Zo trots als een pauw

[DOOR MICHELLE] ‘Geloof je nou dat je een mooie staart hebt?’ vraagt Ebby.
‘Net zo mooi als die van Pip.
Maar het is soms moeilijk om van jezelf te zien hoe mooi je bent.’
– Zo trots als een pauw –

Dit boek is geschikt om voor te lezen vanaf groep 1.

Het verhaal

Zo trots als een pauw

In Zo trots als een pauw is pauw Pol de hoofdpersoon. Hij beseft niet dat hij een staart heeft met prachtige veren. Pauw Pip is zich hier wel bewust van en stapt verwaand in het rond.

Als Pol Pip hardop bewondert, vertelt Ebby de Eekhoorn dat Pol net zo’n mooie staart heeft. Pol is verbaasd en probeert zijn eigen staart te zien. Dit lukt niet zo goed.

Als Haas Hop zegt: ‘Als ik ook maar één zo’n veer zou hebben, zou ik de gelukkigste haas zijn die er bestaat.’ besluit Pol om een veer aan Hop te geven. Pol geeft Hop een compliment over zijn uiterlijk en merkt dat hij de mooie dingen van anderen wel ziet, maar hij zijn eigen kwaliteiten niet ziet. Pol komt later Sep Schaap, Willy Wasbeer, Snoes Schildpad, Vera Vos en Juffrouw Gans tegen. Zal Pol hun kwaliteiten ook ontdekken?

Benieuwd naar Zo trots als een pauw? Bekijk het inkijkexemplaar.

Recensie

Dit prentenboek biedt naast mooie illustraties een verhaal met een boodschap. Trots kan je zijn op jezelf en op een ander. Als je alleen trots bent op jezelf ben je net als Pip aardig zelfingenomen. Pol is in het begin te bescheiden en alleen trots op anderen. Wanneer hij zijn trots, zijn veren uitdeelt, merkt hij dat hij andere dieren blij maakt en vrienden krijgt die lief voor hem zijn. De schrijver heeft in dit boek mooie zinnen en uitdrukkingen gebruikt.

‘Juffrouw Gans pinkt een traantje weg.’

Kleuters zullen deze taal goed begrijpen, doordat deze ondersteund wordt door illustraties en andere tekst.

Met dank aan uitgeverij De Vier Windstreken voor het toezenden van dit recensie-exemplaar.

Ideeën mini leeslessen Zo trots als een pauw

In de onderbouw werken de mini leeslessen anders. Het voornaamste doel van het voorlezen in de onderbouw is het leesplezier! Kinderen die graag worden voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In onderstaande mini leeslessen staat beschreven hoe je Zo trots als een pauw interactief kan voorlezen. Interactief voorlezen is een manier om naast het vergroten van het leesplezier te werken aan andere doelen zoals het vergroten van de woordenschat, het inzicht in zinsbouw, verhaalbegrip, de communicatievaardigheid en boekoriëntatie te werken.

– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn:

Voor het voorlezen:

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je kan dit doen door vragen te stellen over de kaft.

 • Weten jullie welk dier er op de kaft staat?
 • Wat weten jullie al van dit dier?
 • Zouden jullie een pauwenveer willen hebben?

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt.

 • Op de voorkant van het boek staat een pauw. Een pauw woont op de kinderboerderij. Wanneer een pauw indruk wil maken, zet hij zijn prachtige veren op. Mensen vinden de veren erg mooi en als de pauw veren verliest bewaren zij die.

Tijdens het lezen:

 • Zou Pol een veer geven aan Hop?
 • Waarom lacht Pip zo hard als hij Pol ziet?

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het verhaal zo min mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal.

Na het lezen (maak een keuze uit onderstaande vragen):

 • Wat zou jij doen als iemand jou bewonderd om iets wat je hebt? Zou je net als Pip alles voor jezelf houden of het uitdelen net als Pol?

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten:

 • Met behulp van de illustraties: verwaand, pluimstaart.
 • Uitleggen met andere woorden: verwaand, prachtig, oogverblindend.
 • Door in het echt te laten zien: pauwenveer, loom, langs gehupst, plechtig, beteuterd.

LIST bij kleuters

In groep 1-2 wordt op bijna alle scholen gewerkt met thematisch onderwijs. Bij het voorlezen is het dan ook een logische keuze om te kiezen voor prentenboeken die bij het thema passen. Het doel van het thematisch voorlezen is dat de ervarings- en taalbasis van de kinderen vergroot wordt.

Bij de LIST-methodiek kiezen de leerkrachten een essentieel thema, waarbij 1 prentenboek de basis is. Essentiële thema’s zijn brede onderwerpen waar mensen op verschillende wijzen naar kijken en die uitnodigen tot het stellen van vragen en filosoferen. Het zijn thema’s die vaak terug komen in het dagelijks leven. Door het gebruik van een essentieel thema leren kinderen de verbinding te leggen tussen de wereld en zichzelf.

Essentieel thema

Bij Zo trots als een pauw past het essentieel thema: ‘Samen kunnen we meer dan alleen.’

De zin die centraal kan staan is: ‘Pauw Pol geeft een veer weg’. Als centrale woord zou ik ‘Pauw‘ kiezen, omdat dit woord over de hoofdpersoon van het boek gaat. In groep 1-2-3 of 2-3 zou dit ook een mooi boek zijn om de au- klank mee te introduceren. ‘Veer‘ past ook als centraal woord bij dit boek. Dit woord is echter niet klankzuiver, waardoor het lastig is voor groep 1-2. In groep 3 past ‘veer’ bij het aanbieden van de -eer, -oor, -eur woorden.

Andere essentiële thema’s zouden kunnen zijn.

 • Samen delen
 • Met vrienden ben je nooit alleen
 • Vogels in Nederland

Introductie:

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit thema te introduceren. Afhankelijk van het essentieel thema wat je kiest is het leuk om:

 • Een uitstapje naar een plek waar pauwen leven, zoals de kinderboerderij.
 • Een pauwenveer  (en eventueel andere veren) mee te nemen naar de klas en daarover te praten. Welk dier hoort bij de veer?
 • Kijken bij een volière.
 • Filmpje van schooltv Kijk en Lees over de pauw
 • Filmpje van een echte pauw op de kinderboerderij:

Mogelijke activiteiten

Bij het thema ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ is de essentie dat kinderen zelf ontdekken dat je sommige dingen alleen niet kan. Welke activiteiten moeten samen en wat gaat beter samen? Wat kan je wel alleen?

Hoeken:

Afhankelijk van het boek wat centraal staat bij dit thema kan je de spelhoek inrichten. Ga je aan de slag met Zo trots als een pauw dan zou dit zou een (kinder)boerderij kunnen zijn, omdat dieren elkaar nodig hebben (o.a. als voedsel, warmtebron en voor veiligheid) en verzorging nodig hebben van mensen. Een volière of een hoek waarin samenwerken centraal staat is ook een mogelijkheid.

Creatief schrijven:

 • Boodschappen doen voor een ander. Vraag aan de ander wat hij nodig heeft en schrijf een boodschappenlijstje?
 • Een plattegrond maken van de volière of boerderij. Welke soorten dieren staan er op welke plaats? Teken de plattegrond en schrijf de namen en de legenda erbij.
 • Een bordje bij het hok van een dier met de naam, geboortedatum, kenmerken en leefgebied.
 • Een kaartje om naar binnen te mogen als bezoekers.
 • Een recept voor het voedsel van de dieren.

Muziek:

Lezen:

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • Gesprek over delen. Wat heb jij weleens gedeeld? Waarom deel je iets wel of niet?
 • Waar ben jij trots op? Kan je daarover vertellen of het laten zien? Hoe voel je je als je trots bent?

Creatief:

 • Vouw een pauw: van 7 vliegertjes en een lijfje of Google ‘origami pauw’.
 • Download de knutselplaat van een pauw op de website van De Vier Windstreken.
 • Maak een pauw met omtrekken van je hand: trek je hand om op 5 verschillende kleuren papier, knip de handen uit en plakt ze steeds met een stukje overlap aan elkaar, plak  er daarna een lijf op. Je kan de pauw ook 3D maken door de handen tegen een wc rolletje te plakken. Dit is dan het lijf, waar je ogen een snavel en pootjes aan maakt.
 • Schrijfdans Pauw
  Schrijfdans pauw

Drama:

 • Naspelen van het verhaal door verschillende leerlingen een dier te laten spelen. Dit kan als je het verhaal meerdere keren hebt voorgelezen. Je kan de leerlingen het alleen laten uitbeelden of ook tekst laten uitspreken.

Rekenen:

Bij de Hema kan je gekleurde veertjes kopen om mee te knutselen. Hiermee kan je verschillende rekenactiviteiten doen.

 • Ordenen: De veertjes van groot naar klein of dik naar dun leggen.
 • Vergelijken: Zoek een veertje dat groter/ kleiner/ dikker/dunner/ een andere kleur/ dezelfde kleur is.
 • Patronen leggen met verschillende maten of kleuren veertjes.
 • Aantal veren tellen per kleur of soort.
 • Schatten hoeveel veren welke vogel zal hebben.

Natuur:

Andere titels bij het thema:

Vergelijkbare artikelen