Was ik maar…

[DOOR MARIE-JOSE] Was ik maar een vlinder, dacht het kindje.
Dan kon ik overal naar toe vliegen.
Was ik maar een wandelende tak, dacht de vlinder.
Dan zou ik minder opvallen’.
– Was ik maar… –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1

Het verhaal

Was ik maar...

Was ik maar… een vlinder dacht het kindje aan het begin. Iedereen in dit verhaal wil iemand anders zijn. Een bij wil een vuurvliegje zijn en de spin een lieveheersbeestje. Ze zijn een beetje jaloers op wat de ander wel kan en zij niet. Wat ze niet weten is wat de ander zo bijzonder aan hen vindt. Aan het einde van het boek bedenkt de libelle dat ze iemand zou willen zijn die alles kan…

Benieuwd naar dit boek? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

In totaal bestaat Was ik maar… uit 25 zinnen. De taal is simpel. Iedereen wil iets wat een ander heeft en vergeet waarom ze zelf bijzonder zijn. Mies van Hout nodigt de lezer uit om na te denken over waar iedereen bijzonder in is. Ook het verlangen om iets te zijn of iets te kunnen wat je nog niet kan, is iets wat je met de kinderen kunt bespreken.

De zinnen zijn zo uitnodigend dat je er een verhaal bij kunt bedenken. Als je bijvoorbeeld leest dat de bijen alles gezellig samendoen, dan kun je kinderen nieuwsgierig maken door te vragen wat ze denken dat bijen dan allemaal samendoen.

De illustraties zijn kleurrijk en zullen daarom zeker de kinderen aanspreken. Dit is een boek met vele mogelijkheden. Je kunt over talenten filosoferen, ideeën opdoen om te knutselen en filmpjes over de diverse dieren laten zien. Door alle mogelijkheden die het boek biedt vind ik het een aanrader. Het past bij vele thema’s in een kleutergroep.

Met dank aan Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Was ik maar…

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je Was ik maar…  kunt voorlezen. Voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

Introductie:

Als introductie kun je eerst naar onderstaand filmpje kijken. Hierin komen veel dieren voor die ook in het boek voorkomen.

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en praat erover voor je start met voorlezen. Je kunt dit doen door de tekst op de achterflap voor te lezen. Daarna kun je doorpraten over de voorkant.

 • Lees de woorden van de titel voor en vraag of de kinderen willen nadenken over ‘was ik maar…’, wat zou daarmee bedoeld worden?
 • Wat zie je op de kaft en aan de achterkant? Welke dieren ken jij?

Bij LIST bij kleuters vertel je kort de strekking van het verhaal zonder dat je de clou weggeeft. Je wil dat kleuters nieuwsgierig worden en de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. Voor dit boek zou dat als volgt kunnen:

 • ‘De dieren in dit boek zijn allemaal jaloers op een ander dier omdat dat dier iets bijzonders kan. Zij zouden dat ook wel willen. Maar ze weten niet waar ze zelf bijzonder in zijn…’

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuters het verhaal zo min mogelijk. Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.

In dit boek zijn de woorden niet moeilijk te begrijpen. Er is meestal een afbeelding van de ‘moeilijkere’ woorden en andere woorden kun je uitbeelden of uitleggen.

Bij volgende keren voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. Als je een denkvraag stelt, vraag dan door op wat de leerlingen antwoorden.

Maak een keuze uit onderstaande vragen:

 • Op de bladzijde van de wandelende tak: Kun je de wandelende tak ontdekken? Waarom zou hij niet op willen vallen denken jullie?
 • Bekijk de bladzijde van het vuurvliegje: Het vuurvliegje geeft altijd licht in het donker. Wat is daar het voordeel van? Zijn er ook nadelen aan, als je altijd licht geeft?
 • Lees de bladzijde van de spin: Denk je dat de spin altijd alles zelf kan? Wat zou dat dan allemaal zijn?
 • Op de bladzijde van de mier: Is het waar dat mieren heel sterk zijn? Bekijk samen daarna dit filmpje van Juf in de Natuur.
 • En op de laatste bladzijde: Kun jij bedenken wat de dieren wel kunnen en wat kinderen niet kunnen?

Wat zou er gebeuren als de wandelende tak het talent van de krekel had? Hoe zou hij er dan uitzien, wat zou het voordeel zijn en wat het nadeel? Zo kun je ook andere dieren met elkaar gaan vergelijken en nadenken over de consequenties.

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: wandelende tak, schrijvertje, vuurvliegje, krekel, libelle.
 • Uitleggen met andere woorden: minder opvallen, sierlijk, zwieren, hulp nodig hebben, schattig.

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terug komen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij dit boek past het essentieel thema: Bijzonder gewoon.

De zin die centraal kan staan is: ‘Was ik maar…’. Als centrale woord kun je ‘ik‘ kiezen.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn:

 • Wat dieren kunnen
 • Wat ik al kan
 • Talenten
 • Het past ook bij thema’s rondom seizoenen, natuur, kriebelbeestjes

Mogelijke activiteiten

Creatief schrijven:

 • Ontwerp kaartjes van de talenten van de dieren, maak kaartjes van de talenten van de kinderen uit de klas.
 • Maak een verlanglijstje. Wat zeggen de kinderen als ze aan mogen vullen? Was ik maar….
 • Bedenk woordenlijsten wat alle dieren in het boek nog meer kunnen, gebruik daarvoor ook informatieve boeken over de dieren om de kinderen meer achtergrondinformatie te geven.
 • Maak een lijst wat kinderen gewoon vinden en wat ze bijzonder vinden.

Muziek:

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • Omschrijf de emotie ‘jaloers’ vanuit een dier uit het boek. Bijvoorbeeld ‘de bij is jaloers op het vuurvliegje want…Vraag aan de kinderen of ze dat kunnen vertellen vanuit een ander dier uit het boek. Kunnen ze ook aangeven wanneer zij jaloers zijn?
 • Maak een lijstje vanuit tegenstellingen wanneer je jaloers zou kunnen worden
  • Ik heb een driewieler en hij heeft een racefiets…
  • Mijn zusje heeft een groot cadeau gekregen en ik een klein cadeau….
  • Ik krijg een stukje appel en mijn broertje een ijsje…

Motoriek:

 • Maak van letters dieren. Via deze pinterest vind je voorbeelden zoals dit konijn.
 • Bekijk de knutsel ideeën uit de lesbrief van Mies van Hout.
 • Het goede aantal pootjes tekenen aan een spin, krekel, mier, bij etc..
 • Bekijk het filmpje hoe je papieren vlinders kunt laat vliegen. Deze vlinders kun je zelf maken.

Drama:

 • Laat een bladzijde zien van een dier en de kinderen beelden uit wat dit dier kan.
 • Waar of niet waar. Vertel iets bijzonders over een dier en benoem soms het verkeerde dier erbij.
 • Uitbeelden hoe de dieren zich voortbewegen.

Rekenen:

 • Tel de lieveheersbeestjes, de stippen, de bijen, de kinderen etc.
 • Laat lieveheersbeestjes tekenen en met een dobbelsteen bepalen hoeveel stippen elk lieveheersbeestje krijgt.
 • Spring als een krekel met sprongen van twee, drie of meer.
 • Geef een halve vlinder ingetekend met kringen en vlekken en laat de kinderen met een spiegel de andere helft intekenen.

Natuur:

 • Zoek in kleine groepjes in de omgeving van de school naar dieren die in het boek voorkomen, ook kun je gebruik maken van een gratis te bestellen zoekkaart.
 • Bekijk natuurfilmpjes samen met de kinderen over bijen, mieren, kriebelbeestjes.
 • Maak een hoek met informatieboeken over alle dieren uit het boek, knuffels , loep, en een terrarium waarin ze gevonden dieren kunnen bekijken. Natuurlijk weer vrij laten na het bekijken.
 • Via kleuteridee vind je praatplaten, liedjes en knutsel ideeën bij het thema insecten en kriebelbeestjes. Ook in de yurl van juf Marita kun je ideeën opdoen rondom dit thema.

Andere titels bij het thema:

Overige ideeën

Op de website van Mies van Hout kun je deze tips bij het prentenboek Was ik maar… bekijken en in onderstaand filmpje legt Mies uit hoe ze het boek gemaakt heeft:

Winactie Was ik maar…

Wat kun je winnen?

Was ik maar...

Je kunt een exemplaar van Was ik maar… van Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren winnen.

Wat moet je doen?

Deel de post op Instagram over het boek Was ik maar… in een story en tag @kinderboekenjuf en @hoogland & van Klaveren. Ik zal in ieder geval via de chat reageren dat je deelname geregistreerd staat, zodat je zeker weet dat je meedoet met de winactie.
Niet verplicht, maar wel heel fijn: laat een reactie onder dit bericht achter dat je mee doet. Het gaat soms fout met taggen en op die manier is er een extra check.

Doe dit uiterlijk zondag 30 augustus 2020 om kans te maken op dit boek!

Voorwaarde voor deelname aan de winactie

Voorwaarde voor deelname aan de winactie is dat de winnaar na ontvangst van het boek een foto van het boek per e-mail naar Kinderboekenjuf.nl stuurt welke door Kinderboekenjuf.nl gedeeld mag worden op de website en social media. Bij het achterlaten van een reactie accepteer je deze voorwaarde.

Hoe wordt de winnaar bekend gemaakt?

De winnaar wordt in de eerste week van september 2020 bekend gemaakt in dit bericht op de website en op de Instagrampagina van Kinderboekenjuf.nl. Volg Kinderboekenjuf op Instagram om op de hoogte te blijven van deze winactie en meer te lezen over de mini leeslessen van Kinderboekenjuf.nl.

Wie mogen er mee doen?

Iedereen mag met deze actie mee doen. Het boek wordt echter alleen naar Nederlandse adressen verzonden. Woon je in België? Neem even contact op om te overleggen over de verzendkosten.

Overige

 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Kinderboekenjuf.nl.
 • De verstrekte gegevens zullen niet voor doeleinden, anders dan deze winactie worden gebruikt.
 • De verstrekte gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Vergelijkbare artikelen