Als ik later groot ben

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Juliette was een beetje ongerust.
‘Wat ik later wil worden?’
‘Geen idee, juf,’ zuchtte ze.’

-Als ik later groot ben- 

Het boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Als ik later groot ben

Alle puppy’s in de hondenklas weten wat ze willen worden later als de juf het vraagt. Het is simpel. Als je altijd alles terug kunt vinden dan word je later detective en als je de baas bent op het schoolplein dan is het logisch dat je een politieagent wordt. Maar Juliette weet het nog niet, totdat ze het gehoord heeft van alle puppy’s. Dan weet ook zij wat ze wil worden! 

Recensie

Als ik later groot ben is met veel humor gemaakt. Op de linker pagina zie je een kleine pup die laat zien waar hij goed in is. De tekeningen zijn humoristisch. Op de rechter pagina is de pup een grote hond geworden en gekleed in de kleren die bij zijn toekomstige beroep horen. Bijpassende hoofddeksels verraden het beroep. Je kunt die hoofddeksels ook afzonderlijk op de eerste en laatste bladzijde van het boek vinden. Grappig is de bulldog die een roze tutu draagt. Ook voorwerpen die bij het beroep horen zijn afgebeeld. De combinatie van de afbeeldingen jonge hond en volwassen hond is knap getekend.

Door op deze wijze te laten zien wat je leuk vindt en waar je goed in bent als pup. maakt inzichtelijk dat dit belangrijk is voor de keuze van het toekomstige beroep. Elk beroep kan afzonderlijk getoond worden en de illustraties kunnen samen met de tekst besproken worden. De tekst bestaat vaak maar uit één enkel zin en is eenvoudig. Het is een leuk boek om het thema ‘Wat ik worden wil…’ van de Kinderboekenweek 2021 te introduceren.

Met dank aan Uitgeverij Clavis voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Als ik later groot ben

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Als ik later groot ben kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie:

Toon de bladzijde met de verschillende hoofddeksels. Kunnen de kinderen bedenken wie deze hoofddeksels dragen? Wat doen die mensen? Welke kleren dragen ze nog meer. Wat hebben ze nodig als ze dit beroep hebben?

Voor het voorlezen:

Bekijk met de kinderen de voor- en achterkant en laat ze vertellen wat ze allemaal kunnen zien. 

 • Na het bekijken en lezen van de voor- en achterkant kun je met de kinderen bedenken wat de hond op de voorkant doet. Staat die hond ook op de foto aan de achterkant? 

Bij LIST bij kleuters vertel je kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kleuters nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek is de tekst op de achterkant hiervoor zeer geschikt.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuters het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen. In dit boek zijn de woorden niet moeilijk. Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien. Je kunt met behulp van de illustraties met de kinderen praten over wat er te zien is en welke betekenis het heeft in dit verhaal. Je kunt samen met de kinderen bedenken waarom de schrijver sommige dingen zo getekend heeft of sommige details heeft toegevoegd.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk

 • Kijk hoe Juliette vooraan in het boek kijkt en hoe kijkt ze achteraan als de juf vraagt wat ze later wil worden. 
 • Wat is het verschil? Hoe voelt ze zich aan het begin en aan het einde?

Betwijfelen

 • Bekijk de bladzijde van de superheld. De kinderen giechelen omdat ze denken dat een superheld geen beroep is. 
 • Is dat zo? Laat eventueel het filmpje uit klokhuis van een stuntman zien.

Bedenken

 • Bekijk de bladzijde waar Natalia aan de beurt is. Zij wil dokter worden omdat ze altijd valt.
 • Wat denk je dat Natalia geleerd heeft voor het beroep van dokter, als ze altijd valt?

Oplossen

 • Bekijk de bladzijde van de bulldog. De bulldog wil danseres worden. 
 • Vind jij dat een goed beroep voor iemand die graag beweegt? Welk beroep zou ook kunnen als je graag beweegt? Welk beroep zou jij willen doen als je een bulldog bent/als je graag beweegt?

Voorspellen

 • Aan het einde van het boek weet de juf eindelijk wat iedereen later wil worden.
 • Wat zou de volgende vraag van de juf zijn?

Grote ideeën

 • Juliette wil juf worden want dan kan ze moeilijke vragen stellen.
 • Wat zijn moeilijke vragen? Kunnen jullie een moeilijke vraag bedenken?

Ontwerpen

 • Bekijk de bladzijde waar Helene haar zegje doet. Helene wil huizen gaan bouwen
 • Welke beroepen kan Helene kiezen als ze huizen wil bouwen? Hoe zou het huis van Helene eruit zien denken jullie?

Verbinden

 • In dit boek vertellen alle honden wat ze willen worden en waarom ze dat willen. Ze zijn ergens heel goed in.
 • Waar ben jij heel goed in en wat zou jij dan later kunnen worden?

 Woorden die goed behandeld kunnen worden bij Als ik later groot ben om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: pleisters en windsels, zoetekauw, trampoline.
 • Uitleggen met andere woorden: ongerust, spelregels, detective.

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terugkomen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij Als ik later groot ben past het essentieel thema: Wat ik worden wil….
De zin die centraal kan staan is: ‘Als ik later groot ben dan word ik…’ Als centrale woord zou ik ‘ik’ kiezen.
Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

 • Later
 • Beroepen

Mogelijke activiteiten

Hieronder vind je allerlei ideeën om in de klas uit te voeren bij het prentenboek Als ik later groot ben…

Creatief schrijven

 • Teken wat jij later wil worden en schrijf erbij wat je allemaal nodig hebt bij dat beroep.
 • Laat de kinderen een brief schrijven voor Hugo, de postbode uit het boek. Stop de brief in een echte envelop met naam en adres erop.
 • Laat de kinderen kaartjes maken voor de treinbestuurder Guillaume.
 • De kinderen kunnen een huis tekenen en erbij schrijven waar de slaapkamer is voor Helene en hoe de rest van het huis is ingedeeld.

Bouwen

 • Bouw een huis voor Helene
 • Maak een speelplaats met pijlen en een stopteken en maak verkeersborden voor Antoine.
 • Bouw een hoge toren voor de superheld Marcel

Ontdekken

 • Roberto wordt detective. Je ziet hem speuren met een loep. Geef de kinderen een loep en laat ze ontdekken wat ze allemaal kunnen zien tussen een berg zand, hoe een klein beestje eruit ziet en wat er nog meer te ontdekken is.
 • Beroepen die de kinderen opnoemen opschrijven, kunnen ze ontdekken welke beroepen dezelfde beginletter hebben?

Spel

 • Verzamel materialen en kleding van allerlei beroepen. Laat de kinderen ontdekken wat je daar allemaal mee kunt doen.
 • De kinderen mogen om de beurt iets pakken en vertellen wat je ermee kunt doen, bij welk beroep het kan horen en hoe het heet.
 • Geef een kind een politiepet op en vraag of dat kind instructies kan bedenken voor alle kinderen.

Muziek

Liedjes van muziekweb over later als ik groot ben

Rekenen

 • Begrippen vroeger, later, nu, straks, eerder etc. gebruiken als je de prenten bespreekt.
 • Begrippen links en rechts gebruiken als je politieagent bent.
 • Hoe lang is een windsel?
 • Hoeveel kosten de ijsjes van Lea? Hoeveel bolletjes ijs moet je maken als er drie kinderen ijs komen kopen?
 • Hoe zwaar is een bulldog? En de andere honden?
 • Welke cijfers zie je op de bladzijde waar Juliette juf wordt?
 • Wie zit er vooraan in de trein en in het midden en aan het einde. Kun je die plekken aanwijzen op de prent?

Vergelijkbare artikelen