Heertje en Meneertje

[DOOR MICHELLE]‘Meneertje keek in de kuil en zei:
‘Zo, wat diep!’
Heertje keek naar de berg zand en zei:
‘Zo, wat hoog!´’
– Heertje en Meneertje –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Heertje en Meneertje

Heertje en Meneertje zijn twee vrienden die dol zijn op bouwen. Samen maken ze een bouwkeet. Wanneer ze beginnen met het graven van een kuil ontdekt Heertje dat van het zand wat uit de kuil komt een berg ontstaat. Hij is onder de indruk van de hoogte, terwijl Meneertje juist de diepte in wil gaan.

Ze timmeren allebei een ladder om nog verder naar boven en beneden te kunnen bouwen. Op deze manier gaan ze echter steeds verder bij elkaar vandaan en kunnen ze niet meer met elkaar communiceren. Dit vinden de vrienden niet gezellig. Hoe zouden ze dit gaan oplossen?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Wat een grappige en originele manier van tekenen is gebruikt voor Heertje en Meneertje. De emoties en karakters worden prachtig weergegeven. Vooral in het stuk waarin Heertje en Meneertje nadenken over waar ze nu het beste samen kunnen gaan wonen, zijn de illustraties de basis van het verhaal. In dit boek zijn illustraties en tekst perfect met elkaar verbonden en kunnen ze niet zonder elkaar. De tekst leest melodieus en de ruimtelijke weergave van de begrippen hoogte en diepte maakt deze voor kinderen meteen duidelijk. Heertje en Meneertje past uitstekend bij een thema over vriendschap of bouwen.

Als je nog verder wil lezen over gevoelens dan zijn Klein wit visje en Liefs van de krijtjes ook aan te raden.

Met dank aan Uitgeverij Rubinstein voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Heertje en Meneertje

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Als je naar de aarde komt kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie:

Bezoek een bouwterrein in de buurt van de school. Bekijk de fundering die juist diep in de grond ligt. Misschien wordt er zelfs geheid. Kijk samen naar de kranen die bijvoorbeeld het dak of verdiepingsvloeren plaatsen.

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je kan dit doen door vragen te stellen over de kaft.

 • Waar kijken de mannen naar op de kaft?
 • Hoe zien de mannen eruit?
 • Wat zouden ze gaan doen?

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt.

 • Heertje en Meneertje zijn twee vrienden die samen een huis willen gaan bouwen. Je ziet dat Heertje naar boven kijkt. Hij wil graag een hoog huis. Meneertje kijkt naar beneden en wil daar een huis bouwen.

Tijdens het lezen:

 • ‘Op jouw toren of in mijn kuil?‘ Waar denk jij dat Heertje en Meneertje gaan wonen?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het verhaal zo min mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal.

Na het lezen (maak een keuze uit onderstaande vragen):

Kijk en vergelijk

 • Heertje maakt een toren en Meneertje graaft een kuil. Waarom bouwen Heertje en Meneertje anders?

Betwijfelen

 • Meneertje vraagt of hij al bijna aan de andere kant van de wereld is. Zou je naar de andere kant van de wereld kunnen graven?

Bedenken

 • Heertje wil de toren tot in de wolken maken. Kun je bedenken hoe Heertje dit voor elkaar kan krijgen?

Oplossen

 • Heertje en Meneertje kunnen elkaar niet horen. Hoe kunnen ze zorgen dat ze wel met elkaar kunnen praten op grote afstand?

Voorspellen

 • Waar denken jullie dat Heertje en Meneertje samen zullen gaan wonen?

Grote ideeën

 • Uiteindelijk sluiten Heertje en Meneertje een compromis en gaan in het midden wonen. Wanneer heb jij een keer compromis gesloten? ( Compromis is een moeilijk woord voor kleuters. Je kan dit woord omschrijven als samen een afspraak maken waarbij je allebei iets toegeeft.)

Ontwerpen

 • Kun jij een huis bouwen? Wil je dan juist een huis in de diepte of in de hoogte?

Verbinden

 • Heertje en Meneertje vinden het eerlijk om in het midden te wonen. Waarom is het belangrijk dat dingen eerlijk zijn?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: radio, kruk, ladder, kuil, diep(te), hoog(te), beneden, boven, kelder, zolder, berggeit, bouwkeet, schop
 • Uitleggen met andere woorden: grondwater, in je eentje, missen, eerlijk, exact, precies, schafttijd
 • Door in het echt te laten zien: timmeren, zagen, schaven, metselen, sjouwen, stapelen, zingen, zwijgen

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terug komen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij dit boek past het essentieel thema: Samen bouwen

De zinnen die centraal kunnen staan zijn: ‘Ik ben al diep’, ‘Ik ben al hoog’ en ‘Ik bouw een huis’. Als centrale woord zou ik ‘huis‘ kiezen. Diep en hoog zouden natuurlijk ook kunnen.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

Mogelijke activiteiten

Hoeken:

 • Elke kleuterklas heeft een bouwhoek waarin kinderen bouwen. In Heertje en Meneertje staat het bouwen in de diepte en de hoogte centraal. Bedenk samen met de kinderen waar we dit ook zien in het echt, bijvoorbeeld de metro en een flat. Hoe kunnen we deze situaties in de bouwhoek namaken?
 • Daarnaast nodigt de zandtafel of zandbak al snel uit om in de diepte of hoogte te bouwen.

Creatief schrijven:

 • Schrijf en teken een bouwinstructie.
 • Maak een waarschuwingsbordje voor mensen die op het bouwterrein komen.
 • Teken je eigen huis na en schrijf erbij waarvan alles gemaakt is.

Muziek:

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • Ga in gesprek over vriendschap en elkaar missen.

Drama:

 • Speel Heertje en Meneertje na terwijl ze iets gaan bouwen. Als variatie kan ook Buurman en buurman als inspiratie gebruikt worden. Dit vinden kinderen vaak erg grappig, omdat er tijdens het bouwproces van alles mis gaat.

Rekenen:

 • Meet met een liniaal, meetlint, rolmaat of een ander meetinstrument hoe hoog of diep de bouwwerken van de kinderen zijn.

Natuur:

 • Laat afbeeldingen zien waarin dieren juist in de hoogte of in de diepte hun huis bouwen.

Andere titels bij het thema:

Vergelijkbare artikelen