren om erover na te denken kun je het boek koppelen aan mini leeslessen. Dit zijn tevens manieren om met kinderen in gesprek te raken over boeken en hun interesses te ontdekken. Enkele mini leeslessen voor het boek Avonturen aan de Wondere Ommesprong zijn:

 • Ada en Ashwin staan voor een uitdaging. Lees bladzijde 8 ‘Het is een…’ t/m bladzijde 9 ‘…en luisteren aandachtig.’ en bladzijde 11 ‘Dit is jullie’ t/m ‘…jullie veel succes!’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die de uitdaging aangaat?
 • Ashwin en Ada hebben beide andere ideeën over wat een goede leider is. Lees bladzijde 15 ‘Wanneer hun mama…’ t/m ‘…hinnikt Ashwin enthousiast.’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek een leider? Wat voor een leider is hij?
 • Als Ashwin een dier ziet dat hij niet kent, moet hij daar erg hard om lachen. Hij maakt het dier belachelijk. Ada stelt de vogel op haar gemak. Lees bladzijde 19 ‘Zo vertrekken zus…’ t/m ‘…het zand! Hahahaha!‘, bladzijde 21 ‘Toe, Ashwin, zo…’ t/m ‘…vraagt ze mij.’, bladzijde 24 ‘Aarzelend kijk ik…’ t/m ‘trots op jezelf!’ en bladzijde 26 ‘Trouwens je ziet…’ t/m ‘…wel goed kan.’ voor.
  Leesvraag 1: Is er in jouw boek iemand die een ander belachelijk maakt?
  Leesvraag 2: Komt er in jouw boek iemand iets onbekends tegen? Hoe gaat hij daarmee om?
  Leesvraag 3: Is er in jouw boek iemand die zich ergens voor schaamt?
 • Sushi vindt wat Ashwin doet niet leuk en komt voor zichzelf op. Lees bladzijde 29 ‘Weet je wat…’ t/m ‘…iedereen is welkom!‘, bladzijde 31 ”Al goed,’ zucht…’ t/m ‘…knipoogt naar Ashwin.’, ”Oké,’ zucht Ashwin…’ t/m ‘…mij zo noemt.’ en bladzijde 36 ‘Oké, oké, het…’ t/m bladzijde 37 ‘…dit stemmetje zijn?’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die voor zichzelf opkomt?

Overige ideeën

 • De uitdaging aangaan: Bij dit onderwerp passen de teksten van de eerste mini leesles. Op bladzijde 12 en 13 zijn opdrachten te vinden die je kunt doen als denker, doener en voeler.
 • Een leider zijn: De teksten bij de tweede mini leesles gaan over de eigenschappen van een goede leider. Voor het inzoomen op dit onderwerp staan op bladzijde 16 t/m 18 verschillende opdrachten.
 • Zelfvertrouwen: In de tekst die je voorleest bij de derde mini leesles komen een heleboel thema’s aan de orde. Zo zijn er op bladzijde 20 opdrachten te vinden bij onbekend = onbemind, op bladzijde 22 en 23 over zelfvertrouwen, op bladzijde 24 en 25 over je schamen en vergelijken met anderen en op bladzijde 27 en 28 over het kijken door andere ogen en trots zijn op jezelf.
 • Opkomen voor jezelf: Bij de vierde mini leesles komt Sushi voor zichzelf op. Om dit te oefenen kun je de opdrachten op bladzijde 33 t/m 36 doen. Hierbij passen ook de opdrachten over geloof in jezelf, op bladzijde 29 en 30 en de opdrachten over afspraken maken met vrienden op bladzijde 31 en 32.

Vergelijkbare artikelen