Het cijferwinkeltje

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Want – zegt oma – op de wereld
Dat kan ik je wel voorspellen
Zou ontzettend veel verkeerd gaan
Als geen mens zou kunnen tellen…’

-Het cijferwinkeltje-

Dit boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar

Het verhaal

Cover Het cijferwinkeltje

Oma vindt het heerlijk om te rekenen, ze is dol op cijfers en sommetjes en vindt rekenen heel belangrijk. Daarom heeft ze naast het letterwinkeltje van opa Brom een cijferwinkeltje geopend. Ze vertelt aan al haar klanten hoe handig het is als je kunt tellen en de cijfers kent. En als dat niet zo goed lukt dan helpt ze je.

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Het verhaal is op rijm. Dat leest fijn en ritmisch voor. Ondertussen komen de cijfers, het tellen en allerlei begrippen aan bod. Op elke linkerbladzijde staat een opdracht. Het cijferschildertje heeft daar voorwerpen geschilderd met een cijfer erbij. Zoveel voorwerpen kun je zoeken op de bladzijde. Een must have voor elke kleuterklas als je de cijferwereld wil verkennen met de kinderen! In het Themaboek Rekenen overal om je heen zijn meer ideeën te vinden rondom getalbegrip en bewerkingen. 

Met dank aan Uitgeverij Gottmer voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Het cijferwinkeltje

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Leerlingen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
Hieronder vind je hoe je Het cijferwinkeltje kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en je kunt aan boekoriëntatie werken. En…in dit geval kun je ook nog werken aan verschillende rekendoelen.

Enkele vragen bij het boek zijn:

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door vragen te stellen over de kaft

 • Wat zie je?
 • Lees de woorden van de titel voor en vraag wat de kinderen denken dat dit betekent.
 • Als ze op het idee komen dat het iets met de cijfers te maken heeft dan kun je doorvragen. Waarom staan er cijfers op het raam denken jullie?
 • Wat hebben de kinderen vast? Waarom heeft het meisje rechts een 5 vast denk je?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je voor kleuters het verhaal zo Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt.

Zorg ervoor dat de leerlingen het boek goed kunnen zien. 

Omdat dit boek nogal lang is om in een keer voor te lezen zou ik het in tweeën splitsen. De eerste keer lees je het voor tot en met de bladzijde…’Ja overal ter wereld zijn wel cijfertjes te zien. Kijk maar eens heel goed om je heen of je ze ziet misschien…’

De tweede keer kun je dan de rest van het verhaal aflezen.

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: wandplaat, hesje, meer, minder, achter, voor.
 • Uitleggen met andere woorden: goede buren, klanten, keuteltjes, beroemd, somber, sorteren, leerzaam, stotterde, bruiloft.
 • Door uit te beelden, aan te wijzen, doen of te laten zien: vullen, kleinste, langste, kortste, verkeersbord, rekenschilderij, verdelen.

Na het lezen (maak een keuze uit onderstaande vragen):

Kijk en vergelijk

 • Kijk naar het winkeltje op de kaft en naar het winkeltje op pagina 2. Wat is het verschil?

Anders kijken

 • Kijk naar de cijfers in het boek. Zien de cijfers er altijd zo uit? Kun je ze ook anders schrijven? 

Betwijfelen

 • Klopt het dat je overal om je heen cijfers ziet als je goed kijkt?

Oplossen

 • Koen had een probleem. Hoe heeft oma dat opgelost?

Bedenken

 • Als opa Brom en oma Blom samen één grote winkel maken. Hoe zouden ze dat dan doen?

Voorspellen

 • Opa Brom werd ontzettend rood, hij was een beetje van de kook. Hoe zou dat komen?

Ontwerpen

 • De politie had cijfers nodig voor de verkeersborden. Hoe komt het dat er cijfers op de verkeersborden staan?

Verbinden

 • Als jij cijfers zou kopen bij oma Blom. Waar zou jij die dan voor nodig hebben?

Grote ideeën

 • Zouden we zonder cijfers kunnen?

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terug komen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt. Dit boek past bij vele thema’s en kan tussendoor ingezet worden. In bijna alle prentenboeken valt veel te tellen. Je kunt dat tellen ook koppelen aan dit boek.

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Bij de verschillende schilderijtjes van het cijferschildertje kun je in plaats van cijfers ook woorden schrijven.
 • Maak een lijstje van alle spullen die oma Blom verkoopt in haar winkeltje. 
 • Kun je de cijfers ook in woorden schrijven? 2=twee, 3= drie…
 • Oma heeft een cijferkleurplaat voor het meisje. Maak jij een letterkleurplaat?
 • Maak een verkeersbord met een cijfer erop en schrijf er ook bij wat het betekent.
 • Verzin een verhaaltje bij de drie rekenschilderijen.
 • Maak een diploma als je iets hebt geleerd.

In de speelhoek maak je een cijferwinkel:

 • Zorg voor losse cijfers. Kunnen de kinderen cijfers sorteren?
 • Bouw een cijferwinkel na zoals oma Blom heeft.
 • Laat de kinderen ontdekken waar in de klas ze cijfers kunnen hangen.

Tekenen en kleuren

Rekenen:

 • Het boek geeft direct aanleiding om te tellen, begrippen te oefenen en voor kinderen die wat verder zijn om kleine sommetjes te maken.
 • Ontdek met de kinderen op welke manieren je met vingers een aantal kunt aangeven (6 vingers is 5 vingers + 1, maar ook 4 vingers + 2)
 • Laat bij een getal een aantal voorwerpen en stippen tekenen
 • Laat op een ondergrond (papier met getallen in hokjes) torens bouwen van lego. Als er vier staat, bouw je een toren van vier, bij zes een toren van zes blokjes
 • Bekijk de vele mogelijkheden op Pinterest.
 • Koekeloere: Tellen altijd een pretje

Muziek:

 • Vier kleine visjes

 • Het cijferwinkeltje

 • Als je tot tien kan tellen

 • Het prentenboek zelf bekijken

*Dit bericht bevat affiliate links

Vergelijkbare artikelen