Paco en de hiphop

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Paco sluit af met een ongelooflijke draai op zijn hoofd: een headspin! De hele zaal applaudisseert. Dankzij Paco behalen de Bronx Kids de overwinning! 
– Paco en de hiphop-

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 2 en zelf te lezen vanaf groep 4.

Het verhaal

Cover Paco en de hiphop

Paco is op bezoek in New York en ontmoet daar een groep jonge mensen die aan het breakdansen zijn. Paco laat zien wat hij kan. Hij kan het zo goed dat hij mee mag doen met een wedstrijd. Ze winnen en mogen zelf een televisieoptreden gaan doen…

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

In dit verhaal maken de kinderen kennis met breakdance. Wat het is en waar het vandaan komt wordt goed uitgelegd. Op iedere bladzijde staan geluidsymbooltjes die ingedrukt kunnen worden en je hoort het betreffende geluidsfragment. Op deze manier kun je de geluiden die horen bij een leesfragment echt laten horen. Het maakt het verhaal levendig. Achterin zie je alle hiphopmuziekjes en geluiden die je gehoord hebt en kun je terug gaan zoeken in het boek. Dit maakt dit boek meteen geschikt voor meerdere leeftijden.

Paco is een boek uit de serie waarin telkens een andere muziekstijl centraal staat. Deze boeken passen prima als je de kinderen kennis wil laten maken met verschillende muziekstijlen. Ik heb dit boekje gekozen voor de leerlijn kunstzinnige oriëntatie voor het onderdeel dans. Achterin het boekje vind je een overzicht van muziek die gebruikt is voor de fragmenten. Je kunt via YouTube langere versies vinden die je kunt gebruiken voor een echte dansbattle in de klas.

Met dank aan Uitgeverij Clavis voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Paco en de hiphop

Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Paco en de hiphop kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie en voorlezen

Als introductie kun je dit filmpje van school tv laten zien. Hierin wordt uitgelegd wat breakdance is. 

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Paco komt in New York de Bronc kids tegen. Zij dansen hiphop op straat. Paco kent ook een paar moves en hij doet mee. De anderen vinden hem zo goed dat ze vragen of hij met hen meedoet aan een danswedstrijd. Daar heeft Paco wel zin in. Zouden ze winnen?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie. In dit boekje kun je ook gebruik maken van de geluidsfragmenten om moeilijke woorden uit te leggen.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk:Op de bladzijde waar ze beatboxen. Laat het geluidfragment wat erbij hoort horen. Kunnen de kinderen zelf met hun mond ook beatbox geluiden maken? Wie lijkt het meest op de beatbox uit het boek?
Betwijfelen:Op de bladzijde waar Paco de graffititekeningen bewondert. Vindt de politie deze tekeningen ook mooi? En jij?
Bedenken:Paco voelt zich goed tussen een vuurwerk van kleuren. Hoe komt het denken jullie dat hij zich daar goed voelt?
Oplossen:  De Bronx kids dansen overal. Op straat, in een club en in de metro. Kun je overal dansen? Welke dansen kun je overal doen en welke niet?
Voorspellen: Op de bladzijde van de dansbattle. Wie zou de wedstrijd winnen denken jullie en waarom denk je dat? (de eerste keer dat je het voorleest deze vraag stellen)
Ontwerpen:  Kun jij zelf op hiphop muziek een acrobatische toer laten zien?
Grote ideeën: Rappers zingen pratend hun gedichten op het ritme van de muziek. Wat zou je nog meer kunnen doen op het ritme van de muziek?
Verbinden: Kun jij een nieuwe dans verzinnen?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties en de geluiden achter in het boek: grauwe huizenblokken, acrobatische toeren, graffititekeningen, headspin, metro, gettoblaster, scratchen.
 • Uitleggen met andere woorden: Bronx, gasten, breakdancen, bende, wonderlijke klanken, dj, zet de tent in vuur en vlam, dansbattle, spannende strijd, de overwinning behalen, door het dolle heen zijn, rappers, beatboxen.
 • Door de woorden voor te doen met het boek: drumgeluiden met hun mond maken. 

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij Paco en de hiphop past het essentieel thema: 
Dansen

De zin die centraal kan staan is: ‘Hiphop is leuk’

Als centrale woord zou ik ‘hiphop’ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Beroemd
 • Wauw, bijzonder kunstig!

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • In het boek kom je veel voorbeelden van graffiti teksten tegen. Kunnen de kinderen ook graffitiletters of graffitiwoorden maken?
 • Schrijf de woorden die bij Hiphop horen  voor en de kinderen mogen deze in kleurrijke graffititaal overnemen.
 • De Bronx kids hadden allemaal hetzelfde T-shirt aan. Zo hoor je bij de club. Maak van papier een T-shirt en ontwerp je eigen clubnaam op je T-shirt.

Creatief:

 • In het boek zie je verschillende petten en brillen die de dieren dragen bij hun optreden. Ontwerp je eigen pet en bril voor een optreden.
 • Maak een rap op een gedicht en gebruik daarvoor een beat uit het boek of laat de kinderen er in een groepje een eigen beatbox bij verzinnen.

Muziek: 

 • Voor de wat oudere kinderen is het leuk om naar deze eerste hiphop dansles te kijken van dansstudio Gouda en mee te doen.
 • Kinderen voor kinderen. Ik wil later rapper worden.
 • Sesamstraat: alfabetrap
 • Voetbalrap
 • Hee, Hee doe je mee rapversie van juf Roos

Andere titels bij het thema:

Dit boek maakt deel uit van een uitwerking van de doelen uit de leerlijn kunstzinnige oriëntatie in het themaboek Wauw, bijzonder kunstig! Voor de leerlijn dans maken de kinderen met dit boek kennis met de dansstijl hip hop. De andere titels bij dit onderwerp zijn:

Enkele andere boekjes van Paco:

Vergelijkbare artikelen