Mineke wordt sneeuwpop

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Mineke zit in de kring op school.
Alle kinderen mogen vandaag vertellen wat ze met carnaval worden.
Want morgen vieren ze carnaval op school.’
– Mineke wordt sneeuwpop –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Cover Mineke wordt sneeuwpop

Mineke wil sneeuwpop worden met carnaval. Gelukkig kan haar mama zelf een sneeuwpoppakje maken. Mineke heeft een plannetje bedacht. Ze gaat ‘s morgens vroeg naar school en gaat stokstijf op het speelplein staan. Zou ze de kinderen voor de gek kunnen houden?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Mineke wordt sneeuwpop. Een leuke insteek om samen met de kinderen te praten over carnaval. Wat willen zij worden, welke rol hoort daarbij en welke attributen maken nu een echte prinses, sneeuwpop of politieagent van je?

Net als in het boek Mineke bezoekt Sinterklaas zijn de illustraties verrassend. Het lijken op zich allemaal collages waarbij je soms voelt op de bladzijde of het er niet los op ligt. Door de vele details blijf je kijken en ontdek je steeds meer. Bladzijdes worden afgewisseld met tekst en illustraties.

Elke tekstpagina heeft een belangrijke zin die in pictolezen weergegeven is. Het is natuurlijk leuk om samen met de kinderen deze pictozin te lezen. Ook als kinderen later het boek zelf bekijken kunnen ze met behulp van de pictozinnen het verhaal lezend navertellen. Een leuk boek om voorpret te hebben voor carnaval.

Wil je na het lezen van dit boek nog verder lezen over feestjes dan zijn Het magische wereldfeestenboek, Het spookje en de vleermuisjes, Het lijkt wel een feestje en Lichtjes voor Sint-Maarten aan te raden.

Met dank aan (Louis Hilgers, EduCos) voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Mineke bezoekt Sinterklaas

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Mineke wordt sneeuwpop kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken. 

Verder vind je in dit blog ook uitwerkingen hoe  je met dit prentenboek aan de slag kunt gaan met geletterdheid en hoe je allerlei activiteiten kunt koppelen aan dit specifieke boek.

Introductie en voorlezen

Als introductie: Bekijk met de kinderen de kaft van het boek. Wat is er te zien? Bespreek met de kinderen dat het bijna carnaval is. Vertel dat Mineke ook bijna carnaval viert. Waar zou ze aan denken?

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Mineke is uit haar carnavalspakje gegroeid en mag nu een nieuw pakje uitkiezen. In de winkel kan ze niet kiezen. Maar als ze naar buiten kijkt dan weet ze het. Ze wil sneeuwpop worden! Haar mama maakt een mooi sneeuwpoppak voor haar. Mineke vertelt op school niet wat ze gaat worden want ze heeft een plannetje bedacht. Wat zou dat plannetje zijn?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk Laat de laatste bladzijde zien waar alle kinderen verkleed zijn. Zijn alle ridders hetzelfde? Wat is het verschil? Zijn er kinderen met hetzelfde pakje? Welk pakje vind je het mooist en waarom?
Betwijfelen Mineke vertelt niet wat zij gaat worden. Ze krijgt een rode kleur en vraagt zich af of het jokken is. Is het jokken om iets niet te vertellen? Waarom wel of waarom niet?
Bedenken Als jij mocht kiezen wat je gaat worden met carnaval. Wat zou je dan kiezen?
Oplossen Als je groter wordt dan worden je kleren te klein. Mama maakt voor Mineke een nieuw pakje. Als je kleren te klein zijn kun je ook nieuwe kleren kopen in de winkel. Zijn er nog andere  oplossingen?
VoorspellenJe ziet dat alle kinderen verkleed zijn in iets wat ze zelf heel leuk vinden. Wat kun je allemaal worden met carnaval? Kun je van andere kinderen uit  de klas bedenken wat zij willen worden met carnaval?
Ontwerpen Hoe ziet volgens jullie een prinses eruit? Een cowboy? Een piraat. Etc…
Grote ideeënStel je voor je mag zelf bedenken wie of wat je wil zijn. Wat is jouw liefste wens?
Verbinden Wat is er leuk aan om je te verkleden en net te doen alsof je iemand anders bent?Waarom denk je dat iedereen vrolijk is met carnaval?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties:paspop, schminkt,.
 • Uitleggen met andere woorden: iets passen, een geheim hebben, superplan, stoffenwinkel, de maat, herkennen, bewonderen. 
 • Door in het echt te laten zien/doen: de polonaise dansen, dwarrelen, verdrietig kijken, gluren, in de ogen wrijven, stokstijf staan. 

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: 
Carnaval.

De zin die centraal kan staan is: ‘Mineke wordt sneeuwpop’
Als centrale woord zou ik ‘sneeuwpop ‘ kiezen. 

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Feest

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Mineke heeft een heleboel knuffels. Ze heeft Woef vast als ze naar buiten kijkt. Kun jij bedenken hoe de andere knuffels heten? Welke knuffels heb jij. Hoe heten ze? Teken je knuffel en schrijf de naam erbij.
 • In het boek zie je veel pictozinnen. Kun jij zelf ook een pictozin maken?
 • Als Mineke wakker wordt hangt het sneeuwpoppak aan de kast.  Geef de kinderen een kopie van de bladzijde en laat ze erbij schrijven wat ze allemaal zien.

Rekenen:

 • Mineke is gegroeid en nu past het pakje van vorig jaar niet meer.
  • Hoe groot zijn de kinderen van de klas?
  • Meet maar eens wie het langst is?
  • Welke knuffel is het grootst?
 • De kinderen dansen in de polonaise
  • Kun jij tellen hoeveel kinderen in de klas zitten?
 • Hoeveel pakjes hangen in het rek in de winkel?
 • Als je een pakje moet maken wat heb je dan allemaal nodig?

Muziek:

Lezen:

 • In dit boek maken de kinderen kennis met pictolezen. Zorg voor nog meer mogelijkheden om te oefenen met pictolezen. Via google afbeeldingen kun je vele verhaaltjes printen. 
 • Wil je zelf verhaaltjes maken dan is het leuk om een keer met pictoselecter (een gratis programma) aan de slag te gaan. 
 • Een betaalde site en meer informatie over pictoschrijven kun je vinden bij  de pictoschrijver
 • Leg in de boekenhoek boeken die met feestvieren te maken hebben.

Creatief:

 • Mama schminkt het gezicht van Mineke wit zodat zij een sneeuwpop lijkt. Kun jij bedenken hoe jouw gezicht eruit ziet als je geschminkt wordt met carnaval? Teken een leeg gezicht op papier en laat de kinderen zelf een schminkgezicht ervan maken. Bekijk samen met hen deze voorbeelden.
 • Hier vind je schminkafbeeldingen als voorbeeld.
 • Mama gebruikt een paspop. Via afbeeldingen kinderpaspop kun je een afbeelding selecteren en vergroten op papier. De kinderen kunnen deze afbeelding versieren naar  eigen idee.

Spel:

 • Als je al weet wat je wil worden met carnaval kun je misschien uitbeelden wat het is. Kunnen de andere kinderen het raden?
 • Dansen in de polonaise is altijd gezellig. Zet een leuk carnavalsliedje op en dans samen in de polonaise door de klas.
 • In de speelhoek kunnen kinderen zich natuurlijk verkleden.
 • Hier vind je vele leuke carnavalsspelletjes voor kinderen.

Vergelijkbare artikelen