Samen zijn we thuis (thematitel KBW23)

[DOOR MARIE-JOSE]
‘Thuis vind je met je ogen dicht de weg.’
-Samen zijn we thuis-

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf 4 jaar.

Het verhaal

Cover Samen zijn we thuis

Thuis is waar je je veilig voelt. Je herkent je voordeur en de stoelen in de kamer. Je knuffel zorgt ervoor dat je je fijn voelt. Zo zijn er nog meer dingen die thuis een veilige plek maken. Niet alleen de spullen zijn belangrijk maar ook de mensen om je heen. Maar wat als je gaat verhuizen naar een ander huis? Hoe is het daar?

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Hoe zorg je voor leesplezier? Meld je nu aan voor het gratis webinar door op deze link te klikken.

Recensie

Dit boek is een thematitel bij de Kinderboekenweek 2023 met als thema Bij mij thuis. Het kan een mooi introductieboek zijn om na te denken over hoe het bij iedereen thuis eruit kan zien en wat de rituelen zijn. Er is veel aandacht in het boek over hoe je je veilig voelt en dat het samenzijn een goed gevoel geeft. Je thuis voelen is veel meer dan uiterlijke dingen. Die boodschap geeft het boek mee. De zinnen zijn kort, soms haast telegramstijl, maar juist door de korte formulering brengen ze een krachtige boodschap over. De illustraties zeggen nog veel meer. Ze zijn warm en kleurrijk. Het multiculturele gezin in dit verhaal straalt warmte en vrolijkheid uit. Samen kunnen ze alles aan!

Samen zijn we thuis is een thematitel voor groep 1/2 voor de Kinderboekenweek 2023. Dit boek sluit goed aan bij het thema Bij mij thuis. Meer activiteiten die passen bij dit boek kun je vinden in het themaboek Bij mij thuis. Wil je alvast materialen om je klas te versieren? Download het pakket.

Met dank aan uitgeverij Gottmer voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Samen zijn we thuis.

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Samen zijn we thuis kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken. 

Verder vind je in dit blog ook uitwerkingen hoe je met dit prentenboek aan de slag kunt gaan met geletterdheid en hoe je allerlei activiteiten kunt koppelen aan dit specifieke boek.

Introductie en voorlezen

Als introductie: Bespreek met de kinderen wat het betekent als je thuis bent. Wie zijn daar dan? Hoe ziet het samen thuis zijn eruit? Laat dan de kaft zien en vraag wat ze zien. Wat zou de schrijver bedoelen met ‘Samen zijn we thuis’?

Voor het voorlezen:

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • Vertel dat dit boek gaat over een meisje met een hond, een papa een mama en een broertje. Ze wonen in een heel gezellig huis. Het meisje vertelt over haar huis en wat ze er zo leuk vindt. Maar op een dag gaat ze verhuizen naar een ander huis. Is het daar ook zo gezellig?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien (liefst via het digibord). Moeilijke woorden op de pagina leg je van tevoren uit in kindertaal eventueel met hulp van de illustratie. In dit boek is niet het verhaal zelf van groot belang maar vooral de informatie via de prenten kan centraal staan. Mijn voorkeur gaat uit naar het voorlezen en gelijktijdig stilstaan bij wat je ziet op de prenten voordat je verder gaat. Je kunt tijdens een tweede keer voorlezen aan de kinderen vragen hoe het in hun eigen huis eruit ziet. Zo maken ze kennis met een andere inrichting dan thuis.

Bij volgende keren voorlezen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment of een bepaald land uit het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

Kijk en vergelijk Laat de schutbladen voorin en achterin zien. Wat is het verschil? Kijk ook naar de bladzijde waar het donker is en waar je met je ogen dicht de weg kunt vinden en de volgende bladzijde. Wat is anders?
Betwijfelen Ga naar de bladzijde waar het meisje in bed ligt. De tekst is: ‘En je eenpersoonsbed voor twee’Kan dat?
Bedenken Op de bladzijde waar ze met de hele familie aan tafel zitten. Wie zouden al die mensen zijn?
Oplossen Het meisje neemt spullen mee uit het oude huis. Waarom zou ze een t shirt en een kussen meenemen?
VoorspellenGa naar de bladzijde waar staat: ‘Tot alles verandert.’ Vraag hier als je voor de eerste keer voorleest: Wat zou er veranderen denk je?
Ontwerpen Het nieuwe huis is anders. Hoe denk je dat haar nieuwe huis eruit ziet?
Grote ideeënIn het begin is het vreemd in het nieuwe huis. Maar al snel wennen ze aan het nieuwe huis. Hoe komt het denk je dat ze snel wennen?
Verbinden Wat zou jij meenemen als je ging verhuizen? Wat mag in je oude huis blijven?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties:mand voor schoenen, vensterbank, eromheen, scherven, schuim, eenpersoonsbed, tegen leunen. 
 • Uitleggen met andere woorden: als je geluk hebt, een stille omhelzing, achterlaten, schaduwen.

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: Bij mij thuis

De zin die centraal kan staan is: ‘Samen zijn we thuis
Als centrale woord zou ik ‘thuis’ kiezen. 

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Verhuizen
 • Familie

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Op het eerste schutblad zie je winkels met een bord. Kun jij borden maken voor verschillende winkels?
 • Wat zegt jouw mama als je thuiskomt? En wat als jullie gaan eten/naar bed gaan? Schrijf de zinnen op .
 • Kijk op de bladzijde waar iedereen aan tafel zit. Wat eten ze?
 • Kun jij namen bedenken voor de mensen en de hond in het boek?
 • Samen zingen ze liedjes, welk liedje zingen ze? Schrijf het op en maak een tekening.
 • In de dozen in het nieuwe huis zitten spullen. Wat zou in de doos van de keuken zitten.

Rekenen:

 • Hoeveel scherven worden opgeveegd?
 • Hoeveel mensen zitten er aan tafel?
 • Hoeveel mensen hebben lang haar/kort haar?
 • Hoeveel borden tel je?
 • Welk bord zit het meeste vol? Op welk bord ligt het minst?
 • Hoeveel vorken zie je? Hoeveel lepels?
 • Wie weegt het zwaarst denk je? Wie weegt het minste van iedereen?

Muziek:

Creatief:

 • Teken het nieuwe huis. Hoe denk jij dat de slaapkamer in het nieuwe huis eruit ziet?
 • In het nieuwe huis staan dozen vol met spullen. Teken een doos en teken wat erin zit.
 • Teken de voordeur van het nieuwe huis. Op welk nummer wonen ze en wat staat er naast de bel?
 • In het nieuwe huis zijn nieuwe schaduwen. Kun jij een schaduw tekenen van een voorwerp? Zet een voorwerp op de tafel en op het papier erachter kun je de schaduw tekenen. (maak gebruik van de zon of een lamp).
 • Teken het kleed met lekkers erop.

Spel:

 • Verzamel de schoenen van de kinderen in een doos, net als in het boek en wie kan de goede paren weer bij elkaar vinden en naar het juiste kind brengen?
 • In het boek speelt het meisje verstoppertje. Verstop een aantal dingen uit de klas ergens. Vertel de kinderen wat verstopt is en zij mogen op zoek gaan.
 • De bladzijde waar je met je ogen dicht de weg weet nodigt uit om te kijken of kinderen geblinddoekt spullen herkennen in de klas. Of misschien herkennen ze elkaar als ze mogen voelen wie er voor hen staat.

Overige ideeën

Andere titels bij het thema Bij mij thuis

*Dit bericht bevat affiliate links

Vergelijkbare artikelen