Kleine dansers – De balletvoorstelling

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Als Rosa haar lichtgevende tutu aantrekt,
Voelt ze zich net zo mooi als de vlinders.
En misschien zelfs nog wel specialer.’
– Kleine dansers – De balletvoorstelling –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Kleine dansers - De balletvoorstelling

Rosa heeft nog maar net balletles en ze mag al meedoen met de vlinderdans. Als de rollen verdeeld worden is ze wel een beetje teleurgesteld, want zij mag de gloeiworm zijn. Ze was liever ook een vlinder. Alle dansers helpen elkaar bij de voorbereiding. Als Rosa haar lichtgevende tutu aantrekt voelt ze zich heel speciaal en ze schittert in haar belangrijke rol als gloeiworm!

Recensie

Als je het Kleine dansers – De balletvoorstelling openslaat zie je op de schutbladen meteen de eerste 5 posities van ballet afgebeeld door de hoofdpersonen in het boek. Je bent meteen geneigd om de posities na te doen. Maryann Macdonald heeft het verhaal geschreven over Rosa, de jongste van het stel die over haar eerste teleurstelling moet komen. Met behulp van de anderen die haar helpen lukt dat prima. Gedurende het verhaal kom je meer te weten over ballet en de termen die daarbij horen. Ook maakt de schrijfster duidelijk dat het bij dansen om emoties gaat. Haar citaat aan het begin vind ik prachtig:

‘Voor alle wondermooie kleine dansers… Er is niets kleins aan de manier waarop je straalt.’

Mandy Sutcliff heeft de emoties ook mooi getekend. De illustraties laten veel details zien waardoor het niet alleen een mooi boek is om voor te lezen, maar ook om te genieten van d mooie prenten.

Met dank aan Uitgeverij de Vier Windstreken voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Kleine dansers – De balletvoorstelling

Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Kleine dansers – De balletvoorstelling kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie

Als introductie:

Kijk samen met de kinderen naar de volgende balletvoorstelling.

Voor het voorlezen:

Bekijk daarna met de kinderen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door te vragen wat ze zien en of zoiets herkennen van het filmpje.

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Rosa is de kleinste van de balletklas en samen met haar vriendjes mogen ze een echte voorstelling gaan geven. Ze gaan de vlinderdans uitbeelden. Rosa is teleurgesteld als zij geen vlinder mag spelen. Maar is het ook leuk om gloeiworm te zijn?

Voorlezen

Als je Kleine dansers – De balletvoorstelling voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk: In het boek laten de kinderen veel emoties zien. Blader eens door het boek en kijk eens waar ze verdrietig en blij zijn. Hoe komt dat?
Betwijfelen: Is het goed dat de juf de rollen verdeeld?
Bedenken:  Hoe komt het dat Rosa verdrietig was? Hoe is dat opgelost?
Oplossen:  Wanneer denken jullie dat Rosa blij was met haar rol als gloeiworm?
Voorspellen: Wat zou er volgende keer gebeuren als juf Amy de rollen gaat verdelen?
Ontwerpen:  Rosa had een zaklantaren met zilveren linten om eruit te zien als gloeiworm en een lichtgevende tutu. Kijk nog eens naar de bladzijde van de voorstelling. Wat vind je van de andere kostuums? Wat zou jij veranderen?
Grote ideeën: Wat is leuk aan het geven van een voorstelling?
Verbinden: Zou jij graag een hoofdrol willen hebben in een voorstelling? Waarom wel of waarom niet?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: sterrensprong, bloemenslinger, radslag, tutu. 
 • Uitleggen met andere woorden: stralen, publiek, duizelig, landingen, zelfverzekerd, balanceren, vol emotie, herinneren, de rollen verdelen, carissima, specialer, podium, zenuwachtig.
 • Door in het echt te laten zien/doen: glimlach, kijkt bezorgd, laat via you tube filmpjes zien van een demi-plié, een grand plié, een pirouette en een sauté, in een cirkel gaan zitten, balanceren, struikelen, wrijven, giechelen, radslagen, los barsten in applaus.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: 
Dansen

De zin die centraal kan staan is: ‘Iedereen straalt tijdens de voorstelling.’
Als centrale woord zou ik ‘stralen’ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Wauw, bijzonder kunstig!
 • Optreden

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Maak een poster voor een voorstelling
 • Maak een uitnodiging
 • Alle kinderen in het boek kregen een rol. Schrijf de namen van de kinderen op en schrijf erachter welke rol ze kregen, maak er een tekening bij.
 • Juf Amy kijkt naar wat de kinderen hebben geoefend en ze schrijft op wat ze ervan vindt. Kun jij opschrijven wat je van het verhaal vindt?
 • Tara troost Rosa als ze valt. Kopieer deze bladzijde en laat de kinderen erbij schrijven hoe zij Rosa zouden troosten.

Rekenen:

 • Hoeveel kinderen spelen mee in de voorstelling?
 • Hoe laat hebben de kinderen balletles?
 • Op de bladzijde waar Rosa in de kleedkamer zit kun je tellen hoeveel haken er zijn?
 • Aan hoeveel haken hangt iets en hoeveel haken zijn leeg?
 • Als Rosa bij oma is zie je vlinders in de tuin. Probeer ze eens te tellen.

Muziek:

 • Bekijk deze video waar de vijf posities worden voorgedaan, natuurlijk mogen de kinderen meedoen

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • De kinderen oefenen emoties tijdens het dansen om het publiek de emoties te laten zien. Fluister een emotie in het oor van een kind. Kan het de emotie laten zien en kunnen de andere kinderen de emotie raden?
 • Vooral door samen te werken en gebruik te maken van de sterke kanten lukt het om een mooie voorstelling te maken. Kunnen de kinderen ook een voorstelling bedenken waarbij ze gebruik maken van wat iedereen heel goed kan?

Creatief:

 • Maak ook vlindervleugels net als de kinderen in het boek
 • Maak decorstukken voor de eigen voorstelling

Drama: 

 • Speel het verhaal na
 • Inspiratie om zelf een vlinderdans te maken vind je hier

Andere titels bij het thema:

Dit boek maakt deel uit van een uitwerking van de doelen uit de leerlijn kunstzinnige oriëntatie in het themaboek Wauw, bijzonder kunstig! Voor de leerlijn dans maken de kinderen met dit boek kennis met ballet. De andere titels bij dit onderwerp zijn:

Vergelijkbare artikelen