Zo snel als het licht

[DOOR LINDA] ‘Zwarte gaten vervormen tijd en ruimte.
Sterren ontploffen met zo’n onvoorstelbare kracht at het licht van miljarden naburige sterren erdoor verbleekt.
Een uitdovende ster kan zo sterk samengedrukt worden dat een theelepeltje ster meer weegt dan alle mensen op aarde samen.

– Zo snel als het licht –

Dit boek is geschikt voor kinderen in groep 6 om zelf te lezen.

Het verhaal

Zo snel als het lichtIn het boek wordt je meegenomen langs het heelal, licht en geluid, fysica en geluid. Er wordt gesproken over theorieën, uitkomsten van onderzoeken en de werking van de natuur. De theorie wordt toegelicht met herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en de natuur.

Want hoe werkt het eigenlijk met de zwaartekracht? En hoe zit het met zwarte gaten?

Recensie

In het boek staat een heleboel interessante informatie over fysica, geluid, het heelal en licht en geluid. Moeilijke termen worden helder uitgelegd. Er staan ook veel weetjes in het boek, zoals:

Wetenschappers hebben ontdekt dat een goed gehoor ze belangrijk is, dat vogels beschadigde cellen in hun oren opnieuw kunnen aanmaken om het gehoorverlies te herstellen.’

En:

De astronauten van de Apollo plaatsten reflectoren op de maan. Die reflectoren kaatsen licht terug dat door lasers op de aarde wordt afgevuurd. Door te meten hoelang het duurt voor dat licht opnieuw de aarde bereikt, weten we dat de maan elk jaar 3,8 cm verder afdrijft van de aarde – ongeveer even snel als je vingernagels groeien.’

Later in het boek wordt er verwezen naar eerder gelezen informatie en wordt hierop voortborduurt. Dit zorgt voor herkenning waardoor de koppeling met de nieuwe informatie snel duidelijk wordt.

Met dank aan Uitgeverij Lannoo voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Zelf dit boek aanschaffen? Dat kan in de plaatselijke boekhandel of hieronder:

Ideeën mini leeslessen Zo snel als het licht

Om kinderen te enthousiasmeren om het boek te lezen en hen te stimuleren om erover na te denken kun je het boek koppelen aan mini leeslessen. Dit zijn tevens manieren om met kinderen in gesprek te raken over boeken en hun interesses te ontdekken. Enkele mini leeslessen voor het boek Zo snel als het licht zijn:

 • Je hebt energie nodig om te kunnen functioneren, om in beweging te kunnen komen. Lees bladzijde 20 ‘Energie heb je…‘ t/m ‘…energie en omgekeerd.‘ voor. Er is een verschil tussen kinetische energie en potentiële energie. Weet jij hoe dat zit?
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die weinig, of juist veel, energie heeft?
 • Lees bladzijde 24 ‘Hoog en laag…‘ t/m bladzijde 25 ‘…we scholen vissen.‘ voor. De mens heeft dolfijnen goed geobserveerd en heeft hun trucje overgenomen om vis te kunnen vinden en de zeebodem in kaart te brengen.
  Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een trucje van iets of iemand overneemt?
 • In het echt kunnen dieren wel met elkaar communiceren, maar zij kunnen niet praten zoals mensen dit doen. Zij kunnen de lucht die in en uit hun longen stroomt niet op dezelfde manier regelen als mensen. In boeken en films kunnen dieren wel vaak praten. Lees bladzijde 28 ‘Over spraak. De…‘ t/m bladzijde 29 ‘…en gelaatsuitdrukkingen communiceren.‘ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek een dier dat kan praten?
 • Overal ter wereld worden harde en gekke geluiden waargenomen in de natuur. Lees bladzijde 38 ‘Geluiden uit de…‘ t/m bladzijde 39 ‘…oppervlakte lucht happen.‘ voor.
  Leesvraag: Is er in jouw boek sprake van vreemde geluiden? Of heel harde geluiden?
 • Licht is ontzettend snel. Lees bladzijde 44 ‘Over sterren en…‘ t/m bladzijde 45 ‘…vijfhonderdtachtigduizend achthonderd meter.‘ voor. Het verplaatst zich met 299.792.458 meter per seconde.
  Leesvraag: Is er in jouw boek ook iets of iemand die heel erg snel is?

DOWNLOAD hier de Mini leesles leskaart Zo snel als het licht.

Bekijk hier meer informatieboeken

Vergelijkbare artikelen