Home / Gastblogger / Wat is LIST?

Wat is LIST?

[DOOR MICHELLE] ‘Ik ben 6 jaar LIST-kartrekker en taalcoördinator geweest op een basisschool en kreeg vaak vragen van collega’s.
In dit blog deel ik graag met jullie wat LIST lezen is.’
– Wat is LIST? –

Wat is LIST

LIST

LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Maar de afkorting wordt door LIST-scholen ook wel vertaald naar Lezen IS Top, omdat binnen deze methodiek leesmotivatie de grootste sleutel is tot het verbeteren van de leesresultaten.

LIST is in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg ontwikkeld onder leiding van Thoni Houtveen.

Het is geen leesmethode die je zo kan aanschaffen, maar een leesmethodiek waarmee je aan de hand van leesboeken kinderen leert lezen.

Bekijk ook: Waarom lezen we?

Voortgezet lezen

Tijdens het voortgezet lezen in groep 4 t/m groep 8 lezen leerlingen in zelfgekozen boeken. Afhankelijk van hun niveau lezen ze met een tutor, met een leeftijdsgenoot of lezen ze stil. Hierbij wordt groepsdoorbrekend gewerkt met HOMMEL-klassen (hardop ondersteund lezen) en STILLEES-klassen.

Drie keer per week start de leesles met een mini leesles. Het doel van een mini leesles is boekpromotie van verschillende genres, ontdekken van de structuur in fictie-boeken, voordoen hoe je informatieboeken kunt gebruiken en bovenal het vergroten van de leesmotivatie. De mini leesles wordt ook wel een boekenbabbel genoemd. Na het lezen kom je terug op de leesvraag die tijdens de mini leesles gesteld is. Dit activeert alle leerlingen om na te denken over hun boek. In alle blogs op www.Kinderboekenjuf.nl zijn leesvragen bedacht passend bij het boek.

Bekijk ook: Ideeën mini leeslessen

Aanvankelijk lezen

Bij het aanvankelijk lezen gebruik je de methode als leidraad. De lettervolgorde van de methode blijft van belang en de leesboekjes die bij de aanvankelijk leesmethode horen gebruik je als leesmateriaal. Centraal staat het leesplezier, een passend aanbod bij het niveau van het kind en creatief schrijven.

Bekijk ook: Inzetten op leesbeleving

Voorbereidend lezen

Bij het voorbereidend lezen wordt vanuit LIST gewerkt met een essentieel thema vanuit een prentenboek. Hieraan worden geletterde activiteiten gekoppeld.

Eerder schreef ik al een blog over Hoe ik met prentenboeken werk, daar lees je meer over het voorbereidend lezen. Lees hier ook meer over het bevorderen van de taalontwikkeling bij kleuters.

LIST bij jou op school?

Zou je ook graag volgens LIST willen gaan werken op jouw school? Wil je graag je leerlingen met ‘echte’ boeken leren lezen? Neem dan contact op met Michelle via het contactformulier.

Wie is Michelle?

Ik ben 6 jaar LIST-kartrekker en taalcoördinator geweest op een basisschool en kreeg vaak vragen van collega’s. Via Kinderboekenjuf heb ik al wat van mijn ervaringen kunnen delen.

Afgelopen jaar heb ik bijeenkomsten gevolgd bij Fontys OSO, zodat ik mijzelf nu LIST-begeleider mag noemen. Ik heb er zin in om scholen te gaan begeleiden die willen starten met LIST lezen.

Bekijk ook: Gastblogger Michelle Bervoets-van Leeuwen

Bronnen

In de volgende rapportages kunt u meer lezen over de inhoud van het project:

  • Houtveen, A. A. M., Brokamp, S. K., & Smits, A. E. H. (2012). Lezen, lezen, lezen! achtergrond en evaluatie van het LeesInterventie-project voor scholen met een totaalaanpak (LIST). Utrecht: Hogeschool Utrecht: Kenniscentrum Educatie.
  • Houtveen, A. A. M., & Brokamp, S. K. (2017). Doelgericht werken aan opbrengsten. Systematisch werken aan verbetering van het onderwijs bij aanvankelijk en voortgezet lezen. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Leren en Innoveren.
  • Website Geletterdheid en schoolsucces van Anneke Smits en Erna van Koeven – Windesheim Lectoraten: Onderwijsinnovatie en ICT/Pedagogische kwaliteit
  • Vloeiend lezen in LIST