Het halve boek

[DOOR MARIE-JOSE] Op de groene plaatsen mag jezelf iets bedenken!
‘Dit verhaal begint op de kermis. Over wie gaat dit verhaal? Dat is kind 1 en Over wie nog meer? Dat is kind 2 waren er al de hele middag. Wat hadden ze gedaan op de kermis? Toen ze naar huis wilden gaan, hoorden ze een zacht gesnik. Het klonk zo: Hoe klonk het gesnik? Daar in een hoekje zat iemand te huilen. Het was een spookje….’
– Het halve boek –

Dit boek is geschikt om voor te lezen en in te vullen vanaf groep 1/2.

Het verhaal

Het halve boek

In dit boek vind je 20 verschillende verhalen. Zo vind je bijvoorbeeld een dierenverhaal, een detective verhaal, een sprookje, een muziekverhaal, een paardenverhaal en nog vele andere onderwerpen waar je een verhaal over kunt maken. Elk verhaal kent momenten waarop jezelf iets in moet vullen. Op die manier maak je er een eigen verhaal van.

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Het halve boek is een uitgave van Gezinnig. Zij maken producten die bijdragen aan plezier en gemak in het gezinsleven. Dit boek is een verzin-het-zelf-voorleesboek en is bedoeld om voor het slapengaan samen met het kind te lezen.

Elk verhaal kent invulmomenten waarbij het kind het verhaal een eigen invulling kan geven. Stefanie Groeneveld heeft op Inspirerend gekwebbel een voorbeeld beschreven hoe zij met haar kleuter het toververhaal heeft gemaakt. Hoe heerlijk is het als je als kind zelf je eigen draai kunt geven aan een verhaal en morgen weer een totaal ander verhaal kunt verzinnen?

Het halve boek kun je in het onderwijs op andere manieren inzetten. Vanwege een aantal mogelijkheden die ik hieronder beschrijf zeker een aanrader voor elke school!

Met dank aan Uitgeverij Gezinnig voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën inzet van Het halve boek

Dit boek is geen boek dat je zelfstandig leest. Het is juist heerlijk om het samen te lezen en te lachen om de fantasie die je gebruikt. Je kunt het als leerkracht gebruiken om samen met de groep het verhaal te verzinnen.

 • In de onderbouw ligt de nadruk dan vooral op het voorlezen en samen bedenken.
 • In midden- en bovenbouw kan naast het voorlezen en samen bedenken een verhaal gekopieerd en geprint worden en kun je samen het verhaal schrijvend aanvullen.
 • Het boek geeft ideeën om leerdoelen, zowel de mondelinge als de schriftelijke doelen in samenhang aan te bieden op een leuke interactieve manier.

Het is ook een boek dat je in kunt zetten als samenleesboek.

 • Vooral kinderen die niet graag lezen zouden hiervan kunnen genieten als ze het samen lezen met een vriend of vriendin.
 • Losse verhalen kunnen gebruikt worden om in tweetallen te laten lezen en een eigen verhaal te maken. Na afloop uitwisselen welke verhalen bedacht zijn.

Eventueel zou het halve boek bij tutorlezen ingezet kunnen worden.

 • Een tutor uit een hogere groep kan samen met een kind uit een lagere groep dit boek lezen. Zowel voor de tutor als voor het jongere kind is het leuk om samen het verhaal te verzinnen.
 • Voor kinderen die niet graag lezen is het een manier om te genieten van het lezen als ze dit samen mogen doen met iemand die het wel leuk vindt om te lezen en veel fantasie heeft.
 • Voor kinderen met dyslexie is het fijn om samen met een goede lezer te lezen en te genieten van het verzonnen verhaal.

Je kunt de verhalen gebruiken bij een begrijpend leesles:

 • Benoem het genre wat je gebruikt. Bijvoorbeeld: op bladzijde 65 zie je een dagboekverhaal. Vertel iets over hoe een dagboek eruit ziet.
  Maak de kinderen nieuwsgierig. ‘Dit verhaal gaat over een getallengek die een wereldrecord wil vestigen om in het guinnes world records boek te komen en op die manier beroemd te worden.
  Je kunt dag 1 voordoen, hoe jij denkt, wat jij in zou vullen. Dag 2 kun je met de groep samen verzinnen en invullen. Dag 3 kun je de kinderen in tweetallen laten bedenken.
  Na afloop presenteren de tweetallen wat ze bedacht hebben.

In het boek staat op bladzijde 69 een verhaal over ‘Het alleskan & alles mag-kamp’ Dit is een ideaal verhaal om samen met de kinderen te verzinnen vlak voor zij op kamp gaan.

Verder zijn de verhalen uit Het halve boek in te zetten bij thema’s. De kinderen kunnen dan bedenken hoe zij dit verhaal passend kunnen krijgen bij het thema. Zo vind je op bladzijde 43 een ridderverhaal, op bladzijde 38 een science-fictionverhaal, op bladzijde 60 een voetbalverhaal, op bladzijde 56 een reisverhaal en op bladzijde 90 een superheldenverhaal.

Overige ideeën

 •  Op de website van Gezinnig vind je printables om samen met kinderen te plannen, iets te vieren, te kletsen, iets te doen…
 •  Jozua Douglas heeft een website waarin hij beschrijft hoe je verhalen kunt verzinnen met de klas.
 • Op de website van de schoolverteller vind je filmpjes en ideeën hoe je samen verhalen kunt verzinnen en vertellen.
 • Op Pinterest kom je veel ideeën tegen om eindeloos verhalen te verzinnen, te vertellen en te schrijven.
 • Op de website van kunst centraal kun je lezen hoe je met kleuters verhalen kunt verzinnen.
 • Met story cubes kun je verhalen verzinnen.

Andere boeken van Michal Janssen

Heb je de smaak van Het halve boek te pakken? Misschien zijn enkele andere boeken dan ook iets voor jou!

Vergelijkbare artikelen