Handboek voor Superhelden (thematitel KBW21)

[DOOR LINDA] ‘Hijgend rende Lisa de bibliotheek in voordat de jongens haar te pakken konden krijgen. Ze liep naar het hoekje waar ze altijd zat en liet zich op de grond vallen. Waarom moeten ze altijd mij hebben? Hoelang zal dat nog doorgaan? Mijn hele leven? Tot ik tachtig ben en niet meer kan rennen? Lisa huilde. Ze hield dit niet lang meer uit. Ze moest zorgen dat het stopte. Toen zag ze iets wat ze nog nooit eerder had gezien. Op een van de onderste planken stond een boek dat zo rood was dat het licht leek te geven. ‘Handboek voor Superhelden’ stond er op de rug.’
– Handboek voor Superhelden – Deel 1 Het handboek –

Dit boek is geschikt om zelf te lezen vanaf groep 5.

Het verhaal

Handboek voor Superhelden - Het handboek

Lisa komt op een nieuwe school en vanaf de eerste dag wordt ze gepest met haar grote oren. Een groep jongens neemt haar steeds te grazen en ze achtervolgen haar vaak.

Als Lisa bij een nieuwe achtervolging de bibliotheek in vlucht, kruipt ze in een hoekje. Hier wordt haar aandacht getrokken door een oplichtend boek. Het is het Handboek voor Superhelden. Dit boek leert haar alles wat ze moet weten om een superheld te worden.

Benieuwd naar dit boek? Bekijk de boektrailer:

Recensie

Als Lisa zichzelf is dan wordt ze achterna gezeten door een groep jongens, die haar pesten met haar grote oren. Wanneer ze verandert in een superheld dan weet niemand wie ze is en draagt ze een rood pak met capuchon. Een groot contrast, waarbij ze het ene moment wordt gepest en en ander moment de held is

Ik moest erg hard lachen om de stukjes waarin Lisa aan het oefenen was voor haar superkrachten. Vol overgave ging ze aan de slag, om er vervolgens achter te komen dat achteraan het hoofdstuk nog een waarschuwing stond. Als ze die had gelezen voordat ze was begonnen moet oefenen, dan had dat veel verschil kunnen maken. Ik herken dit bij kinderen in mijn klas en ik verwacht dat kinderen dit ook bij zichzelf zullen herkennen.

Het boek is geschreven als graphic novel/stripboek, wat kinderen die lezen moeilijk vinden zeker zal aanspreken. Kinderen die graag meer willen lezen over superhelden kunnen ook Super normaal (groep 7/8), De drie ??? – Een zaak voor superhelden (groep 5/6) of De superhelden van klas 13 (groep 4/5) lezen. Voor in de klas is het klassenthema superhelden ook interessant.

Handboek voor Superhelden – Het handboek is een thematitel groep 5/6 voor de Kinderboekenweek 2021. Dit boek sluit goed aan bij het thema Worden wat je wil.

Met dank aan uitgeverij Hoogland & Van Klaveren voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Handboek voor Superhelden – Deel 1 Het handboek

Om kinderen te enthousiasmeren om het boek te lezen en hen te stimuleren om erover na te denken kun je het boek koppelen aan mini leeslessen. Dit zijn tevens manieren om met kinderen in gesprek te raken over boeken en hun interesses te ontdekken. Enkele mini leeslessen voor het boek Handboek voor Superhelden – Deel 1 Het handboek zijn:

 • Lisa wordt achternagezeten door een groep jongens. Ze pesten haar met haar grote oren en nemen haar iedere keer opnieuw te grazen. Lees bladzijde 11 ‘Kom op! Je…’ t/m bladzijde 15 ‘…haar grote oren.‘ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die wordt gepest en/of achternagezeten?
 • In de bibliotheek vindt Lisa een geheimzinnig boek. Ze neemt hem mee naar huis om hem goed te bestuderen. Lees bladzijde 19 ‘Lisa Haatte haar…’ t/m bladzijde 24 ‘…Handboek voor Superhelden.’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die ergens iets vindt?
 • Het Handboek voor Superhelden heeft een inleiding, die Lisa zorgvuldig leest. Nu heeft ze alvast een idee waar het boek over zal gaan. Lees de inleiding op bladzijde 27 voor.
  Leesvraag: Heeft jouw boek een inleiding? Als jij de inleiding zou mogen bedenken, wat zou er dan zeker in moeten staan?
 • Een van de superkrachten die Lisa heeft gekozen, is het praten met dieren. In het handboek staat dat je het beste kunt oefenen met je eigen huisdier, dus dat doet ze. Lees bladzijde 35 ‘De volgende ochtend…’ t/m bladzijde 37 ‘…in hun molentje.’ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die met dieren kan praten? Of zijn er dieren die kunnen praten?

Overige ideeën

 • Superkracht bedenken: Er staan 101 superkrachten in het handboek. Lisa kiest voor vliegen, buitengewone gevechtstechniek en dierentaal. Welke drie superkrachten zou jij kiezen en hoe zouden deze superkrachten in het handboek beschreven staan denk jij?
 • Verhaal schrijven: In het verhaal lees je hoe het Lisa vergaat bij het oefenen met de drie superkrachten. Kies één van de drie superkrachten die je bij de opdracht hierboven hebt beschreven en maak een verhaal, waarin duidelijk wordt hoe het oefenen van deze superkracht Lisa vergaat.

Andere delen

Vergelijkbare artikelen