Pettson en Findus bouwen een auto

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Het was een leuke dag,’ zegt Pettson, ‘maar nu gaan we slapen. Goeienacht, poes.’
‘Slaap lekker, opa’, zegt Findus.’
– Pettson en Findus bouwen een auto –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf de peuterspeelzaal.

Het verhaal

Pettson wordt wakker gemaakt door Findus en na het ontbijt gaan ze samen een auto bouwen. Findus helpt mee met timmeren en zoekt naar onderdelen. Als de trapauto klaar is kan Findus rondjes rijden in de tuin en maakt hij de koeien jaloers. Na een dag bouwen en rijden gaan ze samen slapen!

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Het is een stevig kartonnen kijk en doe-boekje voor peuters. Als snel kunnen ze aan de lipjes trekken, aan het wiel draaien en klepjes open maken in het boek. Als ze dat doen gebeurt er van alles. Zo kunnen ze de zon op laten komen, de bel laten luiden om Pettson wakker te maken, Findus laten timmeren en kastjes open en dichtmaken. Het verhaal is eenvoudig. De illustraties zijn grappig en het is leuk om met de kinderen samen op zoek te gaan naar de muizen die zich verstopt hebben of naar het wiel van de auto. Een leuk boek voor jonge kinderen.

Met dank aan Davidsfonds Infodoc  voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Pettson en Findus bouwen een auto

Voor de leeftijdsgroep 1-3 jaar is het voornaamste doel van het voorlezen in deze leeftijdsgroep het kijk- en leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Onderstaande tips geven een idee hoe je Pettson en Findus bouwen een auto kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en aan boekoriëntatie te werken.

Voor het voorlezen:

Bekijk met de kinderen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door te vragen wat ze zien en of ze een idee hebben wat dat betekent.

 • Kijk naar de illustratie en vraag de kinderen wat ze zien. Wat doet opa Pettson, wat heeft hij vast? Wat heeft Findus, het poesje vast?
 • Wat gaan ze maken denken jullie?
 • Voor de leeftijdsgroep 1-2 jaar is het leuk om ze allerlei dingen aan te laten wijzen. Wijs het poesje aan, wijs opa aan, etc…
 • Daarna lees je de titel voor.

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dat als volgt kunnen:

 • Pettson en Findus willen samen een auto bouwen maar ze moeten een beetje geholpen worden door jou, want ze zijn steeds iets kwijt. Ga jij helpen?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien.

In dit boek is de taal eenvoudig en woorden hoeven niet apart uitgelegd te worden. De illustraties en de activiteiten helpen om de woorden te begrijpen. Bijvoorbeeld bij de eerste bladzijde kunnen de kinderen aan een lipje trekken en dan komt er een zon tevoorschijn. Dit is een hele mooie actie om te laten zien wat het betekent als je daarna leest: ‘de zon kom op boven het huis van Pettson.’

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties en acties: kijk eens of je een wiel kunt vinden.
 • Uitleggen met andere woorden: trapauto.
 • Uitleggen door het te doen: de zon komt op, wakker worden, ik zal je wat koffie inschenken, ik kan erg goed op de nagels kloppen, Pettson rijdt rondjes in de tuin.

LIST bij peuters/kleuters

In peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in groep 1-2 wordt bijna altijd gewerkt met thema’s. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt. Door het gebruik van een thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terugkomen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij dit boek past het essentieel thema: Verkeer.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

 • Auto’s
 • Vervoer
 • Bouwen

Introductie van het thema:

 • Als introductie kun je onderstaand filmpje laten zien waar twee mannen een zeepkist bouwen. Daarna vertel je dat Opa Pettson en zijn poes Findus ook een auto bouwen, maar dan een auto die gaat rijden als je trapt met je voeten. Een trapauto!
 • Het thema verkeer is op Doenkids uitgebreid uitgewerkt voor peuters en kleuters. Je vindt op deze website boekentips, activiteiten en woordkaarten.

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven/geletterdheid:

 • Maak samen met de kinderen een lijst met woorden van dingen die je nodig hebt om een trapauto te maken. Maak een tekening bij de woorden of gebruik een illustratie. Laat bij deze activiteit de bladzijde zien waarop Findus samen met Pettson aan het timmeren en zagen is.
 • In het boek kun je een aantal deuren openen en kijken wat erachter zit. Maak woordkaartjes voor op de deuren.
 • Maak een tafel met spullen die in het boek te zien zijn. (hamer, spijkers, hout) en zet er woordkaartjes bij.

Motoriek/knutselen:

 • Mirelle-Creametkids beschrijft allerlei knutselmogelijkheden voor 0-4 jarigen rondom het thema verkeer.
 • Op deze pinterest vind je voorbeelden voor peuters en kleuters voor het thema verkeer.
 • Van grote dozen kun je een auto knutselen, kijk naar het schooltv filmpje hoe je dat kunt doen.
 • Maak een racebaan op grote vellen papier en de kinderen volgen de racebaan met een speelgoedautootje. Natuurlijk zitten er bochten in! Laat de kinderen de racebaan versieren zodat het op de tuin van Opa Pettson lijkt.
 • Het boek geeft zelf activiteiten om de fijne motoriek te oefenen. Zo kunnen ze trekken aan lipjes van boven naar beneden en van links naar rechts en andersom, draaien aan een wiel, iets op en neer laten schuiven, iets heen en weer laten bewegen en met een vinger de zeepkist bewegen. 

Muziek:

  Spel:

 • Op peuterjuf.nl vele ideetjes voor het thema en ik vond onder andere deze spelletjes;
 • Op reis:
  Maak met de stoeltjes, bankje of krukjes van je peutergroep samen een voertuig. Bepaal welk voertuig en waar jullie naar toe gaan. De reis kan natuurlijk langs verschillende locaties rijden.
  Laat de peuters een kaartje kopen en de reis kan beginnen. 
  Naar school:
  Praat in de kring hoe de peuters naar school zijn gekomen. Hoe ga je naar school?
  Download het document dat je daarbij kunt gebruiken. Je kunt de kinderen hun foto laten plakken onder de manier hoe ze naar school zijn gekomen of je kunt de kinderen een blokje laten plaatsen op de juiste wijze van vervoer. Als je dan de blokjes stapelt kunnen ze al snel zien welke toren hoger is en op welke manier de meeste peuters naar school komen. 

Bekijk ook: de Boekenbus

Andere titels van deze schrijver:

Overige ideeën

Filmpjes: 

Vergelijkbare artikelen