Ik staak! (En waarom!)

Ik staak vandaag, morgen en ik staakte alle vorige keren.
Ik merk dat er nogal wat misverstanden bestaan over waarom leerkrachten staken, daarom vertel je graag waarom ik staak.
– Ik staak! (En waarom!) –

Leraren staking

De leerkrachten staken vandaag en morgen, alweer.

Steun jij die staking? Begrijp je ook waarom de leerkrachten staken?

Ik wil graag uitleggen waarom ik staak. De media gooit het regelmatig alleen op meer salaris, maar dat is een klein onderdeel van een veel groter probleem. Er moet een structurele oplossing komen voor een structureel probleem. 

Ik staak! (En waarom!)

Vandaag en morgen staak ik vanuit huis. Ons bestuur heeft besloten niet door te betalen omdat ze een staking niet de juiste manier vinden om op dit moment voor onze eisen op te komen. Iets wat ik betreur, maar het is niet anders. Ik staak toch. Voor mij betekent geen salaris geen oppas en dus ik staak vanuit huis. Wel voelde ik de behoefte om dit blog schrijven.

Het probleem in het onderwijs

Lerarentekort

Het probleem zit hem in het lerarentekort. Leerkracht zijn is een onaantrekkelijk beroep wat je doet omdat het je roeping of hobby is. Dat moet anders! Naast dat leerkracht zijn een prachtig beroep is, moet er ook gewoon een salaris bij waardoor je fulltime wilt werken, waardoor je af en toe extra werk buiten werkuren geen probleem vindt, waardoor je hard wil werken en je gewaardeerd voelt.

Het lerarentekort is echt een probleem. Veel kinderen krijgen te vaak geen of slecht onderwijs. Bij ons op school is er meestal nog een vervanger te vinden, maar de andere momenten worden creatief opgelost. Zo is groep 8 al een keer over de school verdeeld en is groep 8 opgevangen door een collega die al zijn eigen taken een dag heeft laten liggen. Dat zorgt voor meer werkdruk.

Laten we die creatieve noodplannen achterwege laten. We zijn geen opvang! Leerkracht ziek en geen invaller = kinderen naar huis.

Werkdruk

Het probleem zit hem ook in de werkdruk. Stel een maximaal aantal leerlingen per groep in! Wil je als leerkracht je werk echt goed kunnen doen, dan zul je maximaal 25 kinderen in één klas moeten hebben. Op deze manier krijgen alle kinderen de aandacht die zij verdienen. Dit schooljaar heb ik het geluk met 16 kinderen in groep 8, maar daar tegenover zitten 33 kinderen in groep 5/6, 27 kinderen in groep 3/4 en 30 kinderen in groep 1/2 (wat oploopt tot 38 kinderen in het tweede halfjaar).

Hoe groot zijn de klassen bij jullie?

De werkdruk kan ook omlaag als er minder van bovenaf opgelegd wordt. Naast de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen is er ruimte voor andere vakken zoals sociale vaardigheden, gymnastiek, creatieve vakken en wereld oriëntatie. Laat het daarbij! Helaas moeten we ook seksuele voorlichting geven, het volkslied leren, het rijksmuseum bezoeken, kinderen leren hoe ze gezond moeten zijn, etc. Dat zijn taken voor ouders! Laat al deze dingen achterwege en er blijft meer tijd over voor de leerkracht om tijdens lesuren bezig te zijn met waar het om draait: kinderen basisvaardigheden aanleren voor de toekomst.

Tevens denk ik dat we de werkdruk zelf in stand houden ‘omdat we het altijd zo doen’, ‘omdat ouders dat willen’ of ‘omdat het zo leuk is’. Denk aan alle leuke activiteiten die flink wat taakuren vragen zoals een kerstviering (in de avonduren), een optreden voor Sint, het organiseren van de sportdag voor koningsspelen en zo kan ik nog wel even doorgaan. De extra gelden voor werkdruk die eerder beschikbaar zijn gesteld helpen om dit stukje werkdruk te verlichten. Zo kan er iemand ingehuurd worden voor taken zoals gymnastiek, creatieve vakken, al die evenementen organiseren of een onderwijsassistent die de klassen ondersteunt. Echter denk ik dat hier meer geld voor mag zijn zodat het geen of of is maar en en. Wij hebben bijvoorbeeld een onderwijsassistent voor 4 dagen in de week van 8.00 uur tot 14.00 uur. Dat is alleen onder schooltijd en ze helpt mee in de grote groepen. Dit is natuurlijk hartstikke fijn, maar na schooltijd zou die hulp ook fijn zijn en de vijfde dag in de week ook en in alle 3 de klassen of in ieder geval 2 klassen in plaats van om en om. Daarnaast hebben we geen conciërge, geen vakleerkrachten, geen evenement manager en zou er wat mij betreft ook nog dagelijks i.p.v. wekelijks gepoetst mogen worden.

Nu kun je denken: al die taken horen toch gewoon bij je baan? Dat vraag ik mij af! Hoort het organiseren van een sportdag bij mijn baan als dat betekent dat ik minder/te weinig tijd heb om de lessen van morgen echt goed voor te bereiden? Is het belangrijk dat ik de kinderen leer over seksuele voorlichting als dat betekent dat ik een les basisvaardigheden moet schrappen? Welke van de 33 kinderen in groep 5/6 kan ik vandaag extra begeleiden en wie moet het vandaag zelf uitzoeken of zal ik ze allebei half begeleiden? Dit is waarom ik staak!

Maar er is toch al veel toegezegd?

De bedragen die tot nu toe toegezegd zijn, zijn grotendeels eenmalig of te weinig om het probleem structureel op te lossen. Er is de afgelopen jaren te veel bezuinigd, die inhaalslag moet gemaakt worden én er moet geïnvesteerd worden. Verschillende salarisverhogingen worden toegezegd, maar die wordt vervolgens ook in het VO gegeven, waardoor de salariskloof tussen het PO en VO blijft bestaan. De werkdrukgelden die beschikbaar zijn gesteld verlichten een klein deel van het probleem, maar zijn nog lang niet DE oplossing.

Het beroep moet aantrekkelijker worden! Het lerarentekort moet opgelost worden! De werkdruk moet omlaag!

Ik maak mij zorgen over het onderwijs

Ik staak omdat ik mij zorgen maak over het onderwijs van nu. Hoe kunnen wij kinderen opleiden tot volwaardige burgers als leerkrachten dagelijks keuzes moeten maken? Krijgt Marie of Klaas vandaag extra instructie? Geef ik die les seksuele voorlichting of besteed ik extra aandacht aan die lastige taalles van vorige week? Gaan wij vanuit het zuiden van het land een hele dag in de bus zitten om in het Rijksmuseum geweest te zijn of besteden we die tijd aan een betekenisvolle activiteit die aansluit bij het thema waar we mee bezig zijn?

Hoe kunnen de kinderen van nu het beter doen in de toekomst als zij regelmatig slecht of geen onderwijs krijgen? Kinderen verdienen goed onderwijs, zodat zij de beste versie van zichzelf kunnen worden!

Ik staak!
Bron: https://www.loesje.nl

Lees ook het blog van Thijs Roovers, een van de oprichters van PO in actie, over waarom hij vertrekt.

Structurele oplossing voor een structureel probleem

Maak het beroep van leerkrachten weer aantrekkelijk. Zorg dat mensen leerkracht willen zijn omdat het een goed betaalde baan is, omdat er voldoende doorgroeimogelijkheden zijn, omdat je via je salaris waardering voelt. Maak het beroep ook aantrekkelijk met een lagere werkdruk, zodat het weer draait om het lesgeven in basisvaardigheden. Zorg voor een structurele oplossing voor een structureel probleem. 

*Dit bericht bevat affiliate links

Vergelijkbare artikelen