Tweeling! (Prentenboek van de KBW20)

[DOOR MARIE-JOSE] ‘Dan krijgt de juf een goed idee.
‘Hierbij sla ik jullie tot ridders in de tweeling-orde,’ zegt ze plechtig.’
– Tweeling!-

Het boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf groep 1

Het verhaal

Prentenboek Kinderboekenweek 2020

Robbie en Roef zijn twee dikke vrienden en zien er precies hetzelfde uit, zijn op dezelfde dag jarig en dragen dezelfde kleren. Ze vinden dat ze een tweeling zijn. Als ze verkleed op school mogen komen als iemand uit de geschiedenis, gaan zij als ridders.

In de speeltuin bouwen ze een zandkasteel en dan pakt een meisje hun schepje af. Natuurlijk zeggen ze daar iets van. Even later pakt ze weer hun schepje af. Al snel komen ze erachter dat het twee dezelfde meisjes zijn, een echte tweeling! Kunnen de twee jongens de meisjes overtuigen dat zij ook een echte tweeling zijn?

Recensie

Mylo Freeman heeft een verhaal over twee vriendjes uit deze tijd geschreven waarbij ze met behulp van de illustraties en een kleine wending in het verhaal de geschiedenis erbij betrekt. De pagina waarop alle kinderen verkleed naar school komen geeft een verwijzing naar het thema ‘en toen’.

Mylo Freeman schrijft en illustreert de boeken zelf en ze probeert meer etnische diversiteit aan te brengen in haar boeken. In dit boek hebben Robbie en Roef een andere huidskleur en zien er verder precies hetzelfde uit en houden van dezelfde dingen. Een mooie kans om het met de kinderen over gelijkheid en verschillen te hebben en de diversiteit te waarderen.

Voor de illustraties maakt Mylo gebruik van ecoline bij het inkleuren. In dit filmpje  kun je zien hoe zij deze techniek toepast.

In het boek vind je een los inlegvel met uitdrukfiguren. De twee tweelingen zijn afgebeeld en het bevat verschillende kostuums die gebruikt kunnen worden om de tweelingen aan te kleden. Ideaal om dit bij een verteltafel te gebruiken! Het boek is prachtig geïllustreerd en het kan gebruikt worden bij een project over ridders en kastelen. Als ik kijk naar de doelen zoals beschreven in het themablog ‘En toen’, dan zie ik vooral raakvlakken met het doel ‘Ze leren over veranderingen in het heden die van invloed zijn op de toekomst.’

Met dank aan de CPNB voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Bekijk ook: De diamant van Banjarmasin (het Kinderboekenweekgeschenk)

Ideeën mini leeslessen Tweeling!

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je Tweeling! kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen.

 • Kijk naar de illustratie en vraag de kinderen wat ze zien. Laat ze nadenken over wat hetzelfde is en wat anders is aan de twee ridders.
 • Lees de titel voor en vraag of de twee ridders een tweeling zijn.

Bij LIST bij kleuters vertel je kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kleuters nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dat als volgt kunnen:

 • Robbie en Roef doen altijd alles samen en ze zien er ook bijna hetzelfde uit. Als ze verkleed op school mogen komen gaan ze allebei als ridder. Ze vinden dat ze een tweeling zijn, dus moeten ze zich ook hetzelfde verkleden. Als ze een beetje ruzie krijgen in de speeltuin om een schepje met een meisje doen ze een ontdekking…

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuters het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen het boek goed kunnen zien.

Uitleg geven kan op de volgende manier:

 • Bij de bladzijde waar de kinderen verkleed naar school komen. Je vertelt wat je ziet, een dino, een prinses uit Egypte, een indianenmeisje, twee ridders… allemaal verkleed zoals iemand die lang geleden heeft geleefd er uit heeft gezien. Lees daarna de tekst.
 • Bij de bladzijde waar de juf ‘verrukt’ kijkt. Vertel dat je ziet dat de juf naar de jongens kijkt en dat ze er blij uitziet en op een lieve manier naar Robbie en Roef kijkt. Lees daarna de tekst.
 • Bij de bladzijde waar de juf de jongens tot ridders in de tweeling-orde slaat. Vertel dat je ziet dat de juf met het zwaard op de schouder van de ridder klopt. Vertel dat ze dat vroeger bij de ridders deden als een jongen genoeg geleerd had, dan werd hij een echte ridder. Ze sloegen hem dan een klein beetje met het zwaard op de schouder. Lees daarna de tekst.

Bij volgende keren voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

Kijk en vergelijk:

 • Het uitdrukvel bij het boek kun je gebruiken om met de kinderen te kijken of het mogelijk is de tweelingen precies hetzelfde aan te kleden.

Betwijfelen:

 • Bekijk de bladzijde waarop de twee jongens aan de meisjes uitleggen waarom zij een tweeling zijn en de meisjes besluiten dat ze dat dan ook echt wel moeten zijn. Vraag aan de kinderen of het echt twee tweelingen zijn. Waarom wel of waarom niet?

Bedenken:

 • Als je het boek openslaat zie je een foto van Myles en Tanner. Zij zien er ook bijna hetzelfde uit. Vraag de kinderen of zij kunnen bedenken waarom Mylo Freeman deze foto in het boek heeft geplaatst.
 • De juf krijgt een goed idee, ze slaat Robbie en Roef tot ridders in de tweeling-orde. vraag of de kinderen kunnen bedenken waarom de juf op dit idee kwam?

Oplossen:

 • Op de laatste bladzijde staat: ‘En kijk, opeens zijn er genoeg schepjes voor iedereen!’ Vraag hoe het komt dat er nu ineens genoeg schepjes zijn.

Voorspellen:

 • Op de laatste bladzijde zijn de twee jongens jarig. De gasten hebben een cadeautje meegebracht. Kunnen de kinderen voorspellen wat erin zit voor Roef en wat voor Robbie?

Grote ideeën:

 • Bij de bladzijde waarop de kinderen verkleed zijn: Ken jij nog andere mensen uit de geschiedenis?

Ontwerpen:

 • Bij de bladzijde waarop de twee tweelingen te zien zijn: Met wie in de klas zou jij wel tweeling willen zijn?

Verbinden:

 • Is het fijn als iemand anders precies hetzelfde eruitziet en dezelfde dingen wil doen als jij? Waarom wel en waarom niet?
 • Ken jij nog andere boeken over ridders en kastelen?

 Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: dezelfde, precies hetzelfde
 • Uitleggen met andere woorden: iemand uit de geschiedenis, glimmen van trots, toevallig, besluiten, opeens
 • Uitleggen door het te doen/aan te wijzen: verrukt, niet uit elkaar houden, iets plechtig zeggen, juichen, schouders optrekken

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terugkomen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema bij Tweeling!

Bij dit boek past het essentieel thema: En toen…

De zin die centraal kan staan is: ‘Wij zijn een ridder tweeling’. Als centrale woord zou ik ‘ridder’ kiezen.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

 • Ridders
 • Hetzelfde en anders
 • Vrienden

Introductie:

Als introductie kun je een stukje uit dit filmpje laten zien waarin een tweeling met elkaar speelt en praat. Laat de kinderen reageren op wat ze zien.

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Laat de kinderen zich verkleden als iemand van vroeger en wie zijn ze dan? Maak een tekening van jezelf en schrijf het erbij.
 • Laat de kinderen een foto of voorwerp van vroeger meebrengen. Teken en schrijf wat het is en waar je het voor kunt gebruiken.
 • Als je tot ridder wordt geslagen hoort daar ook een mooie oorkonde bij. Maak een oorkonde en laat de kinderen erbij schrijven wat zij als ridder goed kunnen. Rol de oorkonde op en bewaar hem in een mooi versierde koker.

Motoriek/knutselen:

 • Laat de bladzijde zien van de kapper. De kapper heeft tattoos op zijn arm. Bespreek de betekenis van tattoos. Kunnen de kinderen een mooie tattoo maken? Teken eerst een arm op het papier en maak met een fineliner of blauwe balpen een tattoo. Schrijf erbij wat jouw tattoo betekent.
 • Maak met de kinderen een ridderharnas en een zwaard net als Robbie en Roef dragen.
 • Robbie en Roef tekenen samen. Kunnen twee kinderen ook samen 1 tekening maken?
 • Robbie en Roef kregen cadeautjes, maar je kon niet zien wat erin zat. Kunnen de kinderen twee dingen precies hetzelfde inpakken?
 • Laat de kinderen met ecoline een plaat inkleuren. Voor inspiratie kunnen ze kijken naar dit filmpje van Mylo Freeman.

Spel:

 • Organiseer een verkleeddag net als in het boek.
 • Speel het verhaal uit het boek na.
 • In het boek zie je verschillende hoofddeksels. Verzamel hoofddeksels en laat de kinderen bedenken hoe je je gedraagt als je dit op je hoofd hebt. (een deftige hoed, indianentooi, helm, pet, …)

Bouwhoek:

 • Een zandkasteel bouwen net als Robbie en Roef.
 • In de zandtafel of in de bouwhoek een taart maken net als in het boek
 • Als een tweeling een kasteel bouwen. Dus allebei precies hetzelfde bouwen en samen afspreken.

Muziek:

Rekenen:

 • Tel de kinderen in het boek. Hoeveel verschillende kinderen?
 • Tel alle dieren in het boek
 • Van alles twee: Laat kinderen in tweetallen bedenken hoe ze 2 dingen bij elkaar kunnen leggen die bij elkaar horen. (kopje en schoteltje, pen en papier…) Het gaat vooral om de redenatie waarom zij samen besluiten dat iets bij elkaar hoort.

Andere titels bij het thema ridders en tweelingen:

Themablog kleuters En toen?

Op zoek naar meer ideeën rondom het thema En toen? in de kleuterklas? Bekijk het themablog En toen? Op reis naar vroeger.

Overige ideeën

 • Zie ook de website van juf Anke met suggesties bij het thema ‘En toen’.

Vergelijkbare artikelen