Hup Herman! (thematitel kbw24)

DOOR MARIE-JOSE] ‘Hij is goed in modderen en wroeten, de beste eigenlijk.
Maar Herman deed niet aan wedstrijdjes…’

-Hup Herman!-

Het verhaal

Cover Hup Herman

Herman houdt niet van wedstrijdjes, hij wroet liever in de modder! Maar de kippen kakelen elke dag en maken ruzie wie het eerste ei gelegd heeft of welke kip er als de kippen bij was! Daar wordt Herman chagrijnig van en hij besluit dat hij de kippen wel eens zal laten zien dat hij de snelste kan zijn. Hij verrast niet alleen de kippen, maar ook de andere dieren.

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar

Recensie

Yvonne Jagtenberg heeft met dit boek in 2020 een gouden penseel gewonnen. Net zoals zij eerder een gouden penseel ontving voor Mijn wonderlijke oom. Lees hier het interview met Yvonnen Jagtenberg. Niet voor niets wint ze twee jaar op een rij het gouden penseel, want haar illustraties zijn grappig en het is knap hoe zij de emoties bij de dieren zo goed weet te raken. Ook de hele sfeer van winnen en verliezen en de hysterie, blijdschap en teleurstelling bij de dieren hoeven niet in woorden uitgelegd te worden. De tekeningen vertellen het verhaal. Een plus is daarnaast dat het een spannend en vrolijk verhaal is en dat de taal in het prentenboek rijk is. Het boek kan bij vele projecten ingezet worden.

Voor de kinderboekenweek 2024 is het een thematitel en past het goed bij het thema lekker eigenwijs. Herman bewijst dat het best de moeite waard is om lekker te doen waar je zin in hebt!

Met dank aan Uitgeverij Gottmer voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Hup Herman!

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Hup Herman! kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Verder vind je in dit blog ook uitwerkingen hoe  je met dit prentenboek aan de slag kunt gaan met geletterdheid en hoe je allerlei activiteiten kunt koppelen aan dit specifieke boek.

Introductie en voorlezen

Als introductie: Laat de kinderen vertellen waar ze goed in zijn. Misschien kunnen ze ook vertellen waar ze goed in zouden willen zijn maar wat ze nu nog niet goed kunnen.

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

Bekijk de kaft. Hoe voelt het hangbuikzwijntje zich? Hoe zou dat komen? Wat zou de haan doen? Vertel daarna dat Herman een beetje moe en chagrijnig wordt van de kippen die elke dag opscheppen dat ze het eerste ei hebben gelegd dat ze het eerste en de beste en de snelste zijn. Dan bedenkt Herman dat hij ze wel eens iets zal laten zien en hij bedenkt een wedstrijdje.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie. In dit boek is niet het verhaal zelf van groot belang maar vooral de informatie via de prenten kan centraal staan. Mijn voorkeur gaat uit naar het voorlezen en gelijktijdig stilstaan bij wat je ziet op de prenten voordat je verder gaat.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment of een bepaald stukje uit het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijkLaat Herman op de verschillende bladzijdes zien en vraag: Hoe voelt Herman zich hier? Hoe komt dat denk je? Wat is het verschil tussen hoe Herman zich voelt voor de wedstrijd en na de wedstrijd?
BetwijfelenHerman heeft gewonnen. Vindt Herman het fijn dat hij gewonnen heeft? Hoe weet je dat?
BedenkenHerman was ver van huis tijdens zijn wedstrijd. Hoe zou je hem kunnen aanmoedigen om het vol te houden?
OplossenElke dag maakten de kippen ruzie. Hoe zou jij het kunnen oplossen zodat de kippen geen ruzie meer maken over wie de snelste, de beste of de eerste is?
VoorspellenNa de eerste keer voorlezen: Hoe denk je dat de kippen zich de volgende ochtend gedragen? En de haan?
OntwerpenHerman verdient na zijn tocht wel een verrassing. Kun jij een verrassing voor Herman bedenken? Hoe zou dat eruit zien? Waar zou Herman het allerliefst willen zijn?
Grote ideeënHerman wil laten zien dat hij ook snel kan zijn. Is het belangrijk om te winnen bij een wedstrijd? Wanneer kun je tevreden zijn ?
VerbindenHet is belangrijk dat je jezelf blijft, dat je kunt toegeven dat iemand anders ergens beter in is. Bedenk waar anderen beter in zijn dan jij.

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties:hangbuikzwijn, modder.
 • Uitleggen met andere woorden: wroeten, als de kippen erbij zijn, plotseling, zijn vacht schurken, heenweg, wijselijk.
 • Door het uit te beelden of te doen: kakelen, kukelen, chagrijnig, kraaien, struikelen, uitglijden, sjokken, knorren,.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiele thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s.

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: 
Lekker eigenwijs

De zin die centraal kan staan is: ‘Dit ben ik dacht hij blij’.
Als centrale woord zou ik ‘blij‘ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Tevreden zijn
 • Winnen en verliezen

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Schrijf en teken wat Herman leuk vindt.
 • Het verhaal van Herman komt in de krant. Zie de krantenpagina in het boek. Maak met de kinderen een krantenpagina over Herman.
 • Herman maakt een reis. Teken de reis en schrijf erbij waar hij overal was en wat hij meemaakt onderweg. Ieder kind een ander stukje van het verhaal.
 • Maak een lijstje welke wedstrijden de kinderen kennen.

Rekenen:

 • Hoeveel keer is Herman afgebeeld op het schutblad voorin?
 • Hoe vaak zie je zijn ogen?
 • Hoeveel kippen tel je?
 • Zijn dat evenveel kippen als de kippen die slapen in het hok?
 • Hoe lang heeft Herman gehold denk je? Vergelijk dit met de uren die de kinderen slapen, wakker zijn of op school zitten.

Muziek/film:

Sociaal-emotioneel:

 • Kleuters willen overal graag wedstrijdjes van maken. Op die manier veroveren ze een plekje in de groep. Stimuleer vooral het samenwerken en leer ze dat ze niet overal de beste in hoeven te zijn. In het blog van juf Linda kom je samenwerkingsspelletjes tegen.
 • Speel eens een spel waarbij iemand kan winnen. Tel daarna met de kinderen hoeveel winnaars er zijn en tel ook hoeveel verliezers er zijn. Maak ze er bewust van dat er altijd veel meer verliezers zijn dan winnaars.
 • Via deze link vind je op school tv diverse filmpjes over winnen en verliezen, eerlijk en oneerlijk spelen.
 • Via deze link vind je filmpjes over jezelf zijn.

Creatief:

 • Knutsel medailles voor alle talenten uit de groep.
 • Leer de kinderen een handtekening zetten zoals alle beroemdheden doen. Laat voorbeelden zien zoals je hier kunt vinden en doe het zelf voor.
 • Teken Herman en de kippen
 • Teken een vlag voor Herman, een prijs voor Herman etc…

Vergelijkbare artikelen