Oefenen voor AVI en DMT?

‘Hoe kunnen we oefenen voor AVI en DMT?’
Dat is een vraag die ouders regelmatig stellen en waar kinderen in de bovenbouw soms ook zelf mee komen.
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, wil ik je eerst een andere vraag stellen:
Heeft het nut om te oefenen voor AVI en DMT?
– Oefenen voor AVI en DMT? –

Oefenen voor AVI en DMT?

Heeft het nut om te oefenen voor AVI en DMT?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag wil ik je eerst graag uitleggen wat voortgezet technisch lezen is en wat de AVI en DMT toets zijn.

Voortgezet technisch lezen

Als kinderen beginnen met lezen doorlopen zij verschillende fasen. Als eerst doorlopen zij de fase voorbereidend lezen. Deze fase vindt plaats in de kleuterbouw en kinderen zijn op een leuke en interactieve manier bezig met letters/schrift en woorden/klanken. In groep 3 beginnen de kinderen met aanvankelijk lezen. De kinderen krijgen de letters aangeboden en beginnen hier woorden en zinnen mee te maken. Vanaf half groep 3 beginnen de kinderen met voortgezet technisch lezen. Alle letters zijn aangeboden en de kinderen beginnen met het lezen van moeilijkere woorden, zinnen en teksten.

AVI toets

De AVI toets is een toets vanuit CITO. Met de AVI toets wordt het AVI leesniveau van het kind bepaald. Meer lezen over AVI lezen en welke AVI niveaus er zijn kan hier. De AVI toets wordt 1 op 1 afgenomen. Het kind leest een tekst zo vlot en nauwkeurig mogelijk. Daarna wordt bekeken of het kind de tekst binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaald aantal fouten gelezen heeft. Indien dit gelukt is, is het AVI niveau behaald en wordt vervolgens een hoger niveau getoetst. Wanneer het niet gelukt is, wordt bepaald of het kind op instructie of frustratie niveau zit. Als het kind op instructieniveau zit dan is duidelijk wat het instructieniveau van het kind is. Als het kind op het frustratie niveau zit dan is dit niveau nog te hoog gegrepen.

DMT toets

De DMT toets is ook een toets vanuit CITO. DMT staat voor Drie Minuten Toets. De DMT toets wordt net als de AVI toets 1 op 1 afgenomen. Met de DMT toets wordt bepaald of een kind een x aantal woorden binnen 1 minuut kan lezen. Het kind leest drie verschillende kaarten elk binnen 1 minuut.
– Kaart 1 bestaat uit woorden van één lettergreep. Woorden zoals kip en zee.
– Kaart 2 bestaat ook uit woorden van één lettergreep, maar dan moeilijker. Woorden zoals stoel en sneeuw.
– Kaart 3 bestaat uit woorden met twee, drie of vier lettergrepen. Woorden zoals bankstel, familie en wandelingen.
Het aantal goede woorden wordt ingevoerd en het niveau wordt dan bepaald volgens de CITO normering met een A/I, B/II, C/III, D/IV of E/V.

Bekijk ook: Waarom lezen we?

Wat zeggen deze toetsen over het leesniveau?

Toetsen zijn vooral bedoeld om leerkrachten meer informatie te geven over het niveau van de kinderen. Deze toetsen geven de leerkracht dan ook informatie over de leesontwikkeling van het kind. Door de AVI toets af te nemen wordt bepaald op welk niveau het kind leest. Dit is relevante informatie om het kind geschikte boeken aan te raden (al blijft interesse veel belangrijker dan het AVI niveau, maar daarover vertel ik in dit blog meer). De DMT toets geeft aan hoeveel woorden een kind binnen 1 minuut kan lezen.

Als we dit vertalen naar het dagelijks leven, want daarvoor leren de kinderen immers lezen, dan is het AVI niveau vele malen belangrijker dan de DMT score. Wanneer lezen wij immers losse rijtjes woorden? Het lezen van teksten komt overal terug. Denk aan social media berichten, nieuwsberichten, studieteksten, ondertiteling, leesboeken etc.

Oefenen voor AVI en DMT?

Uit het artikel Voortgezet lezen: Losse woorden oefenen of tekst? van Anneke Smits en Erna van Koeven blijkt dat oefenen voor de DMT geen nut heeft. Oefenen voor AVI daarentegen is juist een grote aanrader. De conclusie van het artikel en het antwoord op mijn vraag Heeft het nut om te oefenen voor AVI en DMT? is dan ook:

‘Oefenen op woordniveau na het aanvankelijk leesleerproces kost onnodig veel tijd en levert te weinig op voor de leesontwikkeling. Tekst oefenen is nodig om tekst te leren lezen.’

‘Als losse woordjes oefenen het resultaat is van de DMT afname kan de DMT beter niet afgenomen worden in het voortgezet leesleerproces om schade in de leesontwikkeling te voorkomen.’

Hoe kunnen we oefenen voor AVI en DMT? Wil je oefenen zodat kinderen het soort toets kennen? Net zoals je met redactiesommen voor de CITO rekenen oefent? Dan zou ik zeggen laat de kinderen voorafgaand aan de toetsing enkele keren rijtjes woorden en een AVI-tekst op tempo lezen. Zo weten de kinderen wat ze te wachten staat tijdens het toetsen van AVI en DMT.

Op de vraag ‘Hoe kunnen we oefenen voor de AVI en DMT toets?’ is mijn antwoord heel simpel: lekker veel lezen! Hoe meer je leest, hoe beter je het kunt.

*Dit bericht bevat affiliate links

Vergelijkbare artikelen