Ik wil je nooit vergeten

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Het helpt als ik denk aan onze tijd samen. 
En het helpt ook om alsnog te doen wat we samen hadden willen doen.’

– Ik wil je nooit vergeten-

Het boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 2.

Het verhaal

Cover Ik wil je nooit vergeten

Op een dag raakte ik mijn ballon kwijt. Ik was verdrietig. Maar niet zo verdrietig als nu. Want jij komt nooit meer terug! Ik maak een doos vol herinneringen. Ik maak ook nieuwe herinneringen, die stop ik ook in de doos om ze met jou te delen. De herinneringen blijven. Ik zal je nooit vergeten!

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie 

Met Allerheiligen en Allerzielen en op de Dia de los Muertos herinneren we de doden. Ik wil je nooit vergeten past bij deze dagen. Het boek kan altijd gebruikt worden wanneer kinderen een dierbare verliezen. Dat kan een huisdier zijn, maar ook iemand uit de directe omgeving. Hoe mooi is het om dan met het kind een herinneringsdoos te maken.

Het verhaal laat zien dat het normaal is om verdriet te voelen, om bang te zijn, je eenzaam te voelen en soms boos te worden als je iemand verliest waar je van hield. Omdat het boek verwijst naar een ’jij’ is het niet duidelijk wie of wat het meisje heeft verloren. Bij het voorlezen kun je eenvoudig de ‘jij’ veranderen in iemand of iets dat het kind verloren heeft.

De mooie illustraties in dit boek laten zien dat je je alleen kunt voelen en dat je samen met vrienden en familie verdriet kunt hebben, maar ook weer samen kunt lachen en plezier maken. De illustraties tonen vele mogelijkheden hoe je om kunt gaan met het verdriet bij jonge kinderen. Hieruit kun je zeker inspiratie opdoen om samen met kinderen geliefden te herdenken vanuit positieve activiteiten. Het boek kan troost geven als kinderen zich afvragen of ze degene van wie ze houden zullen vergeten en ze leren hoe ze om kunnen gaan met hun verdriet.

Een ander boek dat goed te gebruiken is om over de dood in gesprek te gaan is Ballade van de dood.

Met dank aan Uitgeverij Kokboekencentrum voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Ik wil je nooit vergeten.

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Ik wil je nooit vergeten kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken. 

Introductie:

Breng een rode ballon mee en vertel dat het meisje in dit boek (laat de kaft zien) heel verdrietig was omdat ze haar mooie ballon per ongeluk los had gelaten. Gelukkig wist ze dat ze wel weer een nieuwe ballon kon kopen. Daarna kon ze weer lachen. Soms verlies je iets en heb je daar verdriet van. Een ballon verliezen is niet erg want je kunt altijd weer een nieuwe ballon kopen, je voelt je dan weer fijn. Maar soms verlies je ook iets wat je niet meer kunt vervangen, je kunt dan heel verdrietig zijn. Praat met de kinderen over iets wat je kwijt bent geraakt waar je verdrietig over was. Laat de kinderen zelf ook vertellen.

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kleuters nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit op de volgende manier kunnen:

 • Het meisje in dit boek verliest haar ballon, ze vindt dat erg maar haar verdriet om de weggewaaide ballon is niet zo erg als het verdriet dat ze heeft om iemand die ze ook heeft verloren en van wie ze heel veel hield. Gelukkig weet ze hoe ze aan de fijne dingen kan denken die ze samen hebben gedaan.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je voor kleuters het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen. Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien. Leg moeilijke woorden uit door te vertellen wat je op de tekening ziet. Geef de kinderen de tijd om goed naar de illustraties te kijken want de illustraties zijn nodig om het verhaal en de boodschap in het verhaal te begrijpen. Je kunt met behulp van de illustraties met de kinderen praten over wat er te zien is en welke betekenis het heeft in dit verhaal.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk:

 • In het boek laat het meisje verschillende emoties zien. Bekijk met de kinderen de illustraties die bij de verschillende emoties horen en bespreek met hen hoe het komt dat het meisje zich daar zo voelt.

Betwijfelen:

 • Kun je altijd verdrietig zijn? Kun je altijd blij zijn? Kun je altijd boos zijn?

Bedenken:

 • Bekijk de bladzijde waar het meisje aan iedereen vraagt om de leukste herinneringen te vertellen… Wat zijn jouw leukste herinneringen?

Oplossen:

 • Als jij het meisje in het boek zou troosten, wat zou dan een goed idee zijn?
 • Hoe helpt de doos vol herinneringen haar?

Voorspellen:

 • Op de laatste bladzijde zie je dat het meisje lacht als ze denkt aan diegene die ze zo mist. Ze zegt: ‘Ik zal je nooit vergeten.’ Wat zou ze in de brief schrijven denk je?

Grote ideeën:

 • Het meisje maakt nieuwe herinneringen. Wat zou jij willen doen?
 • Aan het einde van het boek weet ze zeker dat ze de persoon nooit zal vergeten. Hoe komt het dat ze daar zo zeker van is?

Ontwerpen:

 • Het meisje maakt een doos vol mooie herinneringen. Wat zou jij in een herinneringsdoos stoppen?

Verbinden:

 • Soms vind je dingen heel fijn en soms ben je ergens verdrietig over. Wat zijn dingen die jij nooit gaat vergeten? Omdat ze heel fijn zijn of omdat je er heel verdrietig over bent?

 Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: verdrietig, 
 • Uitleggen met andere woorden: gestorven, ik vraag me af, herinneringen, wegspoelden, plekken, genieten, herinneringen delen
 • Uitleggen door uit te beelden: voetafdrukken

Meer ideeën om dit boek bij te gebruiken kun je vinden in het Themaboek Van Sint-Maarten tot Oud en Nieuw.

 Thematisch werken

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terugkomen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij dit boek past het essentieel thema: Verdrietig

De zin die centraal kan staan is: ‘Het helpt als ik denk aan jou’

Als centrale woord zou ik ‘helpt’ kiezen.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

 • Emoties

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Schrijf op een kaartje iets wat je heel fijn vindt in de klas.
 • Maak een lijstje van dingen die jij in een herinneringsdoos zou stoppen.
 • Wat zou jij nooit willen vergeten? Teken het en schrijf erbij.
 • Het meisje stopt foto’s in de doos van plaatsen waar ze is geweest en waar ze nog naar toe zou gaan. Waar ben jij geweest? Waar wil jij nog naar toe gaan?

Knutselen/tekenen:

 • Geef ieder kind een doos en laat ze bedenken en meebrengen wat ze graag willen onthouden.
 • Bedenk samen met de kinderen wat ze willen onthouden van deze klas?
 • Laat een tekening maken van de persoon waar ze veel van houden en erbij schrijven hoe het komt dat ze die persoon zo lief vinden.

Muziek:

 • Mag ik verdrietig zijn?
 • Vandaag ben ik zo…
 • Dan moet je huilen

Sociaal-emotioneel:

 • Kaarsjes, branden en vertellen waarom je iemand heel lief vindt, wat je heel leuk vindt, wat je ooit meegemaakt hebt wat indruk heeft gemaakt etc….
 • Omgaan met emoties van juf Sanne
 • Kleuters en verdriet van juf Angelique

Andere titels over het verwerken van verdriet bij verlies van een dierbare:

Nog meer ideeën over rouw op school vind je in de minigids rouw op school

GGD Gelderland geeft allerlei suggesties voor kringgesprekken, werkvormen en andere zaken in Dood en rouw op school.

Vergelijkbare artikelen