AVI-lezen

AVI-lezen, vast een bekend begrip bij velen.
Maar wat zegt AVI nou eigenlijk?
– AVI-lezen –

AVI-niveau

AVI-lezenHet AVI-niveau geeft het niveau aan waarop kinderen lezen of op welk niveau het boek is. Dit niveau wordt gebruikt bij het technisch lezen. De afkorting staat voor Analayse van Individualiseringsvormen. Het meet hoe een kind zonder fouten, snel een tekst kan lezen. Dit helpt bij het zoeken naar een boek op jouw niveau. Het AVI-niveau is niet op alle boeken te vinden. Als dit bekend is over het boek, staat het op de kaft of op een van de eerste pagina’s in het boek.

Het oude AVI-niveau bestond uit de getallen 1 t/m 9. Begin 2006 is het aangepast naar het nieuwe AVI-niveau, dit geeft de groepen weer. Hiernaast is in de afbeelding het verschil te zien.

De M betekent ‘midden’ en de E betekent ‘eind’. Zo kun je dus zien of een kind leest op Midden groep 5 of Eind groep 5. Echter wil dit niet zeggen dat een kind wat in groep 5 zit ook op dit niveau moet lezen. Het geeft vooral weer op welk niveau het kind kan AVI-lezen.

Uitgeverij Zwijsen heeft een fijne poster  ontwikkeld: AVI? Zo zit dat!

Ben je een ouder van een kind in groep 3 en/of 4? Lees dan het blog van Mamagisch over hoe je je kind kunt helpen leren lezen.

Toetsing

Het AVI-niveau wordt op school getoetst. Dit wordt gedaan met leeskaarten op verschillende niveaus en wordt individueel afgenomen. Kinderen lezen de tekst naar hun kunnen zo snel en zo goed mogelijk, dat wil zeggen met zo min mogelijk fouten binnen een zo snel mogelijke tijd. Deze score geeft aan of het kind dit niveau beheerst, kan oefenen of frustreert. Elk half jaar (midden en eind) wordt het niveau getoetst. Op verschillende scholen worden de zwakke lezers tussentijds (rond oktober en april) nogmaals getoetst om de tussentijdse voortgang te meten.

Bekijk ook: Oefenen voor AVI en DMT?

Dyslexie

Voor kinderen met dyslexie werkt het AVI-niveau hetzelfde. Echter kan het zijn dat het voor deze kinderen langer duurt voor zij een hoger niveau bereiken. Er zijn allerlei boeken ontwikkeld voor kinderen met dyslexie waarbij het lettertype groter is en er meer witruimte tussen de regels en alinea’s is.

AVI-lezen of leesplezier?

Zelf vind ik het erg belangrijk dat kinderen leesplezier hebben. Hoe meer je leest, hoe beter je het kunt. Het AVI-niveau heeft voor- en nadelen om het leesplezier te vergroten.

AVI-lezenVoordeel: Als kinderen beginnen met lezen, met name in groep 3, kan het zoeken naar AVI-START en AVI-M3 boeken een uitkomst bieden. Eigenlijk blijft dit tot AVI-E4 wel een belangrijke leidraad. Hierdoor ervaren de kinderen dat zij al woorden, zinnen, teksten en boeken kunnen lezen. Dit zorgt voor succeservaringen en leesplezier. Zouden deze kinderen te moeilijke boeken lezen, dan kan dit voor een verminderd leesplezier of zelfs frustratie zorgen.

Nadeel: Kinderen die een achterstand op lopen en bijvoorbeeld nog op AVI-M4 lezen terwijl zij eind groep 5 zitten, worden belemmerd door hun niveau en kunnen hierdoor minder boeken lezen die aansluiten bij hun belevingswereld. Het is in dit geval juist belangrijk om met kinderen op zoek te gaan naar hun leesinteresses en ze te helpen deze boeken te kunnen lezen. Dan komt AVI-lezen op de tweede plaats.

Bekijk ook: Begeleiding bij boekkeuze 1.0

Juist in de bovenbouw, vanaf groep 5, merk ik dat het inzetten op leesbeleving veel belangrijker wordt dan vasthouden aan het AVI-niveau. Ga met kinderen in gesprek over hun leesinteresses en help ze bij het vinden van een boek. Blijkt dit toch te moeilijk? Dan zal het kind zich misschien proberen hier doorheen te worstelen, omdat de interesse zo groot is. Of het kind gaat op zoek naar een ander boek en heeft nog een boek om naar uit te kijken als het AVI-niveau hoger is.

Bekijk ook: Zoeken naar boeken

*Dit bericht bevat affiliate links

Vergelijkbare artikelen