Wat slim, een Robot!

[DOOR SANDRA] ‘Wat is een mens? En wat is een robot? Dat is simpel, toch? Een mens leeft en een robot niet. Maar stel dat een mens een robotarm heeft… is hij dan voor een klein deel een robot? En als een mens een robotpak aantrekt? Niet om zich te verkleden, maar een pak dat zijn lichaam laat bewegen.’
– Wat slim, een Robot! –

Dit boek is geschikt om zelf te lezen vanaf groep 5.

Het verhaal

Cover Wat slim, een robot!

Overal ter wereld komt je robots tegen: in het ziekenhuis, op de boerderij, het leger, in een fabriek, de zee, de lucht en in de ruimte. In het boek: Wat slim, een Robot! wordt de robotwereld uitgelegd vanaf het allereerste begin waarin een schrijver de robot bedacht in een toneelstuk, tot aan de mogelijkheden voor de toekomst. De ontwikkelingen zijn in een tijdspad weergegeven, met allerlei weetjes en feiten. In het boek wordt over diverse robots geschreven van klein tot groot en alles daar tussenin:

‘De kleinste robot is tienduizend keer kleiner dan de dikte van een mensenhaar’.

‘In Japan hebben ze een robot gemaakt van achttien meter hoog’.

De informatieve tekst is aangevuld met stellingen, een stripverhaal, codetaal en een rekenvraag, een opdracht in codetaal, een toneelleestekst en diverse vragen:

‘Waarvoor zouden we drones in de toekomst kunnen gebruiken? Heb jij een goed idee?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Wat slim een Robot is een informatief kinderboek. Het bevat korte en afwisselende teksten en is rijkelijk gevuld met afbeeldingen. Hierdoor is het boek aantrekkelijk en zeer geschikt voor kinderen die technisch lezen lastig vinden, voor kinderen die moeite hebben met volgehouden aandacht die gevraagd wordt bij lange verhalen of voor kinderen die houden van informatieve teksten. De korte teksten vormen een afgerond geheel binnen het boek, waardoor het niet nodig is om in chronologische volgorde te lezen.

Het boek is onderdeel van de serie zoeklicht dyslexie, deze boeken zijn speciaal geschreven voor midden- en bovenbouw kinderen die lezen lastig vinden. De belevingswereld sluit aan bij kinderen van tien jaar en ouder, maar het technisch leesniveau is eenvoudiger. Wat slim, een Robot is geschreven op het AVI-niveau E5. Enkele woorden in het boek zijn moeilijker. Deze woorden zijn, tijdens het lezen, gemakkelijk op te zoeken op uitvouwbare woordenlijsten. Daarop zijn de woorden, de uitspraak van de woorden en de woordbetekenissen weergeven.

Niet alleen voor kinderen met een lager technisch leesniveau is dit boek geschikt. Ook voor kinderen die dol zijn op informatieve boeken of geïnteresseerd zijn in de digitale wereld kan ik dit boek aanbevelen. Andere boeken over technologie zijn Wiskunde in je smartphone, Fortnite Battle Royale 1 – gevangen op het eiland en Help! De robots staken! Op zoek naar leespiratie voor kinderen die lezen lastig vinden? Lees dan de blog Dyslexie-boekentips voor kinderen.

Met dank aan Uitgeverij Zwijsen voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Wat slim, een robot!

Om kinderen te enthousiasmeren om het boek te lezen en hen te stimuleren om erover na te denken kun je het boek koppelen aan mini leeslessen. Dit zijn tevens manieren om met kinderen in gesprek te raken over boeken en hun interesses te ontdekken. Enkele mini leeslessen voor het boek Wat slim, een Robot! zijn:

 • Robotwereld. Lees bladzijde 4 ‘Je komt robots overal tegen…’ t/m bladzijde 5 ‘… 262 voertuigen.’ voor.
  Leesvraag: Speelt jouw verhaal zich in één van deze omgevingen af? Komt er een robot in jouw verhaal voor?
 • Super-drone! Toon de bladzijdes 26 en 27 op het digibord en laat de kinderen het zelf lezen. Bekijk samen het kopje: ‘Echt gebeurd!
  Leesvraag: Kan jouw verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of waarom niet?
 • Robotica. Lees bladzijde 34 ‘Als je later…’ t/m bladzijde 34 ‘… leren kinderen programmeren.’ voor.
  Leesvraag: Welk beroep komt in jouw verhaal voor? Bestaat dat beroep ook in werkelijkheid? Lijkt het jou leuk om dat beroep uit te oefenen?
 • Zorgrobot. Deze tekst is een toneelleestekst. Bereid dit stukje voor samen met twee kinderen en verdeel de rollen: verteller, robot en oma. Lees bladzijde 38 ‘Mevrouw Douma wordt wakker…’ t/m bladzijde 39 ‘… is geregeld, mevrouw.’ voor.
  Leesvraag: Hoe zou een robot bij de hoofdpersoon in jouw boek passen? Wat zou hij zeggen of doen?
 • De makers van dit boek. Lees bladzijde 46 ‘De makers van dit boek…’ t/m bladzijde 46 ‘… robotvarkentje als huisdier.’ voor.
  Leesvraag: Wat weet jij over de makers van jouw boek?

DOWNLOAD hier de Mini leesles leskaart Wat slim, een robot!

Overige ideeën

Creatief schrijven:

 • Het woord roboto bekent saai werk of hard werken. Dit kun je lezen op bladzijde 6 van het boek. Wat vind jij robota? Zou een robot dat werk voor jou kunnen uitvoeren? Hoe moet dat? Schrijf er een verhaal over. Geef het verhaal de titel: robota.
 • Een computer begrijpt alleen 1 en 0. Dit en meer informatie lees je op bladzijde 31 van het boek. Schrijf in codetaal de leeftijd van familie en vrienden.
 • Op bladzijde 32 is een stukje ‘code’ geschreven voor het poetsen van tanden. Kun jij zelf een een ‘code’ schrijven voor een handeling?

Musea

 • In het Oyfo techniekmuseum kun je technologische wereld om ons heen ontdekken. In dit interactieve museum kom je alles te weten over robots, stoommachines, smartphones, kunst en energie.
 • In Geofort – Waar alles om de aarde draait ga je op ontdekkingsreis door de wereld waarin de thema’s klimaat, energie en water centraal staan. Het Geofort maakt deel uit van de Hollandse waterlinie, wat ooit bedacht is om Nederland middels water te beschermen tegen vijanden. De interactieve en digitale opdrachten maken het mogelijk om spelenderwijs meer over de wereld te leren. In het museum worden Mindcraft en GeoCraft activiteiten aangeboden en er is zelfs een Nederlandse mindcraft wereld: GeoCraftNL.
 • Storyworld is het Nederlands museum voor strips, animatie en games. In dit museum leer je tekenen, programmeren, animeren en gamen!

Technologische websites voor kinderen:

 • Bekijk de websites voor programmeren voor kinderen: codekids.nl of codekinderen.nl.
 • RoboCub Junior is de robotica- en programmeerwedstrijd van Nederland met de onderdelen: redden, dansen en voetbal. Het programma is erop gericht om digitalisering te introduceren bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Andere delen van de serie zoeklicht dyslexie

Vergelijkbare artikelen