De wereld op één moment (thematitel KBW23)

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Het is 7 uur ’s ochtends in Mexico…
…en precies op hetzelfde moment…’

– De wereld op één moment –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf 4 jaar.

Het verhaal

Cover De wereld op een moment

Elf verschillende kinderen op de wereld doen op hetzelfde moment allemaal iets anders. Wat doet Esther in Ghana als Suzi in Australie lekker ligt te slapen? Op hetzelfde moment is het niet overal even laat. 11 kinderen uit de hele wereld laten zien wat zij doen op hetzelfde moment. Leuk is dat je ook iets ziet van hun cultuur. Wist je bijvoorbeeld dat ze in Afrika een schooluniform dragen en dat ze overal op de wereld een andere taal spreken?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar

Hoe zorg je voor leesplezier? Meld je nu aan voor het gratis webinar door op deze link te klikken.

Recensie

Ben Lerwill kan aan jonge kinderen met eenvoudige woorden duidelijk maken hoe het zit met tijdzones, dagindelingen en verschillende gewoontes en gebruiken over de hele wereld. Heel knap gedaan. Helpend zijn de prachtige grote kleurrijke illustraties van Alette Straathof. De steeds herhalende zin…’en precies op hetzelfde moment…’ maakt de verbinding tussen alle informatie over de tijd die de kinderen krijgen tijdens het voorlezen.

Bij elk kind uit het verhaal wordt ook de verbinding gemaakt met de kinderen die naar het boek luisteren door een vraag te stellen. Wat wil jij graag leren, welke sport vind jij leuk, waar lees jij het liefst etc…Het is naast een voorleesboek ook een kijkboek en de illustraties geven nog veel meer informatie. Zo is rekening gehouden met diverse culturen, krijgen ook kinderen met een beperking een rol in het verhaal en laat het boek ook zien dat sommige dingen overal op de wereld hetzelfde zijn.

Dit boek biedt zoveel mogelijkheden om aan te sluiten bij lessen over tijd, cultuur en kennis over de wereld dat vele leerkrachten hier blij van zullen worden. Ook voor ouders die met hun kinderen reizen is het een prachtig boek om te ontdekken dat alle kinderen op deze aarde op hetzelfde moment iets anders doen, maar dat ze ook in veel opzichten op elkaar lijken. Vooral de verschillen en overeenkomsten kunnen uitgangspunt zijn bij de Kinderboekenweek 2023 met als thema Bij ons thuis. Wil je alvast materialen om je klas te versieren? Download het pakket.

Met dank aan uitgeverij De Vier Windstreken voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen De wereld op één moment.

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je De wereld op één moment kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken. 

Verder vind je in dit blog ook uitwerkingen hoe  je met dit prentenboek aan de slag kunt gaan met geletterdheid en hoe je allerlei activiteiten kunt koppelen aan dit specifieke boek.

Introductie en voorlezen

Als introductie: Hoe lang duurt één minuut, Laat de kinderen eens een minuut lang stil zijn. Bespreek wat ze dachten. Wat zou hun mama of papa op dat moment doen? En opa en oma? Kunnen ze zich voorstellen wat andere kinderen in andere landen op hetzelfde moment doen?

Pak er een globe en een klok bij en vertel dat het op hetzelfde moment niet overal even laat is. Laat zien met de globe en de klok hoe het dag en nacht wordt en vertel dat het nu bij ons dag is en aan de andere kant van de wereld nacht. Wat zouden de kinderen aan de andere kant van de wereld dan nu doen?

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Laat de bladzijde zien achterin het boek waar de 11 kinderen afgebeeld zijn waar ze wonen op de aarde. Met de globe kun je bijvoorbeeld door stickers te plakken  laten zien waar ze wonen. Vertel dat het verhaal gaat over deze elf kinderen en wat ze op hetzelfde moment aan het doen zijn.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie. In dit boek is niet het verhaal zelf van groot belang maar vooral de informatie via de prenten kan centraal staan. Mijn voorkeur gaat uit naar het voorlezen en gelijktijdig stilstaan bij wat je ziet op de prenten voordat je verder gaat. Leg wel steeds goed nadruk op de zin ‘…en precies op hetzelfde moment…’

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment of een bepaald land uit het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk Laat de eerste bladzijde zien waar het tegelijk dag en nacht is.Wat is het verschil tussen deze twee kinderen?
Betwijfelen Op deze bladzijde (de eerste) is het tegelijk dag en nacht. Kan dat ?
Bedenken De bladzijde van New York vertelt hoe kinderen naar school gaan.Hoe ga jij naar school? Hoe zou het komen dat sommige kinderen met een boot naar school gaan of met een paard. Hoe kun je nog meer naar school reizen?
Oplossen Francesca in Italië is met de klas aan het voetallen. Een meisje uit haar klas zit in een rolstoel en doet ook mee. Hoe kunnen kinderen die doof zijn meedoen en als je blind bent? Kunnen we oplossingen bedenken voor kinderen die doof zijn, blind zij of niet graag samen spelen?
VoorspellenMeera is in India aan het vliegeren. In India is het vaak heet. Hoe is het weer bij ons? Wanneer kun je goed vliegeren en wanneer niet?
Ontwerpen In Dubai maakt Habiba een raket. Wat kun je allemaal  spelen met een kind uit een ander land die onze taal niet spreekt?
Grote ideeënIn Ghana dragen de kinderen een schooluniform. Wat is het voordeel van een schooluniform en wat is het nadeel. 
Verbinden Kijk eens waar de kinderen uit de groep vandaan komen. Hoe laat is het op hetzelfde moment in hun eigen land? Wat doen ze daar dan op dit moment?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties:wereld, tortilla’s, schooluniform, gitaar, raket, schaduw.
 • Uitleggen met andere woorden: scoren, lenen, etmaal.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: 
Bij mij thuis

De zin die centraal kan staan is: ‘En precies op hetzelfde moment’
Als centrale woord zou ik ‘moment‘ kiezen. 

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Tijd
 • De wereld

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Schrijf en teken wat jij eet als ontbijt.
 • Kun jij de cijfers in woorden schrijven. (een, twee, drie) ook in de eigen taal als er kinderen uit een ander land in de klas zitten.
 • Welke sporten vind jij leuk. Teken en schrijf erbij.
 • Wat is bij ieder kind thuis hetzelfde? (denk aan inrichting huis, gewoontes, tijd om naar bed te gaan, rituelen)

Rekenen:

 • Leer klok kijken peuters, kleuters
 • Vertel een verhaal waarin je de begrippen, gisteren, vandaag, morgen en overmorgen gebruikt. Gebruik ook de begrippen even, zo meteen, nu, straks, later en lang geleden. Op die manier ontwikkel je tijdsbesef.
 • Bewegend leren klokkijken met meester Sander Hele uren.
 • Met de zandloper” Je mag 1 minuut iets bouwen, lezen, stil zijn, een tekening maken etc… (wanneer duurt die minuut lang en wanneer kort?
 • Digitaal speciaal heeft vele digitale activiteiten voor tijdsbesef met kleuters.
 • Klokkijken met Pino.
 • Dag en nacht Huisje Boompje Beestje.

Muziek:

De wereld om ons heen: 

 • Ga met Google earth naar de landen waar de kinderen uit het verhaal wonen. Met streetview kun je misschien naar adressen van familie gaan van kinderen uit de klas.
 • Welke taal spreken we thuis? Hoe zeg je ‘tanden poetsen’ in de verschillende talen?
 • Lesmaterialen over de wereld om ons heen van de Rolfgroep.

Creatief:

 • Via deze pinterest kun je zien op hoeveel manieren je een wereldbol kunt knutselen.
 • Kom eens een dag allemaal naar school met blauwe kleren aan (idee van een schooluniform).
 • Maak een raket net als Habiba uit Dubai.
 • Versier een vlieger (bekijk de vlieger van Meera uit India).

Spel:

 • Moeder, moeder hoe laat is het? Als moeder ‘bedtijd’ roept dan draait ze zich om om iedereen te tikken.
 • 7 stopwatchspelletjes voor buiten
 • Juf hoe lang nog? Kleutergewijs.be geeft een aantal activiteiten voor kleuters over tijdservaringen.

Overige ideeën

Andere titels bij het thema Bij mij thuis

Vergelijkbare artikelen