Maurits muis en het Meisje met de parel.

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Gelukkig wacht mijn meisje met haar mooie parel op mij. Zij glimlacht tenminste lief. Nog even de hoek om… Maurits blijft staan, als door de bliksem getroffen. Wat is dat? 
– Maurits muis en het Meisje met de parel-

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Maurits muis en het Meisje met de parel

Maurits muis wandelt elke avond door het Mauritsmuis, hij geniet van het lekkere eten op de schilderijen en van de mooie bloemen. Het meest geniet hij van zijn bezoekje aan het schilderij van… het Meisje met de parel. Vandaag neemt hij een mooie pioenroos voor haar mee, maar wat een schrik als hij het hoekje omgaat. Het meisje is weg… gestolen door een dief! Samen met alle dieren uit de andere schilderijen gaat Maurits muis op zoek naar de dief  om zijn meisje met de parel weer terug te halen. Hoe loopt dat af?…

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Ingrid & Dieter Schubert zijn er weer in geslaagd om een prachtig prentenboek te maken. De prenten zorgen ervoor dat het rijke verhaal heel goed te begrijpen is en de kinderen maken op een spannende manier kennis met vele beroemde schilderijen van Hollandse meesters. Het is ook weer grappig dat ze een zoekopdracht in het boek verstopt hebben. Ik heb zelf het boek meerdere keren moeten bekijken voordat ik het gevonden had. Een leuke opdracht om dat een keer te doen als je het boek al eens voorgelezen hebt. Vergeet ook niet de schutbladen goed te bekijken. Vooraan in het boek vertellen deze een ander verhaal dan achter in het boek. Wanneer je de bladzijde voorleest waar Maurits langs het schilderij met de kaas en de bloemen loopt zijn deze schilderijen niet zo goed te zien. Je kunt dan via afbeeldingen van schilderijen in het Mauritshuis de schilderijen opzoeken en in het groot laten zien. Een geweldig boek bij een thema zoals ‘Kunst’.

Met dank aan Uitgeverij Leopold voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Maurits muis en het Meisje met de parel

Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Maurits muis en het Meisje met de parel kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie en voorlezen

Als introductie:

Laat dit filmpje zien van Maurits muis in het Mauritshuis

Bekijk de voorkant van het boek. Wat zie je? Sla daarna het boek open en bekijk het schutblad. Het Mauritshuis in de nacht! Maar wat is daar aan de hand…?

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek is de tekst op de achterkant zeer geschikt om de kinderen nieuwsgierig te maken naar het verhaal. Laat de kinderen meteen de titelpagina zien en lees de tekst op de achterkant voor.

‘Elke avond, zodra het stil is geworden in het museum, komt Maurits Muis tevoorschijn. 
Hij rekt zich uit, trekt zijn kraag netjes en strijkt zijn jasje glad. 
Hij is op weg naar zijn meisje met de parel. Niets houdt hem weg van haar lieve glimlach: zelfs geen lekker eten en mooie bloemen. 
Maar waar is ze? Ze is weg.’

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk:  De schutbladen voor- en achterin vertellen een verhaal zonder woorden. Kun jij vertellen wat er gebeurt?  
Betwijfelen:  Maurits muis vertrouwt de stier niet. Is een stier gevaarlijk? Is de stier in dit verhaal gevaarlijk? Waarom wel of waarom niet?
Bedenken:  Hoe denk je dat het komt dat alle dieren Maurits willen helpen?
Oplossen:  Het probleem was dat de dief niet bang was voor de kleine dieren. Hoe komt het dat hij toch bang werd?
Voorspellen: Kijk op de bladzijde waar het Meisje met de parel weggehaald is. Wat hangt er nu?, wie zou dat gedaan hebben? Waarom zou het zo getekend zijn? Op de laatste bladzijde: Hoe komt het dat Maurits muis een parel in zijn pootje heeft?
Ontwerpen: Wat had de dief allemaal nodig en wat moest hij doen om het schilderij te stelen?
Grote ideeën: Op de bladzijde waar je kunt zien dat alle mensen van de schilderijen ook bang zijn voor de dief. Kun je zien wat deze mensen denken?
Verbinden: Als jij een schilderij uit mag kiezen uit het boek wat je heel mooi vindt. Welk schilderij is dat dan en waarom?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: pioenroos, het paradijs, klein grut, schaduw, puttertje.
 • Uitleggen met andere woorden: hij bewaakt het huis, vreedzaam naast elkaar leven, de wacht houden, niet vertrouwen, het is oppassen geblazen, manieren leren, hij wordt bleek, ontvoerd, de wacht houden, zonder pardon, je eigen stekje.
 • Door in het echt te laten zien/doen: uitrekken, jas glad strijken, huppelen, vrolijk zwaaien, ongemerkt voorbijlopen, glimlachen, als door de bliksem getroffen (ook aanwijzen hoe de muis eruit ziet) , beven, kwaken, mompelen, met trillende vinger wijzen, loeren, de trap opstormen, een aanloop nemen, vuisten ballen.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s.

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: Wauw, bijzonder kunstig!

De zin die centraal kan staan is: ‘Waar is het meisje met de parel?’
Als centrale woord zou ik ‘waar‘ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Beroemd
 • Samen zijn we sterk

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • In een museum hangt bij elk schilderij een bordje waarop staat wie het heeft gemaakt en wat de titel is van het schilderij. Hier kun je de schilderijen laten zien en de titels oplezen voor de kinderen. Kunnen zij zelf een titel bedenken bij hun schilderij?
 • Bekijk met de kinderen de praatplaat van het Mauritshuis. Kunnen ze zelf ook een praatplaat tekenen? In wolkjes mogen ze er iets bij schrijven .
 • Schrijf een brief aan Maurits muis en vertel hoe dapper je hem vindt.
 • Maak een lijstje welke dieren Maurits muis geholpen hebben.
 • Bekijk de schilderijen in het boek. Hoe kijken de mensen in het boek? Boos, blij, bang? Wat zie je allemaal op de schilderijen? Kun je nog meer namen bedenken voor wat je ziet?

Rekenen en onderzoeken:

 • Als ze allemaal het meisje teruggebracht hebben dan zitten alle dieren bij elkaar. Kunnen de kinderen ontdekken welke dieren horen bij dit schilderij van het paradijs?
 • Hoeveel dieren hebben Maurits muis geholpen?
 • Laat dit filmpje zien van Maurits muis en het Meisje met de parel. Voer de opdrachten uit die bij het filmpje staan.
 • Maak met een lamp schaduwen. Wat gebeurt er als je er dichtbij staat en wat als je verder weg loopt? Hoe zou dat komen?
 • Als de zon schijnt kun je een een wit papier op tafel leggen en daar een voorwerp voor plaatsen. De kinderen trekken de schaduw over van het voorwerp op het papier, dat doen ze iedere 5 minuten. Wat verandert er?

Creatief:

 • Maurits muis ziet bloemenschilderijen. Hij ziet een rups en een vlieg tussen de bloemen. Kun jij ook bloemen tekenen met een rups en een vlieg erin? Via deze pagina van het Mauritshuis kun je nog veel meer zoeken in de schilderijen van het Mauritshuis.
 • Maurits muis zag dit stilleven van Clara Peeters. Op de website van leuke kinderactiviteiten staan voorbeelden hoe je stillevens kunt maken met jonge kinderen.
 • Kijk naar het filmpje De parel. De avonturen van Pim en Pom in het museum. Bij dit filmpje hoort ook een lesbrief over het Meisje met de parel.
 • Je kunt hier een kleurplaat downloaden van het meisje met de parel. Je mag hem zelf inkleuren. Ook kun je het meisje met de parel verder aftekenen. Daarvoor kun je via deze pagina het schilderij downloaden.
 • Maurits muis neemt steeds een pioenroos mee. Je kunt van rode servetjes prachtige pioenrozen maken
  • Vouw de servet als een harmonica
  • Bindt een elastiekje in het midden
  • Trek alle blaadjes uit elkaar, je komt verschillende lagen tegen die trek je allemaal open tot eer een roos ontstaat.

Muziek:

 • Op de website van het Mauritshuis kun je het Mauritshuis bekijken met je oren. Spinvis heeft bij het schilderij van het meisje met de parel een prachtig liedje gemaakt. 
 • In het museum. Een liedje over wat je allemaal in een museum kunt vinden.

Drama:

 • Maurits muis wandelt door het museum en hij komt van alles tegen. Kun je de wandeling van Maurits muis ook maken?
 • Speel na hoe je de dief bang kunt maken zonder hem aan te raken.

Andere titels bij het thema:

Dit boek maakt deel uit van een uitwerking van de doelen uit de leerlijn kunstzinnige oriëntatie in het themaboek Wauw, bijzonder kunstig! Voor de leerlijn cultureel erfgoed maken de kinderen met dit boek kennis met beroemde schilderijen. Ook zien ze hoe schilderijen in een museum worden tentoongesteld. Andere titels die hier goed bij passen zijn:

*Dit bericht bevat affiliate links

Vergelijkbare artikelen