Een miljoen biljoen Kerstmannen

[DOOR MICHELLE] ‘Het werd moeilijk voor de Kerstman om bij alle kinderen cadeautjes te brengen in één nacht. Daarom wenste de Kerstman: Maak van mij alsjeblieft twee kerstmannen’
– Een miljoen biljoen Kerstmannen –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Een miljoen biljoen kerstmannen

Vroeger woonde er nog niet zoveel mensen op de aardbol en was er maar één Kerstman. De nacht voor Kerstmis bracht de Kerstman bij alle kinderen een cadeautje. Dit maakte hem erg gelukkig, want ze reageerden allemaal erg blij. Echter kwamen er langzamerhand steeds meer mensen en ook steeds meer kinderen op de wereld. Het lukte de Kerstman niet meer om in één nacht iedereen te bezoeken. De Kerstman wenste daarom steeds meer Kerstmannen, 1 Kerstman, 2 Kerstmannen, 4 Kerstmannen en zo verder. Het nadeel was dat bij elke verdubbeling het lijf van de Kerstman nog maar half zo groot werd. Hoe zou dit nu aflopen? Kunnen deze kleine miljoen biljoen Kerstmannen nog cadeautjes bezorgen?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Voor de kleuters in Nederland blijft de Kerstman een figuur die ze zien in reclames, boeken en films, maar nooit in het echt. Hiroko Motai geeft met het verhaal over een miljoen biljoen Kerstmannen een mooie verklaring over hoe dit nu kan.

Maar zelfs nu kruipen een miljoen biljoen Kerstmannen in de oren van volwassenen om te fluisteren: Geef elk kind een cadeautje. En we gehoorzamen elk jaar.

Wil je nog meer boeken over de Kerstman voorlezen? Een jongen met de naam Kerstmis, Vader Kerstmis en ik, Santa en de Pixies en De Kerstman en de kerstmuisjes zijn aanraders.

De illustraties van Marika Maijala in het prentenboek een miljoen biljoen Kerstmannen zijn kleurrijk en duidelijk. Ze ondersteunen het verhaal en nodigen kinderen uit tot tellen.

Met dank aan Uitgeverij Clavis voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Een miljoen biljoen Kerstmannen

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Een miljoen biljoen Kerstmannen kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie en voorlezen

Als introductie:

Als Sinterklaas weer naar Spanje is, wordt de kerstboom overal weer op gezet. Bij sommige kinderen liggen zelfs cadeautjes onder de boom. Wie zou die er onder leggen?

Voor het voorlezen:

Bekijk met de kinderen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door te vragen wat ze zien en of ze een idee hebben wat dat betekent.

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Vertel terwijl je het aanwijst wat je op de voorkant van het prentenboek ziet: heel veel bomen, een rendier, cadeautjes en een één Kerstman. De titel is echter Een miljoen biljoen Kerstmannen. Waarom zouden er zoveel Kerstmannen zijn en waar zijn ze dan gebleven? Daar gaan we nu over lezen.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk Vergelijk de bladzijden waar één Kerstman een wens doet en waar vier Kerstmannen een wens doen. Welke verschillen zie je op deze bladzijden?
Betwijfelen Wat zou er gebeuren als de volwassenen niet gehoorzamen aan de Kerstmannen?
Oplossen Hun lijfjes waren nu een miljoen keer zo klein, waardoor ze geen cadeautjes meer konden tillen. Hoe kunnen de Kerstmannen dit probleem oplossen?
VoorspellenZelfs de vier Kerstmannen konden niet tellen hoeveel kinderen er waren. Wat denk jij dat de Kerstmannen nu gaan doen?
Ontwerpen De kerstman wil bij alle kinderen cadeautjes kan brengen in één nacht. Hoe zou hij dit voor elkaar kunnen krijgen?
Grote ideeënHoe voel jij je als cadeautjes geeft en hoe voel jij je als je cadeautjes krijgt?
Verbinden Waarom zou de Kerstman gelukkig zijn als hij mensen een cadeautje geeft?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: rendieren, een vierde van de oorspronkelijke grootte.
 • Uitleggen met andere woorden: wereld, welkom, langzaamaan, dubbel, alsjeblieft, wens gaat in vervulling, vergadering, gehoorzamen, miljoen, biljoen, zien met het blote oog, volwassenen.
 • Door de woorden voor te doen met het boek: inladen, optillen.
 • Door in het echt te laten zien: gezicht, zucht slaken van opluchting, lichaam, lijf, verstoppen.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s. (moet nog een link ingeplakt worden)

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: Kerst

De zin die centraal kan staan is: De Kerstman brengt een cadeau.
Als centrale woord zou ik ‘Kerstman‘ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Feest
 • Rekenen: delen

Mogelijke activiteiten

Hoeken:

Zorg dat de kinderen in de huishoek kunnen spelen dat de Kerstman cadeautjes komt brengen.

Creatief schrijven:

 • Welke route moet de Kerstman afleggen om bij alle kinderen (uit de klas) cadeautjes te brengen? Laat de kinderen een plattegrond tekenen en hun straatnaam en nummer erbij schrijven.
 • Onderzoek: Hoe wordt een Kerstman onzichtbaar? Schrijf en teken hoe dit zou kunnen.

Rekenen:

 • Als het aantal kerstmannen verdubbelt, wordt de kerstman de helft van zijn grootte. Teken op een A1 papier een kerstman. Halveer het blad steeds, hoeveel kerstmannen kun je maken?
 • Een miljoen, biljoen kerstmannen: Hoeveel is dat eigenlijk? Ga samen tellen en kijk hoever de kinderen komen. Laat de getallen miljoen en biljoen zien.
 • Meten: Hoe groot mag de kerstman zijn om door de schoorsteen te passen?

Andere titels bij het thema

Vergelijkbare artikelen