Mijn huis is jouw huis

[DOOR MICHELLE] ‘Vertel nog eens’ ,vroeg ik dan, ‘van dat huisje bij de brug.’ ‘Dat huisje’, vertelde mijn moeder, ‘was eerst van mij alleen. Maar nu is het ons droomhuis. Van iedereen.’
– Mijn huis is jouw huis –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Mijn huis is jouw huis

Pats vertelt over zijn moeder, die in een klein huisje bij de brug woont. Wanneer zij verliefd wordt, komt Pats vader bij haar wonen met zijn twee andere kinderen. Het huis is groot genoeg. Sebastiaan de spin, tante Kee, de kat van tante Kee, Berend Botje en nog veel meer personages vragen aan de moeder van Pats of ze bij haar mogen wonen. Haar antwoord is telkens: ‘Mijn huis is jouw huis’. Om ze allemaal een plekje te geven, worden er steeds meer kamers aan het huis gebouwd. Het lijkt wel of het huis groeit. Tot er een meneer van de gemeente komt, die schreeuwt: ‘Dit is geen huis meer! Het is niet gebouwd volgens de bouwregels.’ Zouden alle personages in het huis van de moeder van Pats mogen blijven wonen?

Recensie

De titel Mijn huis is jouw thuis past uitstekend bij de inhoud van het boek en bij het thema van de Kinderboekenweek 2023 Bij mij thuis. Bij mij roept deze titel gevoelens op, zoals je welkom en veilig voelen. De moeder van Pats zegt dan ook:

‘In een groot hart is altijd wel een plekje vrij.

De illustraties zijn kleurrijk en geven de sfeer mooi weer. Het taalgebruik is rijk en door de illustraties makkelijk te begrijpen voor jonge kinderen. Ook voor de ouder of leerkracht heeft Mijn huis is jouw thuis een verrassing omdat er oude bekende zoals Sebastiaan de Spin en Berend Botje langskomen. Yvonne Jagtenberg was al bekend bij mij doordat mijn dochter de boeken van Balotje eindeloos voorgelezen wilde krijgen. Dit boek is een prachtige, gevoelige aanvulling op haar oeuvre.

Mijn huis is jouw huis is het prentenboek van Kinderboekenweek 2023 Bij mij thuis.

Met dank aan CPNB voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Mijn huis is jouw huis

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Mijn huis is jouw huis kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie en voorlezen

Als introductie:

Wanneer je met dit prentenboek start tijdens de Kinderboekenweek 2023 Bij mij thuis is het mogelijk om als eerste een foto van je eigen huis te laten zien en leerlingen in de klas te vragen een foto van hun huis mee te nemen. Ga in gesprek over je huis en de bewoners. Ook kun je samen naar het filmpje van Huisje Boompje Beestje: Zo woon ik kijken of Koekeloere: Een huis in de lucht.

Voor het voorlezen:

Bekijk met de kinderen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door te vragen wat ze zien en of ze een idee hebben wat dat betekent.

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Op de kaft zie je het huis van Pats. Hier woont hij eerst met zijn vader en moeder en de twee kinderen van zijn vader. Steeds meer personages willen bij hun in huis komen wonen. Pats moeder zegt steeds: Mijn huis is jouw huis, maar met hoeveel personen pas je in huis en kun je dan nog steeds fijn wonen?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk Laat de afbeelding van moeder alleen bij het huis zien, de bladzijden met het huis in hartvorm en de bladzijde erna. Welke verschillen en overeenkomsten zie je tussen het huis?
Betwijfelen Pats zegt dat Sebastiaan de spin weg moet. Zijn moeder vindt dat de spin mag blijven. Wat vind jij?
Bedenken waarom, hoe komt het dat, hoezoHoe komt dat al die personages in het huis van de moeder van Pats willen komen wonen?
Oplossen De vader van Pats moppert soms, omdat hij te weinig ruimte heeft. Hoe zou jij dit oplossen?
VoorspellenWat zou er gebeuren als de meneer van de gemeente zegt dat het huis niet is gemaakt volgens de bouwregels?
OntwerpenWat voor huis zou jij bouwen als er zoveel mensen bij je komen wonen?
Grote ideeënDe moeder van Pats heeft een groot hart, net als beroemdheden zoals Nelson Mandela. Ken je iemand die een groot hart heeft en waaruit blijkt dat?
Verbinden Soms mist Past zijn moeder. Wat doe jij als je iemand mist?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: spinnen, hutje, professor, gouden lokken.
 • Uitleggen met andere woorden: verliefd, genoeg, liefste, vervelen, pleegzoon, koningin, bouwregels, een groot hart, niemand, streng, missen, alleen, iedereen.
 • Door in het echt te laten zien: schoot, mopperen, zuchten, arm om je heen slaan.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s. (moet nog een link ingeplakt worden)

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je in het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: 
Bij mij thuis

De zin die centraal kan staan is: ‘Mijn huis is jouw thuis
Als centrale woord zou ik ‘huis‘ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

Mogelijke activiteiten

Hoeken:

 • Huishoek: Er komen steeds meer mensen of knuffels in de huishoek wonen. Is er ruimte genoeg? Zijn er spullen genoeg? Bijvoorbeeld bedden, bekers, borden, enzovoort.

Creatief schrijven:

 • Laat de kinderen huis schrijven en hier hun eigen huis bij tekenen.
 • Boodschappenlijst met spullen die er nog te weinig zijn in de huishoek
 • Inpaklijstje: wat neem je mee als je gaat logeren of verhuizen?
 • Een brief schrijven aan iemand die je mist.
 • De bouwregels opschrijven.

Rekenen:

 • In de huishoek zorgen dat er genoeg spullen zijn voor elke bewoner van het huis.
 • Kopieer de personages uit het boek en plak ze op een bouwblok of doosje. Laat de leerlingen een huis bouwen waarin alle personages kunnen wonen. Laat ze hierbij meet- en telactiviteiten doen. Geef als extra uitdaging de leerlingen bouwregels mee, zoals maximaal 1 meter hoog en 1 meter breed of maximaal 3 verdiepingen.

Muziek:

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Ga in gesprek over liefde, verliefd, het liefste. Wanneer je deze woorden opschrijft, ontdekken leerlingen dat in elk woord lief zit. Wat is dat? Maar wat is dan het verschil tussen liefde, verliefd en het liefste. Hebben ze in de gaten dat het woord liefste niet alleen voor mensen, maar bijvoorbeeld ook voor voedsel gebruikt kan worden. Het liefste eet ik ….

Andere titels bij het thema Bij mij thuis

Vergelijkbare artikelen