Sinterklaas

[DOOR SANDRA] ”Kijk eens Pieten, wat er bij de post zit! Óns nieuwe Sinterklaasboek.”
– Sinterklaas –

Dit boek is geschikt om te bekijken en ontdekken van 0 tot 100 jaar.

Het verhaal

Cover Sinterklaas

Sinterklaas van Charlotte Dematons is een kijk- en zoekboek met levendige illustraties. Elke bladzijde van het prentenboek vertelt een verhaal. Het begint in Spanje waar het landgoed van Sinterklaas en de pieten te zien is, met een groot landhuis, een pietenflat en het pakjeshuis. Gevolgd door een inkijkje in de stoomboot en het vertrek van Spanje naar Nederland. Verder in het boek is de aankomst in Nederland te zien, het huis van Sinterklaas in Nederland en de pietengymzaal. Vervolgens worden de pakjes bezorgd, het Sinterklaasfeest gevierd en ten slotte keert de stoomboot huiswaarts richting Spanje, in Spanje is het groot feest en komt de Sint tot rust.

Binnen het grote verhaal, zijn kleine verhaallijnen geïllustreerd zoals een beteuterd pietje die getroost wordt door een andere piet en een poesje. Van een oma wordt een tas gestolen, een piet rent achter de tasjesdief aan… Twee pieten die hongerig zijn geworden van het bezorgen van pakjes en zitten daarom in een boom boterhammen eten. Hierdoor blijf je naar de prenten kijken en steeds kleine verhaaltjes ontdekken die herkenbaar zijn en goed binnen het grotere verhaal passen.

Op de achterkant van het boek is een verhaallijn beschreven van de pieten die het boek vinden bij de post. Ze zijn benieuwd waar in het boek zij te vinden zijn en dat geeft meteen leuke zoekopdrachten in het boek. Op elke bladzijde is de snoeppiet te zien, Witje de kat van Sinterklaas (behalve bij het rondbrengen van pakjes op het platteland), de hoofdpiet en natuurlijk Sinterklaas. Daarnaast kun je ook zoeken naar een aantal pieten die niet op elke bladzijde zijn geïllustreerd zoals de Computerpiet en Beertjespiet. Ben jij, net als de pieten, benieuwd naar het Sinterklaasboek? Dan heeft Postpiet een goede tip:

‘Laten we rustig gaan zitten en heel goed kijken, precies zoals kinderen dat doen. Dan ontdekken we vanzelf wat er allemaal te zien is.’

Sinterklaas landgoed

Recensie

Portret Sinterklaas
Foto door Sanne de Wolf

Het boek Sinterklaas stond hoog op mijn verlanglijstje. Al eerder illustreerde Charlotte Dematons prachtige boeken zoals De gele ballon, Nederland en het Alfabet-boek. Ze kan met haar tekeningen de realiteit goed in beeld brengen, met veel grapjes en mooie verhaallijnen. De oorspronkelijke versie van het boek Sinterklaas verscheen in 2007, maar werd op eigen verzoek van de illustratrice in 2017 uit de handel genomen. Charlotte Dematons werkte twee jaar lang aan een nieuwe versie en heeft ditmaal niet alleen geïllustreerd, maar ook het hele uitgeefproces in handen genomen met haar eigen uitgeverij Dematons.

De illustraties in het boek zijn gemoderniseerd en passen daarom goed in de huidige tijd. Charlotte Dematons zorgt er met deze nieuwe versie van het Sinterklaas-boek voor dat weer meer mensen kunnen genieten van een inclusief Sinterklaasfeest. Dit is onder andere terug te zien in het boek met pieten van alle kleuren, het diverse publiek op de kade bij de aankomst van Sinterklaas en een kijkje in de huiskamer bij mensen thuis. Niet alleen de personages hebben een update gekregen, ook het landgoed van Sinterklaas is veranderd met een pietenflat, er zijn nieuwe verhaallijntjes bijgekomen en ook de digitale samenleving is terug te zien in het boek.

Een leuke extra toevoeging aan de eerste druk is de Sinterklaaskrant met onder andere artikelen van pieten, een interview met Diewertje Blok, een voorstelrondje, het landgoed in Spanje en het spelletje ‘Zoek de verschillen’.

Het Sinterklaas-boek is een boek waar ik uren naar kan blijven kijken en nieuwe dingen ontdekken. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om dit met de kinderen in mijn klas te delen!

Met dank aan uitgeverij Dematons voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën voorlezen Sinterklaas

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Hieronder staat beschreven hoe je Sinterklaas kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie en voorlezen

Als introductie:

Zet een haardvuur aan het op het digibord en zing met de kinderen een liedje voor Sinterklaas!

Voor het voorlezen:

Bekijk met de kinderen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door te vragen wat ze zien en of ze een idee hebben wat dat betekent.

Vertel kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kinderen nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dit als volgt kunnen:

 • In dit boek kun je zien hoe Sinterklaas en de pieten in Spanje wonen. Ze hebben daar een groot landgoed met een kasteel, een pietenflat en een pakhuis. Sinterklaas komt met een stoomboot vol pakjes naar Nederland. Als Sinterklaas aankomt in Nederland is het feest op de kade. In Nederland heeft Sinterklaas ook een groot kasteel. De pieten trainen in een gymzaal. Sinterklaas en de pieten brengen pakjes rond over de daken. Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Daarna keert de Sint en de pieten huiswaarts naar Spanje.

Sinterklaas is een boek vol illustraties en zonder tekst. In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je het Sinterklaas-boek kunt voorlezen en welke vragen je aan de kinderen kunt stellen. Door vragen te stellen is het mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Bladzijde: het landgoed van de pieten in Spanje

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Je ziet hier het landgoed van de pieten in Spanje. Wat is een overeenkomst tussen het wonen in Spanje en Nederland. Wat is er anders?
 • Betwijfelen: Op de achtergrond zie je een ridder te paard. Zouden in Spanje nu nog steeds ridders te paard rijden. Waarom wel/niet?
 • Bedenken: Eerst woonden de pieten op de zolderkamer. Nu hebben de pieten een eigen pietenflat. Waarom denk je dat de pietenflat gebouwd is?
 • Oplossen: Bij het voetbalveld zie je een piet in de regenpijp klimmen. Waarom zou deze piet in de regenpijp klimmen?
 • Voorspellen: Op de voorgrond zie muziekkanten. Welke liedjes zouden zij spelen? Waarom denk je dat?
 • Ontwerpen: Wat zou de schilderpiet zien? Wat zou hij dan kunnen schilderen?
 • Grote ideeën: In de ezelstal zie je het ezeltje Ozorustig. Ozorustig mag nooit mee naar Nederland toe. Waarom denk je dat Ozorustig nooit mee mag? Kun jij iets bedenken wat Ozorustig in Nederland kan doen?
 • Verbinden: Zou jij zo hoog durven klimmen net als de piet in de regenpijp?

Bladzijde: het landgoed van Sinterklaas in Spanje

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: De bomen in de tuin van Sinterklaas zijn in verschillende kleuren geïllustreerd. In welk seizoen is deze illustratie gemaakt. Waaraan zie je dat?
 • Betwijfelen: Het kasteel van Sinterklaas is heel groot. Lijkt het jou fijn om te wonen in een groot kasteel? Waarom wel of niet?
 • Bedenken: Op deze illustratie zie je verschillende gebouwen met heel veel kamers. Waarvoor zijn de verschillende gebouwen/kamers bedoeld?
 • Oplossen: Op het schoolplein zit een piet met zijn billen vast in het basketbalnet. Hoe komt deze piet met zijn billen in het basketbalnet. Hoe komt de piet er weer uit?
 • Voorspellen: Wat gaat de piet op de bakfiets doen? Waarom denk je dat?
 • Ontwerpen: Op het schoolplein zie je verschillende speeltoestellen. Welk speeltoestel wil jij ook op jouw schoolplein? Waarom?
 • Grote ideeën: De jonge pieten gaan in Spanje naar de Nicolaasschool Wat zouden de pieten leren op de Nicolaasschool?
 • Verbinden: Ben jij weleens in een groot kasteel geweest. Hoe zag dat eruit?

Bladzijde: de pietenflat

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: De pietenkamers zien er heel verschillend uit. Zie je iets wat elke kamer heeft?
 • Betwijfelen: Het huis heeft heel veel slaapkamers. Een aantal kamers zijn geen slaapkamers. Zoek naar een kamer die géén slaapkamer is. Waarom is dit geen slaapkamer?
 • Bedenken: Beertjespiet zit op zijn bed te jammeren. Waarom jammert de Beertjespiet. Kun jij bedenken hoe je zijn probleem kunt oplossen?
 • Oplossen: Achter het huis zie je twee verkeerspieten op een fiets. In welke kamer zouden zij wonen? En waarom daar?
 • Voorspellen: Onderaan in de pietenflat zie je drie pieten die samen iets drinken. Een piet kijkt blij, de ander verbaasd. Wat laat de blije piet zien?
 • Ontwerpen: Deze bladzijde geeft een inkijkje in de verschillende kamers van de pieten. Als jij een pietenkamer mocht ontwerpen. Hoe zou die eruitzien?
 • Grote ideeën: In welke kamer wil jij het liefste slapen? Waarom wil je daar slapen?
 • Verbinden: Zie je iets in de pietenkamers wat jij ook in huis hebt.

Bladzijde: het kasteel van Sinterklaas

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Hier zie je de kamers in het kasteel van Sinterklaas. Zie je een kamer die lijkt op een kamer in de Pietenflat?
 • Betwijfelen: Snoeppiet is steeds lekkere dingen aan het eten. Wat denk je dat Sinterklaas daarvan vindt?
 • Bedenken: In de eetkamer is de lange eettafel gedekt. Hoeveel personen kunnen aan tafel? Wie mogen aan deze tafel eten?
 • Oplossen: De stal van Ozosnel is op de eerste verdieping. Hoe komt Ozosnel naar beneden?
 • Voorspellen: Welke verdieping in dit huis is speciaal voor Sinterklaas? Waarom denk je dat?
 • Ontwerpen: In de eetkamer hangen veel schilderen. Welke schilderijen wil jij in huis ophangen? Waarom die?
 • Grote ideeën: Je ziet hier het kasteel van Sinterklaas. Welke dingen in het leven zijn belangrijk voor jou?
 • Verbinden: In de muziekkamer staan veel muziekinstrumenten. Welke muziekinstrumenten ken jij? Heb jij ook een muziekinstrument in huis?

Bladzijde: het pakjeshuis

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: De pieten hebben verschillende beroepen. Welke beroepen zie je? Waaraan zie je dat?
 • Betwijfelen: Denk je dat al deze pakjes in één stoomboot mee naar Nederland kunnen? Waarom wel/niet?
 • Bedenken: In de keuken kijkt een piet niet zo blij naar Snoeppiet. Waarom kijkt die piet niet blij?
 • Oplossen: In het pakhuis liggen enorme bergen met pakjes. Hoe weten de pieten voor wie welk pakje is? Hoe kunnen ze jouw pakje snel vinden?
 • Voorspellen: Hoeveel pakjes denk je dat er in het pakjeshuis liggen?
 • Ontwerpen: Boven in het pakhuis worden nieuwe pietenpakken ontworpen. Als jij een pietenpak mag ontwerpen, hoe ziet jouw ideale pietenpak eruit?
 • Grote ideeën: Als jij een pakje aan een ander mag geven, aan wie wil je dan iets geven en wat geef je dan?
 • Verbinden: In het pakhuis staan teksten met landen en provincies. Zie jij het land/de provincie waar jij in woont?

Bladzijde: de stoomboot

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: In welke ruimte zitten de meeste pakjes verstopt? En waar het minst? Hoe zie je dat?
 • Betwijfelen: Alle pieten hebben een eigen taak in de stoomboot. Wat lijkt jouw het fijnste / minst fijne werk om te doen in de stoomboot? Waarom denk je dat?
 • Bedenken: Een pietje zit verstopt in de reddingsboot. Waarom verstopt het pietje zich in de reddingsboot?
 • Oplossen: Als Sinterklaas niet alle pakjes met de boot naar Nederland kan brengen. Hoe kan Sinterklaas dan ervoor zorgen dat de pakjes in Nederland aankomen?
 • Voorspellen: Hoelang duurt de reis per stoomboot van Spanje naar Nederland?
 • Ontwerpen: Als jij de stoomboot van Sinterklaas opnieuw mag ontwerpen. Hoe zou die eruitzien? Welke ruimtes heeft de stoomboot?
 • Grote ideeën: Hoe kan een grote zware stoomboot drijven?
 • Verbinden: Sinterklaas reist met de stoomboot naar Nederland. Hoe ga jij op reis als ver weg gaat? En waar ga je dan naartoe?

Bladzijde: het vertrek van Spanje naar Nederland

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Het pakhuis is heel groot geïllustreerd en de stoomboot heel klein. Hoe komt dat?
 • Betwijfelen: Op de kade huilt een pietje heel hard. De tranen lopen uit zijn ogen en er ontstaan plasjes water op de grond. Kan dat in het echt ook gebeuren?
 • Bedenken: Waarom mogen niet alle Pieten mee naar Nederland?
 • Oplossen: Op de kade achter de grote rotsen zit een pietje heel beteuterd. Waarom zou deze piet verdrietig zijn? Een andere piet en de poes troosten de piet. Kun jij een oplossing bedenken voor het verdriet?
 • Voorspellen: Hoeveel pieten reizen met Sinterklaas naar Nederland op de stoomboot?
 • Ontwerpen: Waarvoor is de grote stellage bij het pakhuis bedoeld?
 • Grote ideeën: Als jij iets op deze bladzijde mag veranderen, wat zou dat zijn?
 • Verbinden: Heb jij weleens afscheid van iemand genomen? Waarom? Hoe voelde jij je toen?

Bladzijde: de aankomst in Nederland

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: In welk seizoen komt Sinterklaas aan in Nederland? Waaraan zie je dat?
 • Betwijfelen: Op de rechter bladzijde zie je drie pieten op elkaar staan. Kan dat?
 • Bedenken: Sinterklaas krijgt heel veel tekeningen. Wat kan hij met al die tekeningen doen?
 • Oplossen: Het is heel druk bij de intocht van Sinterklaas. De mensen staan rijen dik. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen het goed kan zien?
 • Voorspellen: Een dief steelt een tasje van een mevrouw. Een piet rent achter de dief aan. Hoe zou dit aflopen?
 • Ontwerpen: Je ziet een fanfare en een koor bij de intocht van Sinterklaas. Wat zou jij voor Sinterklaas willen doen?
 • Grote ideeën: Als jij de intocht van Sinterklaas in Nederland mag organiseren, wat zou jij dan doen?
 • Verbinden: Ga jij naar de intocht van Sinterklaas kijken (op televisie)? Wat zie je op deze illustratie en zie je ook in het echt?

Bladzijde: het kasteel van Sinterklaas in Nederland

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Welke Sinterklazen zijn tevreden en wie is niet tevreden. Waaraan zie je dat of waarom denk je dat?
 • Betwijfelen: Wie kan een goede hulpsinterklaas zijn en waarom?
 • Bedenken: Waar kunnen de hulpsinterklazen de echte Sinterklaas bij helpen?
 • Oplossen: Linksonder zie je twee Sinterklazen ruzie maken. Waarom zouden zij ruzie hebben en hoe kunnen ze de ruzie oplossen?
 • Voorspellen: Mogen alle hulpsinterklazen die je hier ziet ook daadwerkelijk Sinterklaas helpen bij zijn feest?
 • Ontwerpen: Wat moet een hulpsinterklaas volgens jou kunnen?
 • Grote ideeën: Waarom zou Sinterklaas beveiligers hebben?
 • Verbinden: Waar zou jij Sinterklaas bij willen helpen? Waarom wil je dat doen?

Bladzijde: de Pietengymzaal hulppietentrainingsdag

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Je ziet de (hulp)pieten in de gymzaal verschillende oefeningen uitvoeren. Wat gaat er al goed? Wat kan nog beter? Waarom vind je dat?
 • Betwijfelen: Linksonder zie je een man verdrietig naar de uitgang lopen begeleid door een piet. Waarom zou deze man verdrietig zijn?
 • Bedenken: Bij de evenwichtsoefeningen, onderdeel 6 in de gymzaal, zie je een hulppiet met stok over de balk lopen. Waar kan deze hulppiet de Sint goed bij helpen?
 • Oplossen: Op de blauwe mat zie je een hulppiet met zijn hoofd omlaag hangen terwijl hij de klimmuur beklimt. Welke tip kan piet aan hem geven, zodat de hulppiet wel met zijn hoofd omhoog gaat?
 • Voorspellen: Denk je dat elke hulppiet die je ziet aan alle eisen die op de muur staan kunnen voldoen. Waarom wel/niet?
 • Ontwerpen: In de gymzaal zie je verschillend gymtoestellen klaarstaan. Wat ontbreekt in de gymzaal? Wat moeten de (hulp)pieten volgens jou oefenen?
 • Grote ideeën: Wat moet een (hulp)piet volgens jou kunnen om een goede piet te zijn?
 • Verbinden: Je ziet pieten en hulppieten op de hulppietentrainingsdag. Op de muur hangt een lijst van de dingen die een piet moet kunnen Welke kunstjes kun jij ook?

Bladzijde: pakjesavond in de stad

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Laat de illustratie van de stad zien en de illustratie van het platteland (één bladzijde verder). Wat is het verschil tussen het dorp en het platteland?
 • Betwijfelen: Je ziet Ozosnel, het paard van Sinterklaas, over het dak lopen. Wat kan Ozosnel wel en kunnen andere paarden niet?
 • Bedenken: In de flat met de gekleurde vlakken zie je een man omhoog kijken. Waarom kijkt de man omhoog? Wat zou hij zien of horen?
 • Oplossen: Je ziet op verschillende plekken pieten in of bij schoorstenen. Hoe komen de Pieten weer terug op het dak?
 • Voorspellen: Twee pieten glijden van het dak af. Hoe zou dit aflopen?
 • Ontwerpen: Onderaan de rechterbladzijde zie je een piet in een boek kijken. Een andere piet wijst de wijs. Hoe kunnen Sinterklaas en de pieten makkelijk de weg vinden?
 • Grote ideeën: Sinterklaas en de pieten brengen pakjes rond. Wanneer ben jij blij met een cadeautje?
 • Verbinden: Zie je een huis die op jouw huis lijkt? Waarom lijkt het huis op jouw huis?

Bladzijde: pakjesavond op het platteland

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: In de school zie je verschillende klaslokalen. Kun jij zien welke piet waar is geweest? Waaraan zie je dat?
 • Betwijfelen: Je ziet pieten varen in een boot op de rivier. Kun je in een boot op de rivier varen als het buiten vriest. Waarom wel/niet?
 • Bedenken: De huizen op het platteland staan ver uit elkaar. Op welke manier kunnen Sinterklaas en de pieten ervoor zorgen dat de pakjes snel bezorgd worden?
 • Oplossen: Op het dak van de school glijdt een piet uit. Hoe kan de piet ervoor zorgen dat hij niet meer uitglijdt over het besneeuwde dak?
 • Voorspellen: Je ziet veel pieten spelen als ze ‘s nachts op pad gaan. Zouden alle pakjes op tijd bezorgd worden, wanneer de pieten onderweg ook spelen?
 • Ontwerpen: Je ziet de pieten op de illustratie verschillende bewegingen maken. Kun jij een piet nadoen? En kunnen andere kinderen raden wie jij nadoet?
 • Grote ideeën: Sinterklaas wil er voor iedereen zijn. Ken jij iemand die ook aardig is voor iedereen? Wie is dat en wat doet hij/zij?
 • Verbinden: Je ziet de pieten verschillende spelletjes spelen zoals kaarten, voetballen of met sneeuwballen gooien. Welke spelletjes speel jij graag?

Bladzijde: pakjesavond bij mensen thuis

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Je ziet hoe verschillende mensen pakjesavond vieren. Wat is een overeenkomst tussen de mensen ? Wat is een verschil?
 • Betwijfelen: Je ziet de verschillende gezichtsuitdrukkingen van de mensen. Hoe denk jij dat de mensen zich voelen. Waarom denk je dat?
 • Bedenken: Zou het hondje op de tweede verdieping ook een pakje krijgen? Wat zou het zijn en waarom denk je dat?
 • Oplossen: Ozosnel wacht buiten in het schuurtje op Sinterklaas. Vind je dit een goede oplossing? Kun je ook een andere fijne plek bedenken voor Ozosnel?
 • Voorspellen: Zouden de jongens op zolder ook een pakje krijgen van Sinterklaas?
 • Ontwerpen: Als je een cadeau aan een ander mag geven. Wat zou je geven en waarom geef je dat cadeau?
 • Grote ideeën: De twee jongens op de zolderkamer spelen een computerspelletje. Hoe kan Sinterklaas ervoor zorgen dat zij ook pakjesavond vieren?
 • Verbinden: Je ziet hoe verschillende families pakjesavond vieren. Hoe vier jij pakjesavond thuis?

Bladzijde: de stoomboot keert huiswaarts

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Laat de illustratie zien van het vertrek van de stoomboot vanuit Spanje naar Nederland en vervolgens de illustratie van de stoomboot die huiswaarts keert. Wat is het verschil?
 • Betwijfelen: Je ziet de stoomboot op het woeste water. Hoe zou Sinterklaas, de pieten en Ozosnel zich voelen? Waarom denk je dat?
 • Bedenken: Als Sinterklaas niet met stoomboot naar Nederland komt. Hoe kan de Sint dan reizen?
 • Oplossen: Op deze illustratie lijkt het storm op zee. Wat kan de Sint doen om rustig te kunnen varen?
 • Voorspellen: Op zee vaart niet alleen sinterklaas in een boot. Wat zouden mensen doen als ze Sinterklaas tegenkomen op zee?
 • Ontwerpen: Kun jij een boot bedenken die heel goed met storm op zee kan varen? Hoe ziet die boot eruit?
 • Grote ideeën: Als jij een bezoekje mocht brengen aan de Sint in Spanje. Wat wil je dan zien en waarom dat?
 • Verbinden: Ben jij weleens met storm op reis gegaan? Hoe voelde jij je toen?

Bladzijde: thuis in Spanje

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Kijk en vergelijk: Zie je iets dat je heel mooi vindt op deze bladzijde? Waarom kies je dat uit?
 • Betwijfelen: Denk je dat Sinterklaas zin heeft in een groot feest als hij net is teruggekeerd in Spanje?
 • Bedenken: Wat doet Sinterklaas het hele jaar door in Spanje?
 • Oplossen: Een piet bij de taart kijkt verbaasd. Waarom zou hij verbaasd zijn?
 • Voorspellen: Wat zit er in de kisten en koffers die de pieten dragen?
 • Ontwerpen: Als jij een taart voor Sinterklaas mag ontwerpen. Hoe zou de taart eruitzien?
 • Grote ideeën: De pieten dragen een heel groot cadeau. Wat zou dit cadeau zijn?
 • Verbinden: Wie wacht op jou als je thuiskomt?

Werken vanuit essentiële thema’s

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Kies een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Uitleg over het essentiële thema lees je in het blog Werken met essentiële thema’s. (moet nog een link ingeplakt worden)

Essentieel thema

Binnen een essentieel thema werk je met een centrale zin en woord. Uitleg over de centrale zin en het centrale woord lees je het blog Geletterdheid met prentenboeken.

Bij dit boek past het essentieel thema: 
Sinterklaas

De zin die centraal kan staan is: ‘Het feest van Sinterklaas’.
Als centrale woord zou ik ‘Sinterklaas‘ kiezen.

Andere essentiële thema’s bij dit prentenboek kunnen zijn:

 • Feest

Mogelijke activiteiten

Hoeken:

 • Maak een kopie van een bladzijde uit het Sinterklaas-boek op in de themahoek en breng daarmee kinderen op ideeën om het spel te verrijken.

Creatief schrijven:

 • Kaft: Uit hoeveel letters bestaat het woord ‘Sinterklaas’? Welke letters uit het woord ken je? Begint jouw naam ook met één letter het uit woord ‘Sinterklaas’? Schrijf de letters van ‘Sinterklaas’ onder elkaar op. Kun je met elke letter uit het woord een nieuw woord bedenken dat met ‘Sinterklaas’ te maken heeft?
 • Het landgoed van de pieten in Spanje: Schrijf of teken een verhaal over hoe jij op Ozosnel of Ozorustig rijdt! Waar gaan jullie naartoe? Wat vindt Sinterklaas daarvan?
 • Het landgoed van Sinterklaas in Spanje: Je ziet op deze bladzijde dat de postbode brieven brengt naar Spanje. Schrijf/teken een brief voor Sinterklaas.
 • De pietenflat: Welke pietenkamer vindt jij het leukst? Waarom die? Teken of schrijf een brief aan de piet en vertel aan de piet waarom jij de pietenkamer het leukst vindt.
 • Het kasteel van Sinterklaas: Wat is het voordeel van het wonen in een groos kasteel en wat is het nadeel? Maak een lijstje van de voor- en nadelen.
 • Het pakhuis: Maak een kopie van de bladzijde. Laat de kinderen opschrijven wat ze zien.
 • De stoomboot: Welke geluiden hoor je op de stoomboot? Doe de geluiden na en schrijf ze op.
 • Het vertrek van Spanje naar Nederland: Hoelang vaart de Stoomboot van Nederland naar Spanje? Kun jij een aftelkalender maken voor de reis?
 • De aankomst in Nederland: De kinderen op de kade maken tekeningen en schrijven brieven voor Sinterklaas. Kun jij ook een brief of tekening maken voor Sinterklaas?
 • Het kasteel van Sinterklaas in Nederland: Kunnen jullie samen een vacature tekst schrijven voor een hulpsinterklaas?
 • In de gymzaal van de hulppietentraningsdag hangt een lijst van dingen die een (hulp)piet moet kunnen. Kun jij een top 10 lijstje maken van dingen waarvan jij vindt dat een piet moet kunnen.
 • Pakjesavond in de stad: Maak een ‘Ik-wil’ gedicht. De kinderen kiezen één ding uit wat ze graag willen hebben. Elke zin begint met ‘Ik wil…’ Vanaf de tweede zin kiezen de kinderen een voegwoord, zoals: en, maar, of, dan (wel), dus, want, voordat, nadat, tot, etc. Eindig met de herhaling van de eerste zin.
 • Pakjesavond op het platteland: Bedenk een fijne uitvinding voor Sinterklaas, zodat hij snel en makkelijk door de sneeuw pakjes kan bezorgen.
 • Pakjesavond bij mensen thuis: Sinterklaas en de pieten schrijven vaak een gericht bij een cadeautje. Kun jij ook een gedicht schrijven?
 • De stoomboot keert huiswaarts: Je ziet de woeste golven waarop de boot vaart. Welke bewegingen maken de golven? Teken ze.
 • Thuis in Spanje:

Rekenen:

 • Kaft: Hoeveel pieten zie je op de kaft?
 • Het landgoed van de pieten in Spanje: Hoeveel voertuigen zie je?
 • Het landgoed van Sinterklaas in Spanje: Wat is het hoogste/laagste gebouw dat je ziet?
 • De pietenflat: Hoeveel kamers heeft de pietenflat? Hoeveel kamers op de begane grond/eerste/tweede/derde/vierde verdieping. Breng het in beeld door een staafdiagram te maken.
 • Het kasteel van Sinterklaas: Wat is de grootste/kleinste kamer in het kasteel?
 • Het pakhuis: Kun je de pakjes op deze bladzijde tellen? Waarom wel/niet? Hoe noem je het als je iets niet kunt tellen? Kun je iets bedenken dat ook ontelbaar is?
 • De stoomboot: Is het grootste deel van de boot onder of boven water? Hoe kun je dat meten?
 • Het vertrek van Spanje naar Nederland: Tel de pieten op de kade en op de stoomboot. Zijn er meer pieten op de kade of op de stoomboot?
 • De aankomst in Nederland: Zie je ergens een cirkel/driehoek/vierkant? (Het verkennen van meetkundige basisvormen).
 • Het kasteel van Sinterklaas in Nederland: Hoeveel Sinterklazen zie je hier?
 • De pietengymzaal hulppietentrainingsdag: Welke cijfers zie je?
 • Pakjesavond in de stad: Uit hoeveel verdiepingen bestaan de gebouwen? Hoe kun je dat zien?
 • Pakjesavond op het platteland: Kun je een plattegrond tekenen van de dingen die je ziet op de illustratie zodat Sinterklaas makkelijk de weg kan vinden?
 • Pakjesavond bij mensen thuis: Op welke verdieping zijn de meeste/minste mensen?
 • De stoomboot keert huiswaarts: Welke boot is dichtbij en welke boot is ver weg? Waaraan zie je dat?
 • Thuis in Spanje: Hoeveel borden staan klaar op tafel. Zijn er genoeg borden voor alle pieten die je ziet? Hoeveel borden moeten erbij/eraf om voor iedereen een plekje vrij te maken?

Muziek:

Andere titels bij het thema

Overig idee

 • Leerkracht Sanne Schippers deelde online een mooie Close Reading les bij dit Sinterklaasboek van Charlotte Dematons, geschikt voor hogere groepen,Wellicht kun je in je klas hier mee aan de slag kunt gaan. Met haar toestemming deel ik haar uitwerking hier met je:

Bekijk de uitleg voor de leerkracht en download de bijlage.

Vergelijkbare artikelen