Kunst met taart

[DOOR MARIE-JOSE]‘ Het schilderij van mevrouw Hond wordt gestolen.
De dieren zetten de achtervolging in en komen zo terecht in de grote kunstwerken uit de geschiedenis’
– Kunst met taart-

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Kunst met taart

In dit woordeloze prentenboek vertellen de prenten een verhaal over de roof van een schilderij. Iedereen gaat achter de dief aan en onderweg gebeurt er van alles. Ze komen terecht in de meest wonderlijke landschappen waarin je beroemde schilderijen herkent. Lukt het de dieren om het schilderij terug te brengen?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Thé Tjong-Khing heeft een woordeloos prentenboek gemaakt waarin jezelf het verhaal kunt bedenken aan de hand van de prenten. Er lopen meerdere verhaallijnen door het boek waardoor je het boek talloze malen kunt bekijken en telkens iets anders kunt vertellen. Jonge kinderen maken tijdens het kijken en luisteren kennis met beroemde kunstwerken. Doordat elke prent een zoekplaat is zullen ze de prenten heel goed bekijken en onbewust de beroemde kunstwerken in hun geheugen opslaan. Met oudere kinderen kun je het hebben over deze beroemde kunstwerken en de betekenis ervan in dit verhaal.

Ik heb als volwassene enorm genoten van dit boek, ben op zoek gegaan naar antwoord op de vragen die achterop het boek gesteld staan en heb het voorgelezen aan mijn kleinkind. Fascinerend hoe zij op de verschillende verhalen en de prenten reageerde. Een prachtig boek wat zeer knap in elkaar zit.

Met dank aan Uitgeverij Lannoo voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Kunst met taart

Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Kunst met taart kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie en voorlezen

Als introductie:

Bekijk de voorkant van het boek. Wat zie je , waar kijkt mevrouw  Hond naar? Klap het boek daarna open zodat de voor- en achterkant gelijktijdig zichtbaar worden. Wat zie je nu meer? Wijs op de kunstboeken op de vloer en de luie stoel van mevrouw  Hond. Klopt het wat mevrouw  Hond schildert?

Het verhaal begint al op de kaft van het boek. Samen met de achterkant kun je starten met vertellen…

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Mevrouw  Hond maakt een mooi schilderij van meneer de Hond. Als ze klaar is met schilderen is ze moe. Ze gaat in haar stoel zitten en kijkt nog een paar mooie kunstboeken in van Picasso, Chagal, Gehry en anderen, dan valt ze in een diepe slaap en ze droomt dat een dief haar schilderij steelt uit het museum waar al haar vrienden een mooie tentoonstelling aan het maken zijn. Iedereen schrikt ervan en samen besluiten ze de dief achterna te gaan…

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie. Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk:Is het schilderij op de kaft precies hetzelfde als het schilderij dat de dief weghaalt? Of heeft mevrouw Hond nog iets veranderd aan het schilderij? Kijk na het voorlezen ook naar het eindproduct. Wat heeft mevrouw Hond toegevoegd? 
Betwijfelen:  Is iedereen boos op de dief?
Bedenken:  Hoe komt het dat mevrouw Konijn boos is op mevrouw varken? Is ze aan het einde van het boek ook nog boos? Mevrouw Hond valt van de trap als ze het schilderij ‘De schreeuw van Edvard Munch’ op wil hangen. Hoe komt het dat ze valt? Waarom  breekt er paniek uit? Waarom rent meneer varken achter mevrouw Konijn aan?
Oplossen:  Wat zou jij doen om de dief te vangen? Wat vind je van de oplossing in het boek?
Voorspellen: Wat zeggen de dieren aan het einde van het boek als ze naar het schilderij van mevrouw Hond kijken?
Ontwerpen:  Als jij een taart mocht schilderen, hoe zou die eruit zien? 
Grote ideeën: Alle dieren werken samen zo kunnen ze de dief te pakken krijgen. Wat kun je nog meer als je samenwerkt?
Verbinden: Droom jij ook wel eens iets wat net echt lijkt?

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s.

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: 
Kunst

De zin die centraal kan staan is: ‘Kunst met taart.’
Als centrale woord zou ik ‘taart ‘ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Beroemd
 • Wauw, bijzonder kunstig!

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Maak een eigen woordwolk bij mevrouw Konijn en schrijf erin wat ze zegt
 • Maak etiketjes voor kunstwerken in de klas
 • Kopieer de kleine fragmentjes van de schutbladen, knip ze uit en laat de kinderen in het boek op zoek gaan naar het betreffende fragment door te vergelijken.

Creatief:

 • Als de dieren de dief achtervolgen lopen ze door het Walt Disney concertgebouw van Frank Gehry en komen ze door het korenveld van Vincent van Gogh. Ze lopen achtereenvolgens door een landschap van Georges Braque, Kadinsky en Dali, waar je een slap horloge over een tak ziet hangen. Dit verwijst weer naar de klok in de ‘volharding der herinnering van Dali. Als ze in het landschap van Hockney terecht komen ontmoeten ze de twee kraaien van Vincent van Gogh weer. Daarna komen ze in een soort kunsthal waar je de rode lippen bank van Dali ziet, de Csarda danseressen van Ludwig, de violist van Chagall, het schilderij van Mondriaan, de grote golf van Kanagawa van Hokusai en nog andere verwijzingen naar andere kunstwerken. ( de gordijntjes, het behang, de achtergrond buitenVerderop kom je de denker van Rodin tegen. Op verschillende plaatsen in het boek het bed van Vincent van Gogh etc…Het is voor de kinderen interessant om de echte werken van deze kunstenaars te laten zien. Laat ze kijken naar de overeenkomsten en verschillen met hoe Thé Tjong-Khing het vormgegeven heeft.
 • Op de laatste bladzijde onthult mevrouw Hond haar schilderij. Het is een schilderij in een kunstschilderij! Kunnen de kinderen ook een eigen schilderij maken en deze plakken in een bestaand kunstwerk van een grote schilder?

Drama:

 • Bekijk het verhaal eens vanuit het oogpunt van de dief. Wat komt hij allemaal tegen? Wat gebeurt er tijdens zijn vlucht?
 • Vertel het verhaal van mevrouw Hond. Wat gebeurt er nadat ze van de trap is gevallen? Wie helpt haar?
 • Vertel het verhaal vanuit de verpleegster. Wie moeten er allemaal geholpen worden tijdens de achtervolging en waardoor zijn ze gewond geraakt?
 • De kraaien spelen ook een rol in het verhaal, zoek eens uit wat ze doen?

Andere titels bij het thema:

Dit boek maakt deel uit van een uitwerking van de doelen uit de leerlijn kunstzinnige oriëntatie in het themaboek Wauw, bijzonder kunstig! Voor de leerlijn beeldend maken de kinderen met dit boek kennis met beroemde kunstenaars en hun kunstwerken. Andere titels die hierbij horen zijn:

Vergelijkbare artikelen