Samen gaan bouwen (Thematitel KBW23)

[DOOR MARIE-JOSE] ‘We maken herinneringen voor later,
zodat er altijd een uitweg is.’

-Samen gaan bouwen-

Het boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Samen gaan bouwen

Een vader bedenkt samen met zijn dochter dat ze een huis bouwen om in thuis te komen, een klok bouwen om samen de tijd te nemen en een vesting bouwen om vijanden buiten te houden.

Samen leren ze hoe ze om kunnen gaan met vijanden en hoe ze kunnen genieten van het heelal. Ook bedenken ze een plekje om te schuilen en waar ze hun lievelingsspullen kunnen bewaren. Tenslotte zijn ze moe van het bedenken en vallen ze samen in slaap terwijl ze elkaar warm houden.

Hoe zorg je voor leesplezier? Meld je nu aan voor het gratis webinar door op deze link te klikken.

Recensie

Oliver Jeffers heeft dit boek geschreven voor zijn dochter Mari en oma Marie. In dit prachtig geïllustreerde boek laat Oliver zien hoe een vader en een dochter een fundament leggen voor hun leven samen. Ze werken en dromen samen, gaan problemen te lijf en lossen deze samen vredelievend op. Ze maken liefdevolle herinneringen en zorgen voor een warm thuis, waar ze veilig zijn en van elkaar kunnen houden.

Je gunt alle kinderen zo’n liefdevol warm thuis, met ouders die hun kinderen leren hoe ze mogen dromen over een toekomst met oneindig veel mogelijkheden!

Het boek is ook geschikt om aan oudere kinderen voor te lezen. Vanwege de onderliggende thematiek kunnen zij ook genieten van dit boek.

Samen gaan bouwen is een thematitel voor groep 1/2voor de Kinderboekenweek 2023. Dit boek sluit goed aan bij het thema Bij mij thuis. Het kan richting geven aan gesprekken over hoe je je veilig kunt voelen thuis. Meer activiteiten bij dit boek kun je vinden in het e-book kleuters Bij mij thuis. Wil je alvast materialen om je klas te versieren? Download het pakket.

Treffend vind ik het citaat voor in het boek:

‘Je bent enkel vrij om te dromen en plannen te maken (voor de toekomst)

Wanneer je niet hoeft te vechten om (vandaag) te overleven.

Voor alle vaders en dochters op deze aardbol wier kansen minder fortuinlijk

Zijn dan de onze; ons doel is ze gelijk te maken voor iedereen’.

Met dank aan Uitgeverij De Fontein voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Samen gaan bouwen

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Samen gaan bouwen kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie:

Vraag aan de kinderen of ze wel eens dromen over later. Hoe zien zij hun toekomst? Wat willen ze later worden, maar vooral wat vinden zij het allerbelangrijkste als ze later groot zijn? In het boek worden herinneringen gemaakt. Hebben de kinderen ook herinneringen aan vroeger? Wat weten ze nog?

Voor het voorlezen:

Bekijk met dekinderen de voor- en achterkant en laat ze vertellen wat ze allemaal kunnen zien. Lees de tekst op de achterkant voor. Na het bekijken en lezen van de voor- en achterkant kun je met de kinderen bedenken wat de papa en het meisje samen gaan bouwen

Dit boek is geschikt voor alle leeftijden. Wanneer je het gaat gebruiken in hogere groepen dan is het aan te bevelen per bladzijde, telkens een stukje van het verhaal te behandelen en daarbij activiteiten aan te bieden en vragen te stellen om samen met de kinderen na te denken over de dieper betekenis die de schrijver aan dit verhaal wil geven. De vragen hieronder en sommige verwerkingen kunnen in alle groepen worden uitgevoerd.

Bij LIST bij kleuters vertel je kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kleuters nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dat als volgt kunnen:

 • Deze papa en het meisje gaan samen een huis en nog andere dingen bouwen. Papa leert het meisje hoe je om kunt gaan met vijanden. Ook denken ze na over welke lievelingsspulletjes ze willen bewaren.

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuters het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen. Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien. Leg moeilijke woorden uit door te vertellen wat je op de tekening ziet. Geef de kinderen de tijd om goed naar de illustraties te kijken want de illustraties zijn nodig om het verhaal en de boodschap in het verhaal te begrijpen. De tekeningen zijn zeer gedetailleerd en verrassend. Je kunt met behulp van de illustraties met de kinderen praten over wat er te zien is en welke betekenis het heeft in dit verhaal. Je kunt samen met de kinderen bedenken waarom de schrijver sommige dingen zo getekend heeft of sommige details heeft toegevoegd.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk:

 • Voorin het boek zie je de handen van het meisje en van papa. Achterin het boek zie je die handen weer maar dan anders.  Wat is het verschil?
 • Lees ook de tekst van deze pagina’s voor en vraag wat het verschil is tussen het begin en het einde van het boek?

Betwijfelen:

 • Op de bladzijde met de boot. We bouwen een boot die niet kapot is te krijgen. Die niet zal zinken of in stukken breekt. Kun je een boot bouwen die niet kan zinken of kapot kan gaan? Hoe zou zo’n boot gemaakt moeten worden? Hoe komt het denken jullie dat papa en het meisje zo’n boot willen bouwen?

Bedenken:

 • Op de bladzijdes met alle gereedschappen. Kunnen jullie vertellen waar je deze gereedschappen voor kunt gebruiken? Zit er iets tussen wat misschien geen gereedschap is?
 • Bekijk ook de bladzijde daarna. Wat zou het varkentje in de gereedschapskoffer doen? Hoe voelt hij zich? Wat denkt hij volgens jullie? Kun je in het boek ontdekken wat het varkentje voor het meisje betekent?
 • Op de bladzijdes van de handen: Kunnen de kinderen iets ontdekken wat anders is? (Het horlogebandje) Hoe zou dat komen denken jullie?
 • Op de bladzijde: we bouwen een toren om het heelal te bekijken en andere werelden om ons heen. Hoe zouden andere werelden om ons heen eruit zien denken jullie?

Oplossen:

 • Op de bladzijde: We maken een tafel en drinken thee, en we zeggen… Wat vind jij van de oplossing van papa en het meisje? Kun jij nog andere oplossingen bedenken om je vijanden te laten weten dat je spijt hebt?

Voorspellen:

 • De bladzijde waar een vesting gebouwd wordt om vijanden tegen te houden. Kun je met hoge muren vijanden buiten houden?
 • Soms zul je verliezen en soms zul je winnen. Wat denk je dat dat betekent?

Grote ideeën:

 • Op de bladzijde van het horloge: Ik bouw jouw toekomst en jij die van mij. Je ziet een blauwe en roze wolk met allerlei voorwerpen erin. Wat zou het meisje voor papa later wensen en wat wenst papa voor het meisje?
 • Je ziet in de blauwe en roze wolk cijfers en letters staan. Wat zouden die cijfers en letters betekenen?
 • Kun jij bedenken wat jij later wil? Wat kun je bedenken voor jouw papa en voor jouw mama later? 

Ontwerpen:

 • Papa en het meisje bouwen een plekje waar ze alles bewaren wat hen dierbaar is. Daar zetten ze hun lievelingsspulletjes apart. Waarom zou het meisje juist die spulletjes willen bewaren voor later. Welke herinneringen zou ze hebben? En papa?
 • Welke lievelingsspulletjes zou jij op zo’n plekje zetten? Hoe zou jouw plekje eruit moeten zien?

Verbinden:

 • Op de bladzijde waar papa met de paraplu achter de vos aan zit, bij het huisje wat ze gebouwd hebben om te schuilen. Papa denkt dat hij in roerige tijden een schuilplekje nodig heeft. Hoe beschermt papa het meisje? Wat heeft het meisje aan? Waar is dat voor nodig? Wat heeft papa nog meer vast? Wat zou erin zitten. Waarmee kun jij jezelf beschermen?
 • Hoe helpen jouw papa en mama jou om groot te worden, hoe helpt de juf jou, je opa en oma?

 Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: gereedschap, samenvoegen en loshalen, vesting, heelal, tunnel.
 • Uitleggen met andere woorden: toekomst, herinneringen, uitweg, tevreden, moed, schuilen, dierbaar, beschermen, roerige tijden.

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terugkomen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij het boek Samen gaan bouwen past het essentieel thema: Bij mij thuis…

De zin die centraal kan staan is: ‘ik bouw met papa een huis’

Als centrale woord zou ik ‘huis’ kiezen.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

 • Later
 • Veilig
 • Wat ik worden wil…

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Teken een horloge, net zoals in het boek met een blauwe en roze wolk. De kinderen mogen tekenen en erbij schrijven wat zij voor later willen bewaren en wat ze voor hun papa of mama wensen.
 • Geef de kinderen een papier met enkel het woordje ‘Bouwen’ erop. Ze mogen bedenken, tekenen en schrijven wat je allemaal kunt bouwen.
 • Maak een kijktafel met gereedschap en laat de kinderen er kaartjes bij leggen/ schrijven wat het is en waar je het voor kunt gebruiken.
 • Maak twee lijstjes. Wat wil de papa en wat wil het meisje in het boek?

Bouwen:

 • Bouwen wat in het boek staat: een vesting, een toren, een tafel, een tunnel, een weg naar de maan.
 • Bouw een kast waar lievelingsspulletjes in kunnen staan. Iedereen brengt iets mee en zet het in de kast.
 • Bouw een huis waar jij later in zou willen wonen.

Tekenen

 • Teken een leeg huis en laat de kinderen bedenken hoe hun huis er later uit ziet,
 • Maak een tekening van een horloge, welke tijd is voor jou belangrijk?
 • Teken gereedschap. Wat heb je nodig om een huis te bouwen?
 • Teken je eigen handen en schrijf erbij wat jouw handen allemaal kunnen maken/ Schrijf in elke vinger hoe je zelf een goede vriend bent voor iemand anders.

Ontdekken:

Muziek:

Rekenen:

 • Tel eens hoeveel spullen het meisje en papa willen bewaren.
 • Tel de ramen in het huis.
 • Praat met de kinderen over de tijd tussen nu en later als ze groot zijn. Wat zou er veranderen?
 • Hoe hoog is de muur die ze gebouwd hebben?
 • Hoever kunnen ze kijken vanaf de toren?
 • Hoe ziet het vogeltje eruit vanuit het meisje als ze in de hangmat ligt?
 • Hoelang duurt het verhaal? Hoe kun je dat weten? (meerdere seizoenen)

Natuur:

 • In het boek kom je de volgende onderwerpen tegen: Aarde, planeten, je ziet sterren en zonnestelsels, bergen, bomen en wolken. Blader met de kinderen eens door het boek en benoem alle natuurverschijnselen in het boek. Zien ze seizoenen terug? Waaraan?
 • Wat heeft het vuurtje te betekenen in het boek?
 • Je ziet op verschillende bladzijdes mensen en figuurtjes met een glazen bol om hun gezicht getekend. Waarom zou de schrijver dit hebben gedaan? 
 • Vos rent weg met het kompas in zijn bek. Waar heb je een kompas voor nodig? Op welke bladzijdes zie je dat kompas ook? Waar gebruikt papa het voor denk je?

Andere titels bij het thema Bij mij thuis

Overig idee

Vergelijkbare artikelen