Aaron Terhaar, tekenaar

[DOOR MICHELLE] ‘En zijn lezen gaat vooruit al blijft het zwaar. Maar met elke dag oefenen speelt hij het klaar. Want elke niet-volmaakte held die met een opgave start doet wat hij kan met hoop in zijn hart’
– Aaron Terhaar, tekenaar –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Aaron Terhaar, tekenaar

De favoriete bezigheid van Aaron Terhaar is op de schommel in de tuin luisteren naar mooie verhalen. Wanneer hij naar school mag, hoopt hij dat hij daar gaat leren om zelf een boek te schrijven. Hij heeft superveel zin om letters en zinnen te gaan leren lezen en schrijven. Helaas blijkt dat het moeilijk is voor hem en zelfs met hulp gaat het mis. Daarom gaat hij maar verder met zijn tekening. Hij besluit zijn gevoelens te verstoppen en zich zo normaal mogelijk te gedragen. Echter krijgt hij in groep 4 de opdracht om zelf een verhaal te schrijven. Nu moet hij wel aan de slag. Uiteindelijk komt hij met een leeg papier op school. Hoe zal dit aflopen?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Aaron Terhaar, tekenaar is een boek wat uitnodigt om in gesprek te gaan over je eigen sterke en zwakke kanten. Aaron heeft net als de illustrator problemen met lezen en spellen. De gevoelens en het gedrag dat deze problemen oproepen, worden door de illustrator prachtig verbeeld en door de schrijver schitterend verwoord, net als bij het boek Vis in een boom. Aaron Terhaar, tekenaar is dan ook gedrukt in font dat speciaal is ontworpen voor mensen met dyslexie.

Daarnaast is Aaron Terhaar vernoemt naar Aaron Douglas een beroemde Afrikaans-Amerikaanse tekenaar, muurschilder en graficus. Mooi om als lezer te ontdekken hoe er verbindingen zijn gelegd tussen het verhaal van Aaron Terhaar en de wereld om ons heen.

Met dank aan Uitgeverij Nieuwezijds voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Aaron Terhaar, tekenaar

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Aaron Terhaar, tekenaar kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie en voorlezen

Als introductie:

Laat de volgende twee boeken zien: Het boek zonder tekeningen en De gele ballon Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten tussen de twee boeken? Verhalen kun je op verschillende manieren vertellen.

Voor het voorlezen:

Bekijk met de kinderen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door te vragen wat ze zien en of ze een idee hebben wat dat betekent.

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

  • Op de kaft zie je Aaron Terhaar Tekenaar. Hij houdt van het luisteren naar verhalen en het vertellen van verhalen. Alleen het lezen en schrijven van verhalen vindt hij erg moeilijk. In het boek gaan we lezen hoe hij dat ervaart en wat hem helpt.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk Bekijk de bladzijde waar de 33 kinderen op de bank zitten en bekijk de bladzijde waar de kinderen vliegen. Welke verschillen en overeenkomsten kun je ontdekken?
Betwijfelen Waarom heeft Aaron een knoop in zijn maag? Is dat nodig vind jij?
Bedenken Hoe komt het dat de gezichtsuitdrukkingen van de kinderen in de klas zo veranderen?
OplossenAaron ziet op tegen het schrijven van een verhaal. Hoe zou hij dit kunnen oplossen?
VoorspellenHoe verwacht je dat juf Groenhart zal reageren op Aarons verhaal en het lege papier?
Ontwerpen Welke bloemen zou jij in je tuin zetten of tekenen?
Grote ideeënAaron heeft een kunstenaarshart. Tekenen leidt hem en maakt voor hem het verschil. Tekenen maakt hem duidelijk wat hij vertellen wil. Welke activiteiten in je leven zijn voor jou belangrijk?
VerbindenAaron is bang, maar gaat toch door. Wanneer heb jij doorgezet al vond je het spannend?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

  • Met behulp van de illustraties: schommel, krabbels.
  • Uitleggen met andere woorden: schemer, dag, maand , jaar, uitblinken, besluit nemen, gevoelens verbergen, wennen, knoop in je maag, pijn in je kop, hart in galop, angst, kwellen, volmaakt, held, dapper, krachtig, schoonheid, kunst, liefde, moed, oprecht, verlangen.
  • Door in het echt te laten zien: jasmijn, zaailingen, zwaaibomen, klaprozen, klimroos, ridderspoor, zonnebloemen, trillen, bibberen.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s. (moet nog een link ingeplakt worden)

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: Kunst

De zin die centraal kan staan is: ‘Hij schrijft en tekent een verhaal’.
Als centrale woord zou ik ‘verhaal‘ kiezen, omdat je met allerlei kunstvormen een verhaal kunt overbrengen.

Mogelijke activiteiten

Hoeken:

Stimuleer de kinderen om in de schrijfhoek verhalen te bedenken en deze te verspreiden door te tekenen, te schrijven en te vertellen. Misschien kunnen ze het verhaal zelfs laten rijmen net als in Aaron Terhaar, tekenaar.

Creatief schrijven:

  • Teken een plant of bloem die je mooi vindt en schrijf erbij hoe hij heet.
  • Teken en beschrijf jouw plek van verlangen, jouw plek van belang. Voor Aaron is dat de getekende tuin aan het einde van de gang.

Creatief (bovenbouw):

Een filmpje waarin naar aanleiding van het werk van Aaron Douglas een tekenles wordt gegeven in het Engels.

Natuur:

Welke planten en bloemen komen voor het boek? Waaraan kun je ze herkennen? Bekijk de planten en bloemen in het echt, op een filmpje of op een foto en vergelijk ze met de tekeningen in het boek. Laat de kinderen zelf een bloem of plant tekenen met krijt.

Andere titels van de schrijfster en illustrator van Aaron Terhaar Tekenaar:

Overige ideeën

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een serie blogs bij het thema kunst, iedere week komt er minimaal één blog bij dit thema online. Begin 2023 zal hier ook een themaboek bij verschijnen.

Vergelijkbare artikelen