Hoeveel weegt een lieveheersbeestje?

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Weet jij hoeveel mieren samen evenveel wegen als één lieveheersbeestje? 
Dit boek vertelt het je!
-Hoeveel weegt een lieveheersbeestje-

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf drie jaar.

Het verhaal

Cover Hoeveel weegt een lieveheersbeestje?

In dit boek worden tien dieren vergeleken gelet op hun gewicht. Van mier tot zwaan. Tien mieren wegen evenveel als één lieveheersbeestje en negen lieveheersbeestjes wegen evenveel als één sprinkhaan.

Recensie

Op een eenvoudige wijze worden relaties gelegd tussen cijfers, hoeveelheden en gewichten. Dieren worden vergeleken met elkaar. De dieren zijn goed herkenbaar getekend. De cijfers tellen af van tien mieren tot één zwaan, elk dier wordt vergeleken met het voorafgaande dier. Tegelijkertijd worden de dieren steeds groter en zwaarder. Voor jonge kinderen is het tellen van de dieren een uitdaging, voor wat oudere kinderen zijn simpele vergelijkingsvragen een puzzel. Hoe simpel het lijkt… er zitten grote wiskundige ideeën in het boek. Want als één lieveheersbeestje evenveel weegt als tien mieren en negen lieveheersbeestjes wegen even veel als één sprinkhaan. Hoeveel mieren wegen dan evenveel als één sprinkhaan?

De laatste pagina geeft de gemiddelde gewichten in decimalen van de dieren aan. Dit wordt een uitdaging voor leerlingen uit de bovenbouw! 362.880 lieveheersbeestjes zijn even zwaar als één zwaan. Kunnen de kinderen ook bedenken hoeveel mieren dan even zwaar zijn als de zwaan? Een mooie introductie tot vermenigvuldigen, voor verhoudingen, en gesprekken over gewichten ook in de bovenbouw! In het Themaboek Rekenen overal om je heen zijn meer ideeën te vinden rondom meten, meetkunde en gewicht.

Met dank aan Uitgeverij C. de Vries-Brouwers voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terug komen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Sommige rekenprentenboeken hebben heel weinig tekst waardoor het voorlezen niet gedaan wordt zoals bij verhalende prentenboeken, vandaar dat dit prentenboek op een andere manier is uitgewerkt.

Introductie:

Vertel de kinderen dat een lieveheersbeestje heel weinig weegt, namelijk 0,03 gram. Laat op een keukenweegschaal zien hoeveel suiker ook 0,03 gram weegt. Kunnen de kinderen dingen bedenken die evenveel zouden kunnen wegen als een lieveheersbeestje?

Dit boek is een tel- en vergelijkboek. Deze uitwerking is gericht op rekenactiviteiten.

Je kunt ook starten met de vraag: 

 • Kun jij iets bedenken wat evenveel weegt als jouw liefste knuffel?
 • Kun je iets bedenken wat lichter is/zwaarder is dan jouw liefste knuffel?

Het is leuk om bij de presentatie van dit boek de kinderen steeds te laten voorspellen welk dier er zal komen als je het voorleest. Start dan met… Welk dier weegt evenveel als tien mieren denk je?

De tekst bestaat enkel uit de zin….wegen evenveel als… Het is geen doorlopend verhaal.

Na het lezen (maak een keuze uit onderstaande vragen):

Kijk en vergelijk:

Kijk naar het schutblad. Alle dieren staan erop afgebeeld van klein naar groot. 

 • Welk dier is het zwaarst, het grootst, het lichtst, het kleinst?

Betwijfelen:

 • Klopt het dat alle eekhoorns even zwaar zijn denk je?

Bedenken:

 • Kun jij iets bedenken dat even zwaar is als een…haas, vogel, spullen uit de klas?

Oplossen:

 •  Hoe kun je weten dat iets precies even zwaar is? Op welke manieren kunnen we wegen?

Voorspellen:

 • Tijdens de eerste keer voorlezen kun je de kinderen laten voorspellen welk dier op de volgende bladzijde zou staan.

Ontwerpen: 

 • Bedenk zelf een dier dat even zwaar is als een zwaan. (het mogen ook twee of drie dieren zijn die even zwaar zijn.

Verbinden: 

 • Kun jij jezelf wegen, welke dieren uit het boek zijn even zwaar als jij bent, hoeveel dieren bij elkaar zijn even zwaar als jij bent?

Mogelijke activiteiten

 Creatief schrijven:

 • Weeg met een balans of weegschaal spullen uit de klas en maak een tabel hoe de spullen heten en wat ze wegen.
 • Zet gewichten van een pond op de ene kant van de weegschaal. De kinderen zoeken uit hoeveel van iets ze aan de andere kant moeten leggen om de weegschaal in balans te krijgen.
 • Maak zelf een tekening van een dier en schrijf de naam eronder.
 • Welke geluiden maken de dieren in het boek?

Motoriek:

 • Kun je een dier uit het boek natekenen?
 • Kun je een nieuw dier maken door verschillende onderdelen van de dieren uit het boek met elkaar te combineren.
 • Teken een half lieveheersbeestje. Kunnen de kinderen de andere helft eraan tekenen. ( zijn er evenveel stippen. Laat ze eventueel gebruik maken van een spiegeltje

Muziek:

Rekenen:

 • Kun je ook de poten van de dieren in het boek vergelijken?  Hebben ze allemaal evenveel poten? Hoe zien die poten eruit?
 • Kun je de dieren sorteren in een Venn diagram? Bespreek met de kinderen hoe je gaat sorteren. (aantal poten, een bek of een snavel, kunnen vliegen en niet kunnen vliegen etc…)
 • Maak een tabel met de specifieke eigenschappen van de dieren
 • Hoeveel verschillende dieren komen ervoor in het boek?

Vergelijkbare artikelen