Bij ons in de straat

[DOOR MARIE-JOSE]‘Bij ons in de straat 
van nummer 1 tot nummer 10
Wonen hele rare mensen
Kom, dan laat ik ze je zien’
-Bij ons in de straat-

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf 4 jaar.

Het verhaal

Cover Bij ons in de straat

In onze straat staan rare huizen en in die rare huizen wonen rare mensen. Zoals een koningin, een ouwe dief, een vreemdeling, een cowboy, een `Kokkiewokkie’ en nog anderen. Een van die rare mensen ben ik zelf?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Hoe zorg je voor leesplezier? Meld je nu aan voor het gratis webinar door op deze link te klikken.

Recensie

Dit boek is een thematitel bij de Kinderboekenweek 2023 ‘Bij mij thuis’. Wanneer je het wil hebben over hoe verschillend huizen eruit zien dan is dit een superleuk boekje. Mooi is dat de huizen precies passen bij diegene die erin woont. Logisch toch dat je op een boot woont als je zeeman bent en in een paleis als je koningin bent. Ook een mooie gelegenheid om het over de verschillende beroepen te hebben die mensen in de straat kunnen hebben. (hoewel de ouwe dief daar misschien niet zo bij past…behalve zijn gouden hart!)

Elk huis heeft een nummer van 1 tot 11. Op nummer 11 woont de schrijver Koos Meinderts zelf en bij zijn huis vertelt hij dat Annette Fienieg de portretten in het boekje maakte. Een leuke manier om het eens over de schrijver en de illustrator te hebben met de kinderen. Koos Meinderts heeft het verhaal in dichtvorm geschreven waardoor het lekker voorleest. Annette Fienieg maakte de treffende illustraties.

Dit boek sluit aan bij de Kinderboekenweek 2023 met als thema Bij mij thuis. Wil je alvast materialen om je klas te versieren? Download het pakket. Als je nog meer prentenboeken wilt bekijken in hetzelfde thema, dan zijn De wereld op één moment en Samen zijn we thuis ook aan te raden.

Met dank aan uitgeverij Lemniscaat voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Bij ons in de straat.

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Bij ons in de straat kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken. 

Verder vind je in dit blog ook uitwerkingen hoe  je met dit prentenboek aan de slag kunt gaan met geletterdheid en hoe je allerlei activiteiten kunt koppelen aan dit specifieke boek.

Introductie en voorlezen

Als introductie: Bespreek met de kinderen de kaft en vraag wat ze zien. Wat zou de schrijver bedoelen met ‘Bij ons in de straat’? Wat voor een soort huizen zie je?

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Vertel dat dit boek gaat over een straat met huizen. Wie wonen er in de huizen? Waarom zien die huizen er zo uit?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie. 

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment of een bepaald land uit het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk Laat de schutbladen voorin en achterin zien. Wat is het verschil?
Betwijfelen Ga naar nummer 9. Wat kan wel in de tekening en wat kan niet?
Bedenken Ga naar nummer 2. Deze dief heeft een hart van goud. Welke lieve en goede dingen zou hij doen?
Oplossen Ga naar nummer 5. De vreemdeling heeft heimwee en zingt daarom heimweeliedjes. Wat kun je bedenken zodat hij geen heimwee meer heeft?
VoorspellenGa naar nummer 6. Cowboy Henkie gaat naar de cowboyschool. Wat kan hij doen als hij met een klappertjespistool kan schieten?
Ontwerpen Ga naar nummer 8. Af-en Toe spaart flessen. Wat kan hij met die flessen gaan doen of wat kan hij ervan maken?
Grote ideeënPast een huis altijd precies bij iemand? Hoe maken mensen een huis van zichzelf zodat ze er graag wonen?
Verbinden Is er iets in jullie huis waaraan je kunt zien welk werk papa of mama heeft?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: onderkin, doorzonwoning, openhaard, portretten.
 • Uitleggen met andere woorden: voorname, lange vingers, bevaart, vreemdeling, heimwee, klappertjespistool, zwerver.
 • Voordoen: uit de heup schieten.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: Bij mij thuis

De zin die centraal kan staan is: ‘Bij ons in de straat
Als centrale woord zou ik ‘straat’ kiezen. 

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Wonen
 • Bouwen
 • Mensen/beroepen

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Kopieer het eerste en laatste schutblad. Kunnen de kinderen de juiste persoon bij het juiste huis plakken en erbij schrijven wie het is?
 • De boot van nummer vier heet ‘Nimmerlek’ kun je andere namen verzinnen voor de andere huizen?
 • Tante Truitje op nummer 7 heeft haar huis gebreid. Wat kun je allemaal maken als je breit. Maak maar eens een brei lijstje.
 • Op nummer 11 woont de schrijver. Hij schrijft gedichten en verhalen. Kun jij een verhaal schrijven over jouw huis?

Rekenen:

 • Eerste schutblad:
  • Hoeveel huizen hebben een schoorsteen? Hoeveel huizen hebben een deur aan de voorkant?
  • Tel hoeveel ramen het kasteel heeft. Tel je op de volgende bladzijde evenveel ramen?
  • Hoeveel rechte paden naar de voordeur zie je? Hoeveel huizen hebben geen pad en hoeveel huizen hebben geen recht pad?
 • Tweede bladzijde:
  • Hoeveel parels draagt de koningin?
  • Kun je het hoogste raam in het kasteel aanwijzen?
  • Hoeveel planten zie je in en bij het kasteel?
 • Huisnummers
  • In dit boek lopen de huisnummers op van 1 tot 11. Wat is jouw huisnummer? En het nummer van jullie buren? En de overkant van de straat? Bespreek met de kinderen oneven en even nummers aan beide zijden van de straat. Laat ze nadenken waarom sommige huizen ook nog een letter hebben. Bijvoorbeeld 7 a en 7 b

Muziek:

 • Palanka zingt droevige heimweeliedjes. Laat een heimweeliedje van Palanka horen 
 • Kinderen voor kinderen stom hoor, een heimweeliedje.
 • Cowboy Henkie woont op nummer 6. Ken jij het Cowboylied van Billie Boem?
 • Op nummer 9 woont een zeemeermin. Ken jij een liedje over een zeemeermin? Luister naar de kleine zeemeermin Diep in de zee.

Creatief:

 • Maak een hart van goud voor Arie B. en teken zijn dure spullen.
 • Teken het spookhuis van nummer 8. Hoe ziet het er van binnen uit?
 • Kokkiewokkie op nummer 9 maakt hele lekkere gerechten. Teken eens wat jij het liefste eet?
 • Maak de boot van Jantje Hens aan Dek na.

Spel/Drama/Dans:

 • Ga naar nummer drie en dans op een been op de circusmuziek van Toontje Hoger..
 • Jantje woont op een boot. Een boot zinkt niet als hij in het water ligt. Kun jij ontdekken wat wel en niet zinkt in het water? (zorg voor vele spullen die drijven en spullen die zinken)
 • De mensen in dit boek hebben allemaal een verschillend beroep. Kun je iemand uit het boek uitbeelden? Wie in het boek is dat dan?

Bouwhoek:

 • Laat verschillende woningen uit de straat nabouwen in de bouwhoek. Verzin namen en laat ook de juiste huisnummers erbij maken.

Overige ideeën

Bij ons in de straat is een thematitel voor de onderbouw van de kinderboekenweek 2023. Dit boek sluit goed aan bij het thema ‘Bij mij thuis’. Meer activiteiten die passen bij dit boek kun je vinden in het themaboek Bij mij thuis.

Vergelijkbare artikelen